Tuyên án các bị cáo trong vụ thanh tra nhận hối lộ

Tuyên án các bị cáo trong vụ thanh tra nhận hối lộ. (đọc thêm)