3 tháng đầu năm: Gần 200.000 người nộp hồ sơ đăng ký thất nghiệp

Thống kê trong 3 tháng đầu năm 2017 của Cục Việc làm (Bộ LĐ-TB&XH), số người nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp 119.969, trong đó có 5.954 người được hỗ trợ học nghề, 102.367 người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp …Số lượng người tham gia bảo hiểm thất nghiệp tăng cho thấy hiệu quả của chính sách đã đi vào thực tế.
>>Người lao động đang đóng BHTN được hỗ trợ học nghề
>>Nợ BHXH, BHTN, BHYT lên tới hơn 15,4 ngàn tỉ đồng
>>Nghỉ việc sau hơn 6 năm công tác, thủ tục hưởng BHTN ra sao?

Số lượng tham gia BHTN tăng

Theo bà Nguyễn Thị Hải Vân - Cục trưởng Cục Việc làm, kể từ ngày 1/1/2015 (khi Luật Việc làm có hiệu lực), do mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) nên số người tham gia chính sách trong năm 2015 đã tăng 11,8% so với năm 2014, năm 2016 tăng 7,3% so với năm 2015 và tiếp tục xu hướng tăng.

Cụ thể, theo báo cáo về bảo hiểm thất nghiệp của các địa phương, số người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp năm 2014 là 514.853, năm 2015 là 526.309, năm 2016 là 586.254 người.

3 tháng đầu năm: Gần 200.000 người nộp hồ sơ đăng ký thất nghiệp - 1

Bên cạnh đó, công tác tư vấn giới thiệu việc làm trong quy trình hỗ trợ thất nghiệp cũng hoạt động hiệu quả. Năm 2014, số người được giới thiệu việc làm thông qua việc đăng lý trợ cấp thất nghiệp tại các Trung tâm dịch việc làm là 125.736 người, năm 2016 là 144.624 người.

“Điều này chứng tỏ hiệu quả và tính bền vững của chính sách bảo hiểm thất nghiệp đang đi vào đời sống. Người lao động đã tin tưởng và tham gia vào chính sách bảo hiểm thất nghiệp ngày càng nhiều hơn” - bà Nguyễn Thị Hải Vân cho biết.

Để có được những kết quả trên, các cơ quan chuyên môn của Bộ LĐ-TB&XH đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, như: Phối hợp với các ngành, các tổ chức chính trị- xã hội, các Sở LĐ-TB&XH, các TT DVVL tổ chức đào tạo, tập huấn BHTN cho 100% cán bộ thực hiện BHTN của các Trung tâm dịch vụ việc làm, kỹ năng, quy trình tiếp nhận và giải quyết hưởng BHTN, tư vấn, giới thiệu việc làm cho người thất nghiệp.

Đồng thời, Cục Việc làm đã tổ chức các hội nghị chia sẻ kinh nghiệm thực hiện BHTN, mô hình thực hiện BHTN để các Trung tâm dịch vụ việc làm nghiên cứu, áp dụng. Tổ chức các Đoàn thanh tra, kiểm tra, khảo sát liên ngành về tình hình thực hiện BHTN tại một số địa phương: Hà Nội, Nam Định, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Thái Bình, Tp. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai…

Tăng cường nhận thức về BHTN

Thông qua công tác triển khai chính sách, bà Nguyễn Thị Hải Vân đánh giá các mặt tích cực, như: Việc chuyển chính sách bảo hiểm thất nghiệp từ Luật Bảo hiểm xã hội sang Luật Việc làm không làm thay đổi mô hình tổ chức, không gây xáo trộn về hoạt động quản lý Quỹ, cũng như triển khai thực hiện chính sách.

Các cơ quan Trung ương đến địa phương đã nhận thức đúng vai trò, vị trí của chính sách bảo hiểm thất nghiệp, thường xuyên phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội.

Việc tổ chức triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp đã được chuẩn bị sẵn sàng về cơ sở vật chất và nhân lực ở cả Trung ương và địa phương đảm bảo giải quyết đúng đối tượng, đúng chế độ và đúng thời hạn cho người lao động.

