Toàn cảnh xe con vượt ẩu bị công-ten-nơ ẩn xa hàng chục mét

Toàn bộ tình huống chiếc xe con vượt ẩu bị công-ten-nơ ẩn xa hàng chục mét đã được camera hành trình của xe đi sau và cả chính chiếc xe công-ten-nơ ghi lại toàn bộ. (đọc thêm)