"Vạn lá chắn yêu thương" ủng hộ tuyến đầu chống dịch

"Vạn lá chắn yêu thương" ủng hộ những chiến sĩ áo trắng tuyến đầu chống dịch Covid - 19 (đọc thêm)