Tuy nhiên còn nhiều hạn chế được cơ quan chức năng phát hiện qua việc thực hiện chính sách BHTN.

“Vẫn còn nhiều người lao động và người sử dụng lao động chưa nhận thức rõ về quyền, trách nhiệm trong việc thực hiện chính sách BHTN. Tâm lý người lao động chủ yếu muốn nhận trợ cấp thất nghiệp mà không quan tâm đến các chế độ khác như: Tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ học nghề” - đại diện Cục Việc làm cho biết.

Một số doanh nghiệp chậm đóng và nợ đọng BHXH, BHTN nên không chốt được sổ BHXH gây ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của NLĐ, ảnh hưởng đến công tác thực hiện chính sách BHTN.

Về tỷ lệ tham gia học nghề còn thấp, do thời gian dạy nghề ngắn. Chất lượng dạy nghề còn chưa đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động, cơ cấu ngành nghề đào tạo ở một số địa phương chưa phù hợp với yêu cầu thực tế.

Theo Cục Việc làm, một số người lao động còn chưa thực hiện đúng trách nhiệm của mình trong việc khai báo tình trạng việc làm trong quá trình thẩm định giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp. Khi các cơ quan chức năng phát hiện người lao động có việc làm phải tiến hành các thủ tục chấm dứt và thu hồi nên phát sinh thêm khối lượng công việc và thủ tục thu hồi.

Phan Minh

Tin liên quan:

Nghệ An: Hơn 3.000 lao động nhận quyết định trợ cấp thất nghiệp

Thống kê của Sở LĐ-TB&XH Nghệ An, từ đầu năm 2017 tới nay, tỉnh đã giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho hơn 3.000 lao động.

Không chỉ hỗ trợ kinh phí, người thất nghiệp còn được Trung tâm tư vấn, giới thiệu việc làm và học nghề chuyển đổi nghề nghiệp. Chỉ riêng trong tháng 3 qua, Nghệ An đã có 1.249 người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, trong đó: 866 người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng, 10 người bị hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, 97 người tạm dừng trợ cấp thất nghiệp…Hệ thống Trung tâm dịch vụ việc làm cũng tư vấn, giới thiệu việc làm cho hơn 1.200 lao động. Nhận định về quá trình thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp, ông Đặng Cao Thắng - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Nghệ An, cho biết: “Có một số người lao động sẵn sàng thực hiện việc tiếp cận công việc mới. Nhưng còn một số người lao động có tâm lý chờ đợi, kén chọn công việc mới. Do đó, quá trình tạo việc làm cũng còn có một số khó khăn”. Về công tác dạy nghề cho lao động hưởng bảo hiểm thất nghiệp, lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH Nghệ An cho biết nhu cầu học nghề của người lao động còn ít. Nguyên nhân bởi họ đã quen làm việc ở nơi cũ với đặc thù công việc mới. Do đó, việc học nghề mới cũng không thể triển khai nhanh và đại trà được.

V.L

Đối tượng nào bắt buộc đóng BHTN

Ông Nguyễn Văn Hào ở Hà Nội hỏi, theo quy định hiện nay thì những đối tượng nào bắt buộc phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp?

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 và Khoản 1, 2 Điều 43 Luật Việc làm thì người lao động phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp là công dân Việt Nam, từ đủ 15 tuổi trở lên khi làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc như sau: Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn; Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn; Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng.

Trong trường hợp người lao động giao kết và đang thực hiện nhiều hợp đồng lao động nêu trên thì người lao động và người sử dụng lao động của hợp đồng lao động giao kết đầu tiên có trách nhiệm tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Người lao động giao kết và đang thực hiện một trong các loại hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc nêu trên nhưng đang hưởng lương hưu, giúp việc gia đình thì không phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

2. Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp: Theo quy định tại Khoản 3 Điều 43 Luật Việc làm thì người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị vũ trang nhân dân; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình, hộ kinh doanh, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng làm việc hoặc hợp đồng lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 Luật Việc làm.

