Video giới thiệu và hướng dẫn cách đăng ký chương trình học bổng qua website

Chương trình học bổng với tổng chi ngân sách 300 triệu Rupee (khoảng 45 triệu USD) là sáng kiến ​​phát triển năng lực lớn nhất của Ấn Độ trong quan hệ đối tác với ASEAN, trong đó có Việt Nam. (đọc thêm)