Xe máy chạy ngược chiều trên cao tốc

Chiếc xe máy chạy ngược chiều trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng suốt 10km (đọc thêm)