Video: Doanh nghiệp "băm nát" hành lang giao thông, cảnh báo tai nạn thảm khốc trên Quốc lộ 1A

Doanh nghiệp "băm nát" hành lang giao thông, cảnh báo tai nạn thảm khốc trên Quốc lộ 1A (đọc thêm)