Toàn cảnh "phi vụ" vơ vét 80 điện thoại của "siêu đạo chích"

Toàn cảnh "phi vụ" vơ vét 80 điện thoại trong vòng 17 phút của "siêu đạo chích" (đọc thêm)