VTV2 - Hành trình cùng cô giáo 5 năm chiến đấu với ung thư phổi

câu chuyện cô giáo 5 năm chiến đấu với ung thư phổi (đọc thêm)