Tổng kiểm tra phương tiện tại Đà Nẵng

Trong 2 ngày đầu ra quân kiểm tra các loại phương tiện, lực lượng cảnh sát giao thông Đà Nẵng đã lập biên bản 168 trường hợp, trong đó có 12 xe khách, 18 xe ô tô vận tải container, 138 xe máy. (đọc thêm)