Vượt mặt hà mã, cá sấu khổng lồ nhấn chìm con nai trong nháy mắt

Nỗ lực tuyệt vọng của con nai để thoát ra khỏi hàm cá sấu đã thất bại bất chấp có sự can thiệp của con hà mã ở gần đó. (đọc thêm)