Xe bán tải bất ngờ lấn làn gây tai nạn liên hoàn

Chiếc xe bán tải chạy lấn làn đã gây ra va chạm, khiến một xe tải đi ngược chiều đổ kềnh ra đường và văng vào một xe tải khác. (đọc thêm)