Bộ đã có đề xuất giảm đóng 2 quỹ bảo hiểm cho DN

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội giải đáp một số kiến nghị của Hiệp hội Dệt May Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản, Hiệp hội Thủy sản liên quan đến việc chấm dứt hợp đồng, khám sức khỏe cho người lao động, tỷ lệ đóng quỹ bảo hiểm, huấn luyện an toàn lao động…
>>Năm 2017, tỷ lệ đóng BHXH ra sao?
>>Đủ tuổi hưu nhưng chưa đủ năm đóng BHXH, có bị cắt hợp đồng?
>>Công ty ngừng đóng BHXH, giải quyết thế nào?

Hiệp hội Dệt May Việt Nam đề nghị bổ sung quy định "Người lao động tự ý bỏ việc 5 ngày liên tục không có lý do chính đáng thì người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động", đề xuất sửa đổi Điều 152 Bộ luật Lao động năm 2012 theo hướng quy định thời gian khám sức khỏe định kỳ 1 năm 1 lần. Đồng thời, Hiệp hội đề nghị Nhà nước nghiên cứu giảm tỷ lệ đóng các khoản bảo hiểm như mức trước năm 2010.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời: Khoản 3, Điều 126 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định, trong trường hợp người lao động tự ý bỏ việc 5 ngày cộng dồn trong 1 tháng hoặc 20 ngày trong 1 năm mà không có lý do chính đáng thì người sử dụng lao động áp dụng hình thức xử lý kỷ luật sa thải. Trường hợp người lao động tự ý bỏ việc không có lý do chính đáng mà không quay lại doanh nghiệp làm việc chưa được pháp luật lao động quy định.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ghi nhận kiến nghị của doanh nghiệp về vấn đề này, sẽ nghiên cứu để có đề xuất phù hợp đưa vào dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Liên quan đến thời gian khám sức khỏe, Bộ cũng sẽ nghiên cứu để có đề xuất phù hợp đưa vào dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động trên cơ sở tham khảo ý kiến của Bộ Y tế. Ngoài ra, sẽ đề xuất việc khám bệnh nghề nghiệp dựa trên yếu tố tiền sử tiếp xúc nghề nghiệp mà không cần dựa vào điều kiện phải có kết quả quan trắc môi trường lao động.

Về tỷ lệ đóng các khoản bảo hiểm, thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã tiến hành đánh giá tỷ lệ đóng - hưởng của các quỹ BHXH, quỹ BHTN.

Trên cơ sở kết quả đánh giá tỷ lệ đóng - hưởng và thực trạng khả năng cân đối của các quỹ, để bảo đảm lợi ích hài hòa của người lao động, người sử dụng lao động, ngày 28/10/2016, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có Công văn số 4295/LĐTBXH-BHXH báo cáo xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ về đề xuất giảm tỷ lệ đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Huấn luyện an toàn lao động là cần thiết

Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản kiến nghị về Điều 17, Điều 19 Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời: Đối với kiến nghị về công việc có liên quan đến thiết bị điện thuộc nội dung mục số 16 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 13/2016/TT-BLĐTBXH , nội dung nguyên văn của mục số 16 là "Các công việc làm về thi công, lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị điện; thi công, lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống điện".

Như vậy, người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động là người lao động làm các công việc về thi công, lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị điện mà không bao gồm những người sử dụng và tiếp xúc với các thiết bị điện thông thường (như nhân viên văn phòng tiếp xúc với máy vi tính). Đây là những công việc có yêu cầu cao về công tác an toàn vệ sinh lao động, nên việc huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động là hoàn toàn cần thiết.

Thông tư số 13/2016/TT-BLĐTBXH chỉ quy định danh mục các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động. Các loại máy, thiết bị cần xác định về hiệu suất cũng đã được ban hành tại Phụ lục I kèm theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

Về thời lượng thời gian huấn luyện đối với nhóm 3, "Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động là người làm công việc thuộc Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành" (Khoản 3 Điều 17 Nghị định 44/2016/NĐ-CP) là nhóm đối tượng gặp nguy cơ về mất an toàn lao động nhiều nhất.

Do đó, yêu cầu thời lượng thời gian huấn luyện là 24 giờ như quy định mới bảo đảm cung cấp cho người lao động những kiến thức, kỹ năng cần thiết về an toàn lao động (so sánh cho thấy thời lượng huấn luyện như quy định vẫn thấp hơn só với bình quân của thế giới).

