Vì sao phụ nữ không lên tiếng khi bị bạo hành?

Vì sao phụ nữ không lên tiếng khi bị bạo hành? (đọc thêm)