Trang trại thẳng đứng: Tiết kiệm 95% lượng nước, năng suất cao gấp 400 lần!

Không dùng đất, sử dụng ít nước hơn cách canh tác truyền thống 95% nhưng lại cho năng suất cao gấp 400 lần, mô hình trang trại thẳng đứng có lẽ chính là chiếc “chìa khóa vàng” cho vấn đề an ninh lương thực của toàn nhân loại! (đọc thêm)