Trương Hải Long

Ông Trương Hải Long - Vụ trưởng Vụ Công chức viên chức nói về vụ việc liên quan đến bà Hồ Thị Cẩm Đào (đọc thêm)