Về thời lượng huấn luyện đối với nhóm 5, theo quy định tại Nghị định số 44/2016/NĐ-CP thì tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 56 giờ (bao gồm cả thời gian kiểm tra), trong đó huấn luyện chuyên môn về an toàn vệ sinh lao động chỉ chiếm 16 giờ, còn lại 40 giờ dành cho thời gian huấn luyện chuyên môn về y tế lao động để huấn luyện nghiệp vụ về y tế lao động cho cán bộ y tế làm việc tại doanh nghiệp nhằm giúp thực hiện tốt công việc quản lý y tế lao động và bệnh nghề nghiệp. Đây là nội dung tương đối mới được quy định trong Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015 và các Nghị định có liên quan.

Bên cạnh đó, những cán bộ y tế đã được huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động thì chỉ cần huấn luyện bổ sung chuyên môn về y tế lao động.

Về thời lượng huấn luyện đối với nhóm 6, đối tượng nhóm 6 là các An toàn, vệ sinh viên, là những người lao động am hiểu, gương mẫu trong việc chấp hành các quy định về an toàn vệ sinh lao động và được người lao động trong các tổ bầu ra, có ảnh hưởng tích cực đến việc chấp hành quy định an toàn vệ sinh lao động của các cá nhân khác trong tổ. Do đó, ngoài nội dung huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo quy định thì còn được huấn luyện bổ sung về kỹ năng và phương pháp hoạt động của an toàn, vệ sinh viên với thời lượng là 4 giờ.

Đề nghị thoái thu tiền BHXH đã đóng là không phù hợp

Hiệp hội Thủy sản kiến nghị: "Tất cả lao động phổ thông khi vào làm việc cho doanh nghiệp thời gian ổn định đủ 3 tháng thì chủ doanh nghiệp phải tham gia BHXH bắt buộc cho người lao động hoặc quy định cơ quan BHXH phải chi trả số tiền mà doanh nghiệp đã đóng 32,5% đối với các lao động nghỉ việc dưới 3 tháng để doanh nghiệp lấy lao động khác vào thực hiện tiếp theo quy định".

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời: Theo quy định của Luật BHXH thì người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc.

Việc đăng ký tham gia và đóng BHXH bắt buộc đối với người lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc là trách nhiệm của người lao động và người sử dụng lao động.

Người lao động chấm dứt hợp đồng lao động tại thời điểm nào (kể cả trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động) thì thực hiện dừng đóng BHXH và chốt sổ BHXH, ghi nhận thời gian đóng BHXH đến thời điểm đó.

Việc kiến nghị Chính phủ quy định cho thoái thu số tiền đã đóng BHXH bắt buộc trong trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong vòng 3 tháng kể từ ngày bắt đầu làm việc là không phù hợp với quy định của Luật BHXH.

Theo Chinhphu.vn

MỚI NHẤT
Khoảng 48.000 thực tập sinh Việt nhập cảnh vào Nhật năm 2016
Khoảng 48.000 thực tập sinh Việt nhập cảnh vào Nhật năm 2016

Dự kiến, trong năm 2016 này, có khoảng 46.000 - 48.000 thực tập sinh Việt Nam nhập cảnh vào Nhật Bản.

Thứ năm, 08/12/2016 - 06:06

Nên nhận BHXH 1 lần hay đóng tiếp để hưởng lương hưu?
Nên nhận BHXH 1 lần hay đóng tiếp để hưởng lương hưu?

Ông Nguyễn Văn Tiên (TP. Hồ Chí Minh) có 20 năm làm việc trong Nhà nước, đóng BHXH 18 năm 6 tháng, sau đó nghỉ việc do tinh giản biên chế. Ông Tiên hỏi, năm nay ông ngoài 60 tuổi, vậy có được hưởng chế độ trợ cấp nào không? Nếu có thì thủ tục thế nào?

Thứ năm, 08/12/2016 - 06:02

Ninh Bình: Gần 1.000 công nhân mong mỏi được làm việc trở lại
Ninh Bình: Gần 1.000 công nhân mong mỏi được làm việc trở lại

(Dân trí) - Nhà máy đạm Ninh Bình dừng hoạt động do thua lỗ, hơn 300 công nhân tại đây đã phải nghỉ việc tạm thời, 600 công nhân luân phiên làm việc. Nhà máy chưa biết khi nào mới sản xuất trở lại, nhiều công nhân vẫn nuôi hy vọng tiếp tục được làm việc tại đây.

Thứ tư, 07/12/2016 - 09:06

Thu trăm triệu/tháng: Nỗi khổ của chị em nghề gội đầu
Thu trăm triệu/tháng: Nỗi khổ của chị em nghề gội đầu

Ít ai biết đươc rằng, đằng sau khoản thu có thể lên cả trăm triệu mỗi tháng của mỗi hàng cắt tóc gội đầu khi mùa đông đến là nỗi đau hàng đêm của chị em làm nghề. Họ thường phải chịu cảnh đau đớn khi đôi bàn tay luôn trong tình trạng khó ráp, nứt nẻ, thậm chí tứa máu.

