Trung tâm văn hóa The Shed (Mỹ)

Trung tâm văn hóa The Shed (New York, Mỹ) chính là một bước tiến mạnh mẽ để vươn tới nền kiến trúc tương lai của con người. Được xây dựng với một mục tiêu gần như là bất khả thi: “Làm kinh ngạc những người dân ở New York, thành phố phát triển bậc nhất thế giới, nơi đã có quá nhiều công trình ấn tượng và tầm cỡ”. Và đáp án được đưa ra đã vượt xa khỏi suy nghĩ của nhiều người: “Xây dựng một công trình trên bánh xe để có thể nhân đôi kích thước khi cần”. (đọc thêm)