Từ mệnh lệnh “thép” cho đến giải pháp tiết kiệm hàng triệu USD

Qua nghiên cứu các chủng loại xe thiết giáp cứu thương, ở nước ta không có loại xe cứu thương có khả năng bọc thép như các nước khác trên thế giới, kinh phí nhập khẩu lớn. (đọc thêm)