Thứ tư, 07/12/2016 - 08:47

TP HCM cần 270.000 lao động mỗi năm
TP HCM cần 270.000 lao động mỗi năm

Qua khảo sát tình hình sử dụng lao động và phân tích diễn biến nhu cầu nhân lực, thông tin thị trường lao động trên địa bàn TP HCM, Trung tâm Dự báo Nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP HCM cho biết trong giai đoạn từ nay đến năm 2020, mỗi năm thị trường lao động TP cần khoảng 270.000 lao động.

Thứ tư, 07/12/2016 - 08:39

Người khuyết tật cần trợ giúp từ nhiều phía
Người khuyết tật cần trợ giúp từ nhiều phía

“Trong việc học nghề, việc làm, người khuyết tật còn gặp nhiều khó khăn như thu nhập thấp hơn so với lao động bình thường, một bộ phận người khuyết tật chưa được đến trường, được học nghề”.

Thứ tư, 07/12/2016 - 07:00

Dự thảo Nghị định tăng lương cơ sở lên 1.300.000 đồng/tháng
Dự thảo Nghị định tăng lương cơ sở lên 1.300.000 đồng/tháng

(Dân trí) - Một dự thảo Nghị định về tăng lương cơ sở đang được Bộ Nội Vụ xin ý kiến các tầng lớp nhân dân. Theo đó, mức lương cơ sở sẽ tăng lên 1.300.000 đồng từ ngày 1/7/2017. Đối tượng thụ hưởng của chính sách trên là cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Thứ tư, 07/12/2016 - 06:05

Mai nở sớm, nhà nông “héo ruột”
Mai nở sớm, nhà nông “héo ruột”

Khác với cảnh đông vui, nhộn nhịp chăm sóc hoa, kiểng phục vụ Tết Nguyên đán những năm trước, những ngày gần đây nhiều người dân miền Tây đứng ngồi không yên trước tình trạng hoa mai chuẩn bị cho Tết Đinh Dậu nở sớm vì thời tiết...

Thứ tư, 07/12/2016 - 06:03

VCCorp tuyển lập trình viên làm việc tại Hà Nội
VCCorp tuyển lập trình viên làm việc tại Hà Nội

Công ty Cổ phần VCCorp ( http://vccorp.vn ) là một trong những đối tác chiến lược của Quỹ đầu tư mạo hiểm IDG, Intel Capital. Đáp ứng kế hoạch nhân sự năm 2017, công ty cần tuyển một số vị trí ngành công nghệ.

Thứ tư, 07/12/2016 - 06:03

Người thành công không bao giờ nói những điều này
Người thành công không bao giờ nói những điều này

Theo Business Insider, dưới đây là 7 câu bạn sẽ không bao giờ nghe thấy một người thành công nói, bởi chúng đi ngược lại thái độ không chịu khuất phục của họ.

Thứ tư, 07/12/2016 - 06:02

Vì sao ứng viên nội bộ không được ưu tiên thăng tiến?
Vì sao ứng viên nội bộ không được ưu tiên thăng tiến?

Theo một cuộc khảo sát có chủ đề Talent Trends (Các xu hướng phát triển nhân tài) do LinkedIn thực hiện trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 3/2016 với hơn 26.000 chuyên gia, 25% cho biết đang mong đợi được thăng tiến.

Thứ ba, 06/12/2016 - 09:16

Kiếm tiền triệu nhờ những đôi đũa truyền thống
Kiếm tiền triệu nhờ những đôi đũa truyền thống

(Dân trí) - Nghề vót đũa tưởng giản đơn nhưng đã giúp vợ chồng ông Kỳ kiếm được tiền triệu mỗi tháng. Hiện ở Bản Lác (Hòa Bình), duy nhất gia đình người nông dân trên sống được nhờ nghề này.

Thứ ba, 06/12/2016 - 06:05

ĐÁNG QUAN TÂM
Cơ ngơi khó tin của người đàn ông khuyết tật
Cơ ngơi khó tin của người đàn ông khuyết tật

Không may mắn như những người khác, anh Mai Đình Liêm (sinh năm 1968) đã đối diện với sự bất hạnh từ rất sớm.

Thứ ba, 06/12/2016 - 06:02

Chuyện lạ về 4 người đàn ông làm giàu nhờ... mở lớp dạy "nữ công gia chánh"
Chuyện lạ về 4 người đàn ông làm giàu nhờ... mở lớp dạy "nữ công gia chánh"

Levisay là đồng sáng lập và Giám đốc điều hành của Craftsy, một trang web của hơn 1.300 lớp học trực tuyến dạy làm đồ thủ công, nấu ăn và đan len .

