"Tinh thần thép" của lực lượng tuyến đầu trong cuộc chiến chống Covid-19

Thường xuyên tiếp xúc với bệnh nhân nên nguy cơ lây nhiễm là rất cao, nhưng các y, bác sĩ trên tuyến đầu chống Covid-19 vẫn luôn giữ vững “tinh thần thép” sẵn sàng trong mọi nhiệm vụ chống dịch. (đọc thêm)