VĐV Lê Văn Công bán đấu giá HCV World Cup để giúp hàng xóm

VĐV Lê Văn Công xác nhận về việc bán đấu giá HCV World Cup để giúp hàng xóm chữa bệnh. (đọc thêm)