Tinh tinh cái trong sở thú hút thuốc lá

Một con tinh tinh cái trong sở thú bị nghiên thuốc lá vì thường nhặt những mẩu thuốc do du khách ném vào chuồng rồi bắt chước hút theo. (đọc thêm)