Ứng dụng làm đẹp và chăm sóc sức khỏe WeJoy

WeJoy là sản phẩm đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng công nghệ để tạo thành một mạng lưới spa/salon trực tuyến, với đầy đủ thông tin về sản phẩm, dịch vụ, kèm chất lượng, đánh giá dịch vụ đáng tin cậy và khả năng tiếp nhận khách để khách hàng có thể xem xét và lựa chọn dịch vụ, spa/salon như ý. (đọc thêm)