TS. Bùi Quang Tuyến - Giám đốc Học viện Viettel nêu thực trạng năng lực nhân sự giảm dần theo thời gian....

“Cũng giống như các doanh nghiệp khác, chúng tôi cũng đang đối mặt với một số thách thức như năng suất lao động, sự gắn kết của nguồn lao động với tổ chức, chất lượng nguồn lao động đáp ứng được yêu cầu phát triển trong thời kỳ 4.0 và kỷ nguyên số”, TS. Bùi Quang Tuyến cho biết. (đọc thêm)