Xem loài cua lớn nhất trên cạn rỉa sạch xác của một con heo!

Được biết, loài cua khổng lồ này còn có khả năng leo cây, bóc dừa và thậm chí là săn cả chim và chuột để ăn thịt! (đọc thêm)