Lương tối thiểu vùng 2016: “Tăng mức 10 - 12 % là hợp lý”

Dân trí “Tôi cho rằng mức tăng tiền lương tối thiểu vùng năm 2016 từ 10% đến 12% là hợp lý, bảo đảm hài hòa lợi ích của người lao động và doanh nghiệp. Đồng thời, đẩy nhanh lộ trình thực hiện mức tiền lương tối thiểu bằng nhu cầu sống tối thiểu vào năm 2018.
>>Lương tối thiểu: Tăng 10%, VCCI chọn “bước lùi” hay tính kế lâu dài?
>>Lương tối thiểu vùng 2016: “Lao động là vốn quý nhưng sao cò kè tới 50.000 đồng”
>>Lương tối thiểu vùng: Chưa chốt phương án tăng của năm 2016


Lương tối thiểu tăng sẽ kéo theo mức đóng BHXH cho người lao động tăng.

Lương tối thiểu tăng sẽ kéo theo mức đóng BHXH cho người lao động tăng.

Ông Bùi Sỹ Lợi - Phó Chủ nhiệm Ủy Ban các vấn đề xã hội của Quốc Hội - trao đổi với PV Dân trí xung quanh thông tin thời sự về tăng lương tối thiểu vùng năm 2016. Vấn đề đang thu hút sự quan tâm của báo chí những ngày qua.

Thưa ông, chúng ta bàn nhiều về mức tăng lương tối thiểu nhưng dường như chưa nhiều người để ý tới nhóm đối tượng được hưởng lợi từ tăng lương tối thiểu này? Nhận diện đối tượng trong lực lượng lao động VN ra sao?

- Quý 1/2015, tỉ trọng người lao động làm công ăn lương ở VN mới chiếm 37,8% trong tổng số lao động có việc làm, tương đương 19,8 triệu lao động. Nghiên cứu trong tháng 7 của Văn phòng Tổ chức lao động Quốc tế tại VN, cả nước có khoảng gần 55% người lao động làm công ăn lương đang làm từ dưới 5 năm.

Nhóm người có kinh nghiệm làm việc từ 5 - 10 năm chiếm 22,6% tổng số người lao động làm công ăn lương. Tỉ lệ lao động có trên 10 năm kinh nghiệm cũng chiếm tỉ lệ tương tự (22,2%).

Như vậy, đa số người lao động làm công ăn lương ở Việt Nam là lao động trẻ, thâm niên làm việc còn ngắn. Các nhu cầu của cá nhân và chăm sóc gia đình sẽ chịu tác động trực tiếp, mạnh mẽ của mức lương họ được trả.


Ông  Bùi Sỹ Lợi - Phó Chủ nhiệm Ủy Ban các vấn đề xã hội của Quốc Hội.

Ông Bùi Sỹ Lợi - Phó Chủ nhiệm Ủy Ban các vấn đề xã hội của Quốc Hội.

Tuy nhiên cũng cần thấy rằng, khoảng 1/5 người lao động làm công ăn lương ở VN có trình độ học vấn ở mức đã tham gia hoặc hoàn thành bậc phổ thông, đào tạo nghề hoặc cao đẳng.

Khoảng một nửa lao động làm công ăn lương làm các công việc yêu cầu trình độ kỹ năng trung bình, 26,2% làm việc đòi hỏi kỹ năng cao và 21,7% là các công việc yêu cầu kỹ năng đơn giản. Tỉ lệ lao động làm công ăn lương có bằng cấp, chứng chỉ khá thấp (năm 2014 mới đạt 18,39%).

Sự phổ biến của những việc làm có trình độ kỹ năng thấp và trung bình sẽ gây khó khăn khi người lao động kỳ vọng mức lương cao, đáp ứng tốt hơn các nhu cầu sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ.

Trong khi người sử dụng lao động chưa hoàn toàn thấy có đủ các điều kiện để trả lương ở mức cao hơn cho người lao động.

Quay trở lại với những đề xuất tăng lương tối thiểu vùng năm 2016, tại cuộc họp của Hội đồng tiền lương Quốc gia hôm 5/8 vừa qua, Tổng LĐLĐ VN đề xuất mức trên 16% và VCCI ở mức 10 %. Cá nhân ông cho rằng mức tăng nào là hợp lý?

- Tôi cho rằng đề xuất của Tổng LĐLĐ VN đưa ra là có lý khi muốn có một mức lương tối thiểu vùng mới đáp ứng tốt hơn các nhu cầu sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ.

Quan hệ tiền lương - năng suất lao động là quan hệ 2 chiều, thông thường, mọi người thường nhìn nhận việc trả lương phải gắn với tăng năng suất lao động. Nhưng việc tăng lương còn là cơ chế để khuyến khích người lao động tăng năng suất lao động, làm việc có hiệu quả hơn.