T.V.N

MỚI NHẤT
10 cách người thông minh kiểm soát người tiêu cực
10 cách người thông minh kiểm soát người tiêu cực

Những người tiêu cực và hay phàn nàn thường bị chìm trong vấn đề mà không thể tìm ra giải pháp. Họ muốn mọi người cũng chia sẻ cảm giác tiêu cực đó để họ có thể thấy thoải mái hơn về bản thân mình.

Thứ tư, 05/04/2017 - 08:02

Khi nào doanh nghiệp có trách nhiệm trả trợ cấp mất việc làm?
Khi nào doanh nghiệp có trách nhiệm trả trợ cấp mất việc làm?

Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp trên Cổng TTĐT Chính phủ, Công ty CP Điện máy Sài Gòn đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn giải quyết trợ cấp mất việc làm cho người lao động khi Công ty cơ cấu lại ngành nghề kinh doanh.

Thứ tư, 05/04/2017 - 07:51

Lịch nghỉ Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương ra sao?
Lịch nghỉ Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương ra sao?

(Dân trí) - Theo lịch của năm 2017, Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương sẽ rơi vào thứ 5 (tức ngày 6/4 dương lịch) và không liền kề với các ngày nghỉ cuối tuần.

Thứ ba, 04/04/2017 - 04:13

Tại sao vẫn tồn tại nghịch lý: Học càng cao thất nghiệp càng nhiều?
Tại sao vẫn tồn tại nghịch lý: Học càng cao thất nghiệp càng nhiều?

(Dân trí) - “Năm 2017, hệ thống giáo dục nghề nghiệp tuyển sinh 2,2 triệu người, trong đó: trình độ cao đẳng và trung cấp là 540.000 người, sơ cấp và dưới 3 tháng là 1,66 triệu người. Tổng cục Dạy nghề cũng triển khai 3 đột phá chính nhằm nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp trong toàn hệ thống”.

Thứ ba, 04/04/2017 - 03:35

Hội chợ việc làm ngày 11/4: Nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp tham gia
Hội chợ việc làm ngày 11/4: Nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp tham gia

Ngày 11/4/2017, Trung tâm Lao động ngoài nước sẽ phối hợp với Sở LĐ-TB&XH và Trung tâm dịch vụ việc làm các tỉnh Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên và thành phố Hà Nội tổ chức “Hội chợ việc làm dành cho người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS về nước”.

Thứ ba, 04/04/2017 - 09:15

Cách vượt qua vòng phỏng vấn ở công ty Nhật
Cách vượt qua vòng phỏng vấn ở công ty Nhật

Sự thiếu hụt lao động trẻ đã dẫn đến tình trạng có đến 2 vị trí công việc dành cho mỗi ứng viên ở Tokyo. Vì vậy, nhiều công ty Nhật phải xem xét đến việc tuyển dụng thêm lao động nước ngoài. Tuy nhiên, cuộc phỏng vấn với nhà tuyển dụng là một trong những “nghi thức” không dễ vượt qua với các ứng viên nói chung và ứng viên nước ngoài nói riêng.

Thứ ba, 04/04/2017 - 07:38

Eurozone: Tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 7 năm
Eurozone: Tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 7 năm

Theo thống kê, tỷ lệ thất nghiệp trong 19 nước thành viên Eurozone giảm xuống còn 9,5% trong tháng Hai.

Thứ ba, 04/04/2017 - 07:30

Nghỉ hưu trước tuổi bị trừ tỷ lệ bao nhiêu?
Nghỉ hưu trước tuổi bị trừ tỷ lệ bao nhiêu?

Tôi sinh năm 1964 là nhân viên văn thư trường tiểu học, làm việc từ năm 1994. Hiện hệ số lương của tôi là 3,46. Nếu tôi muốn nghỉ hưu trước tuổi vào năm 2017 vì bị bệnh thì thủ tục như thế nào? Tôi có được hưởng lương hưu hàng tháng không? Người hỏi Trần Thị Thanh - Tỉnh Đồng Nai.

