"Tình ca"- Thái Thanh

Thái Thanh hát ca khúc Phạm Duy (đọc thêm)