Vi vu lên "Nóc nhà miền Tây" bằng cáp treo

Nhiều cảnh đẹp trên "Nóc nhà miền Tây" như cõi tiên (đọc thêm)