Xem cách thợ mộc sửa lại một lỗ thủng nhỏ trên bàn

Một lỗ thủng nhỏ trên mặt bàn đã được người thợ mộc sửa lại một cách đầy khéo léo để trở lại như mới. (đọc thêm)