Thứ ba, 04/04/2017 - 07:25

Độc đáo nghề “xẻ thịt” cua ở xứ Đất Mũi
Độc đáo nghề “xẻ thịt” cua ở xứ Đất Mũi

Là một trong những người tiên phong làm nghề “xẻ thịt” (tách thịt) cua để bán cho các nhà hàng, thương lái ở khắp nơi, bà Trần Thị Nương (63 tuổi, ấp Bùng Binh 2, xã Hòa Tân, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau) không những tạo ra một nghề “độc”, đem lại lợi nhuận cao cho gia đình mà còn tạo việc làm cho nhiều người tại địa phương.

Thứ hai, 03/04/2017 - 01:52

Thi tiếng Hàn 2017: Chấp nhận lao động hồi hương từ đợt ân hạn năm 2016
Thi tiếng Hàn 2017: Chấp nhận lao động hồi hương từ đợt ân hạn năm 2016

(Dân trí) - “Những lao động thuộc diện hết hạn hợp đồng nhưng ở lại Hàn Quốc, nếu về nước trong thời gian từ 1/4/2016-21/12/2016 đều được tham gia dự Kỳ thi tiếng Hàn tới đây. Ngoài ra, những trường hợp vi phạm, gian đối khi dự thi sẽ bị cấm tham gia trong 3 năm tiếp sau”.

Thứ hai, 03/04/2017 - 01:33

Xưởng bánh dành cho người từng lầm lỗi
Xưởng bánh dành cho người từng lầm lỗi

Xưởng bánh Greyston tại TP New York đang âm thầm giúp đỡ hàng trăm người dân địa phương từng lầm lỗi làm lại cuộc đời.

Thứ hai, 03/04/2017 - 09:30

Sửa Luật Lao động: Đề xuất phương án tăng tuổi hưu từ năm 2021
Sửa Luật Lao động: Đề xuất phương án tăng tuổi hưu từ năm 2021

(Dân trí) - “Dự thảo Bộ luật Lao động lần 2 sẽ giữ nguyên và phát huy theo hướng có lợi hơn cho người lao động nói chung và lao động nữ nói riêng. Quan điểm của Bộ LĐ-TB&XH khi soạn thảo sẽ tiếp tục tìm thêm những ưu việt cho phụ nữ”.

Thứ hai, 03/04/2017 - 09:20

ĐÁNG QUAN TÂM
DN nợ tiền bảo hiểm, có thể yêu cầu mở thủ tục phá sản?
DN nợ tiền bảo hiểm, có thể yêu cầu mở thủ tục phá sản?

Cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh có quyền nộp đơn yêu cầu Tòa án mở thủ tục phá sản của doanh nghiệp.

Thứ hai, 03/04/2017 - 06:09

9 cách nhận diện nhà lãnh đạo thực thụ
9 cách nhận diện nhà lãnh đạo thực thụ

Nhiều người thích tự nhận là nhà lãnh đạo trong khi họ thực sự không xứng đáng với điều đó, chuyên gia xây dựng thương hiệu cá nhân Nicolas Cole nhận định.

Thứ hai, 03/04/2017 - 06:07

Chăm gà “chân voi” kiếm 1,6 tỷ mỗi năm
Chăm gà “chân voi” kiếm 1,6 tỷ mỗi năm

Sau nhiều năm theo nghề nuôi gà Đông Tảo (hay còn gọi là gà tiến vua, gà chân voi), đến nay gia đình anh Nguyễn Tuấn Dũng ở tỉnh Hưng Yên đã có doanh thu 1,6 tỷ đồng/năm.

Chủ nhật, 02/04/2017 - 07:24

Phụ cấp ghi trong phụ lục hợp đồng có tính đóng bảo hiểm?
Phụ cấp ghi trong phụ lục hợp đồng có tính đóng bảo hiểm?

