Tìm thấy ngôi mộ cổ từ thời Xuân Thu Chiến Quốc

Ngôi mộ cổ có niên đại khoảng 2500 năm trước, sở hữu khối lượng đồ gốm sứ lớn chôn tại hố sâu phía sau. (đọc thêm)