Tùng Vài nằm gọn dưới thung lũng.

Tùng Vài nằm dưới thung lũng. (đọc thêm)