Xét xử đường dây chạy thương binh lớn nhất tỉnh Nghệ An

Sau khi nhận tiền, hồ sơ của các cựu chiến binh, cựu TNXP, Tạ Thị Vân, Hồ Thanh Tùng, Nguyễn Phúc Hồng đưa những người này đi khám thực thể ở các bệnh viện rồi… để đấy. Cơ quan chức năng xác định với chiêu bài lừa chạy chế độ thương binh, nhóm này đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 13 tỉ đồng của hơn 300 cựu chiến binh Nghệ An, Hà Tĩnh. (đọc thêm)