Ứng dụng công nghệ phục hiện di tích Biệt động Sài Gòn

Gìn giữ, bảo tồn, phục hiện các giá trị lịch sử, truyền tải một cách trực quan, sinh động là những điều đã đang diễn ra tại bảo tàng công nghệ biệt động Sài Gòn trên đường Trần Quan Khải. (đọc thêm)