Xem cá thòi lòi leo cây, bơi dưới nước, bò trên cạn.

(Dân trí) - Mới đây, UBND tỉnh Cà Mau có đề xuất đặt hàng nghiên cứu giải pháp ứng dụng công nghệ để khôi phục, bảo tồn và phát triển nguồn lợi cá thòi lòi. Nhiều người còn gọi là cá "leo cây". (đọc thêm)