Tổng thống Trump: New York đã hoàn toàn mất kiểm soát

Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích Thống đốc và Thị trưởng New York vì cái mà ông gọi là tình trạng “hoàn toàn mất kiểm soát” do các cuộc biểu tình sắc tộc. (đọc thêm)