Tôi làm việc tại công ty tư nhân, tổng thu nhập là 5.365.000 đồng/tháng, trong hợp đồng lao động ghi mức lương chính là 3.565.000 đồng. Trong phụ lục hợp đồng lao động có ghi phụ cấp chuyên cần là 300.000 đồng/tháng (nếu có); phụ cấp hiệu quả công việc là 1.500.000 đồng/tháng (nếu có).

Chủ nhật, 02/04/2017 - 07:11

Cà Mau chi hơn 24 tỷ đồng đào tạo 17 nhân sự ở nước ngoài
Cà Mau chi hơn 24 tỷ đồng đào tạo 17 nhân sự ở nước ngoài

(Dân trí) - Theo kế hoạch, tỉnh Cà Mau dành hơn 24 tỷ đồng để đào tạo nguồn nhân lực ở nước ngoài trong năm 2017.

Chủ nhật, 02/04/2017 - 07:05

Hà Tĩnh: 967 lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc
Hà Tĩnh: 967 lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc

(Dân trí) - Theo thống kê của Bộ LĐ-TB&XH, tính đến ngày 28/2/2017, Hà Tĩnh còn 967 lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc. 6 huyện có số lượng lao động cư trú bất hợp pháp lớn nhất đã bị bộ này thông báo tạm dừng tuyển chọn lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS năm 2017.

Chủ nhật, 02/04/2017 - 07:02

Người đứng đầu chịu trách nhiệm trước Chủ tịch tỉnh nếu sai phạm trong tuyển dụng
Người đứng đầu chịu trách nhiệm trước Chủ tịch tỉnh nếu sai phạm trong tuyển dụng

(Dân trí) - “Thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra sai phạm trong tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức và thực hiện ký hợp đồng lao động”, Chủ tịch tỉnh Cà Mau chỉ đạo rõ.

Chủ nhật, 02/04/2017 - 07:00

Khoản phụ cấp nào không tính đóng BHXH?
Khoản phụ cấp nào không tính đóng BHXH?

Bà Bùi Thị Hạnh (tỉnh Quảng Ninh) làm việc tại công ty tư nhân, tổng thu nhập là 5.365.000 đồng/tháng, trong hợp đồng lao động ghi mức lương chính là 3.565.000 đồng. Trong phụ lục hợp đồng lao động có ghi phụ cấp chuyên cần là 300.000 đồng/tháng (nếu có); phụ cấp hiệu quả công việc là 1.500.000 đồng/tháng (nếu có).

Thứ bảy, 01/04/2017 - 10:41

Học cao đẳng chỉ từ một đến hai năm
Học cao đẳng chỉ từ một đến hai năm

Đối với trình độ trung cấp, thời gian đào tạo theo niên chế thực hiện từ một đến hai năm.

Thứ bảy, 01/04/2017 - 10:34

Cuộc sống nô lệ của những lao động nhập cư tại châu Á
Cuộc sống nô lệ của những lao động nhập cư tại châu Á

Những cảnh tượng đánh đập lao động nhập cư thường xuyên diễn ra tại nhiều trang trại nông nghiệp của Hàn Quốc.

Thứ bảy, 01/04/2017 - 10:21

Nguyên nhân thật sự khiến khởi nghiệp thất bại
Nguyên nhân thật sự khiến khởi nghiệp thất bại

Bạn có một ý tưởng, cho dù nó thông minh, độc đáo và hấp dẫn đến thế nào thì vẫn chưa đủ. Khác biệt giữa thành công và thất bại ít quan hệ đến ý tưởng mà liên quan nhiều đến những con người mang ý tưởng đó vào cuộc sống.

Thứ bảy, 01/04/2017 - 07:50

Có thể gửi hồ sơ chốt sổ BHXH qua bưu điện
Có thể gửi hồ sơ chốt sổ BHXH qua bưu điện

Công ty ông Dương Quốc Chính đóng BHXH tại BHXH quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. Nay công ty tạm ngừng hoạt động, chấm dứt lao động đối với mọi người. Công ty có nợ BHXH nhưng đã nộp đầy đủ vào tháng 11/2016.

Thứ bảy, 01/04/2017 - 07:44