Thứ hai, 05/12/2016 - 01:32

Săn cua da ở Lục Đầu Giang
Săn cua da ở Lục Đầu Giang

Mùa cua da chỉ diễn ra trong vòng 3 tháng dịp cuối năm ở khúc Lục Đầu Giang thuộc các xã Đồng Việt, Thắng Cương và Yên Lư, huyện Yên Dũng (Bắc Giang). Với vị ngọt pha chút ngầy ngậy của mỡ, thịt cua da đã trở thành món ăn đặc sản được nhiều người ưa thích.

Thứ hai, 05/12/2016 - 01:24

Hơn 82 tỷ đồng kinh phí cấp trùng thẻ BHYT được xử lý ra sao?
Hơn 82 tỷ đồng kinh phí cấp trùng thẻ BHYT được xử lý ra sao?

(Dân trí) - Theo Bộ Tài chính, qua rà soát, tổng số thẻ BHYT cấp trùng năm 2014 là 160.912 thẻ, tổng số tiền cấp trùng là 82,29 tỷ đồng. Giải pháp đặt ra là toàn bộ số kinh phí cấp trùng thẻ BHYT do ngân sách nhà nước cấp nào đảm bảo thì thu hồi nộp lại cấp đó.

Thứ hai, 05/12/2016 - 12:44

Từ 4.12, lao động nữ mất việc được hỗ trợ những gì?
Từ 4.12, lao động nữ mất việc được hỗ trợ những gì?

Ngày 4.12, Thông tư số 152/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về “quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng” bắt đầu có hiệu lực thi hành. Điểm đáng chú ý nhất của thông tư này là những phụ nữ mất việc làm sẽ được hỗ trợ kinh phí học nghề, đi lại.

Thứ hai, 05/12/2016 - 06:09

Mức đóng bảo hiểm thất nghiệp trong năm 2017 ra sao?
Mức đóng bảo hiểm thất nghiệp trong năm 2017 ra sao?

(Dân trí) - Bạn Trịnh Văn Ban (Lục Yên, Bắc Giang) hỏi: Mức đóng bảo hiểm thất nghiệp và tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp được quy định như thế nào?

Thứ hai, 05/12/2016 - 06:09

Hà Nội tuyển dụng 166 công chức không qua thi tuyển
Hà Nội tuyển dụng 166 công chức không qua thi tuyển

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký quyết định số 6540/QĐ về việc phê duyệt chỉ tiêu và kế hoạch tuyển dụng công chức diện tiếp nhận không qua thi tuyển đối với các trường hợp có 5 năm kinh nghiệm vào làm việc tại sở, cơ quan ngang sở, UBND quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội năm 2016.

Thứ hai, 05/12/2016 - 06:05

"Nữ quái" lừa đảo chạy án và xuất khẩu lao động
"Nữ quái" lừa đảo chạy án và xuất khẩu lao động

Sáng 4/12, tại Trường THCS Thanh Phước (huyện Gò Dầu), TAND tỉnh Tây Ninh đã xử sơ thẩm lưu động vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Ánh Ngọc, bị VKSND cùng cấp truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thứ hai, 05/12/2016 - 06:03

Hưởng phụ cấp ưu đãi có được hưởng phụ cấp lâu năm?
Hưởng phụ cấp ưu đãi có được hưởng phụ cấp lâu năm?

Tôi công tác ở xã Đak Nhau (Bù Đăng, Bình Phước), là xã có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn kể từ năm 1998 đến nay.

Chủ nhật, 04/12/2016 - 09:16

Làm giàu từ con “không kêu”
Làm giàu từ con “không kêu”

Vượt qua nỗi lo sợ về nguy hiểm, anh Nguyễn Văn Thắng (thôn Lương Câu, xã Tân Viên, huyện An Lão, Hải Phòng) đã quyết định mạo hiểm và khẳng định tài chăn nuôi của mình khi đã thành công với mô hình nuôi rắn hổ mang cùng rắn ráo trâu, thu về hàng trăm triệu mỗi năm.

Chủ nhật, 04/12/2016 - 06:09

Năm 2017, tỷ lệ đóng BHXH ra sao?
Năm 2017, tỷ lệ đóng BHXH ra sao?

Xin giải đáp giúp em 2 vấn đề sau: Tỷ lệ đóng BHXH năm 2017 có thay đổi so với năm 2016 không, vì theo tôi được biết mức tỷ lệ đóng BHXH 2 năm sẽ tăng 1 lần? Nếu có thay đổi thì tỷ lệ đóng BHXH năm 2017 là bao nhiêu?

Chủ nhật, 04/12/2016 - 06:03

Xây dựng quan hệ với sếp mới
Xây dựng quan hệ với sếp mới

Sếp của bạn quyết định ra đi, một người khác thay thế vị trí ấy. Làm sao để xây dựng một mối quan hệ làm việc tích cực và hiệu quả với sếp mới?

Chủ nhật, 04/12/2016 - 06:01