Thí sinh cân nhắc đổi nguyện vọng để tránh "điểm cao rớt đau"

Thí sinh cân nhắc đổi nguyện vọng để tránh "điểm cao rớt đau" (đọc thêm)