Trên cơ sở dự báo tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) năm 2015 dưới 5% và mức tăng năng suất lao động bình quân khoảng 3,7% thì cần phải có điều chỉnh tiền lương ở mức hợp lý hơn.

“Cơ chế xác định mức tiền lương phù hợp trả cho người lao động không chỉ nằm ở việc điều chỉnh mức tiền lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định trên cơ sở tham vấn ý kiến của Hội đồng tiền lương quốc gia. Cơ chế này còn thể hiện ở cấp độ doanh nghiệp, cấp ngành và do sự thương lượng về mức lương hợp lý giữa người lao động và người sử dụng lao động khi ký kết hợp đồng lao động” - ông Bùi Sỹ Lợi nói.

Với mức tăng lương tối thiểu vùng theo đề xuất của Tổng LĐLĐ VN lên khoảng 16%, đời sống của người lao động sớm được cải thiện, nhưng sẽ có những tác động như làm tăng giá thành sản phẩm của các doanh nghiệp. Doanh nghiệp có thể phải thu hẹp sản xuất.

Nếu mức tăng thấp dưới 10% như đề xuất của VCCI, đời sống của người lao động sẽ tiếp tục gặp khó khăn, không khuyến khích được tăng năng suất lao động, chậm thực hiện lộ trình đảm bảo mức tiền lương tối thiểu bằng nhu cầu sống tối thiểu.

Do đó, tôi cho rằng mức tăng tiền lương tối thiểu cho 4 vùng trong năm 2016 tăng khoảng từ 10% đến 12% là hợp lý. Điều này nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích của người lao động, doanh nghiệp, nhà đầu tư và đảm bảo thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước đặt ra.

Đặc biệt, mức tăng này còn đảm bảo lộ trình thực hiện mức tiền lương tối thiểu bằng nhu cầu sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ vào năm 2018.

Lao động có tính giản đơn, hàm lượng tri thức thấp trong sản phẩm có thể dẫn tới lương tối thiểu không tăng nhanh. Điều này khiến VN có thể rơi vào “chiếc bẫy” nhân công giá rẻ - yếu tố không còn giữ thế thượng phong trong xu thế hội nhập và nâng cao đời sống của chính người lao động, thưa ông?

- Tôi cho rằng, trong thời gian tới, để việc điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng không quá căng thẳng, trái chiều nhau như hiện nay, Chính phủ cần tiếp tục có các biện pháp hiệu quả để nâng cao trình độ đào tạo nghề, kỹ năng nghề cho lực lượng lao động, phát triển các ngành, nghề, công việc có trong lĩnh vực công nghiệp có giá trị gia tăng cao.

Điều này có ý nghĩa quan trọng để giúp VN tránh được bẫy thu nhập trung bình mà nhiều quốc gia đang phát triển khác thường gặp phải.

Khoảng sau ngày 20/8, Hội đồng tiền lương Quốc gia sẽ nhóm họp lần 2 để bàn về mức tăng lương tối thiểu vùng 2016. Trước đó, bộ phận kỹ thuật của Hội đồng đã đưa ra 3 phương án tăng lương tối thiểu: 10 %, 11% và 12 %.

Đối với doanh nghiệp, cần tăng cường cơ chế đối thoại, thương lượng tập thể để giải tỏa các mâu thuẫn, tranh chấp trong các vấn đề liên quan đến tiền lương. Đồng thời, doanh nghiệp nên xây dựng các cơ chế khuyến khích tăng mức tiền lương trả cho người lao động làm việc có hiệu quả tốt để tăng năng suất lao động.

Nhìn chung, việc cải thiện các cơ chế pháp lý về đối thoại, thương lượng, giải quyết tranh chấp, cùng với việc nâng cao vai trò của tổ chức đại diện người sử dụng lao động, tổ chức đại diện của người lao động để các bên tham gia hiệu quả vào các cơ chế này.

Yếu tố trên sẽ là điều kiện quan trọng để người lao động có mức lương thỏa đáng, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sống của người lao động và gia đình họ và là đòn bẩy thúc đẩy tăng năng suất lao động, cải thiện quan hệ lao động.

- Xin cảm ơn ông

Theo ông Bùi Sỹ Lợi, việc xem xét mức tiền lương tối thiểu - về nguyên lý - cần phải được dựa trên 3 yếu tố theo quy định của pháp luật lao động bao gồm: Nhu cầu sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ, điều kiện kinh tế - xã hội (mức tăng năng suất lao động) và mức tiền lương trên thị trường lao động (quan hệ cung - cầu lao động). “Nhưng để có thể xác định được đầy đủ các yếu tố tác động tới việc điều chỉnh tiền lương tối thiểu hằng năm, cần xem xét thêm cả các yếu tố về sự phát triển của thị trường lao động, tình trạng, cơ hội về việc làm, trình độ tay nghề, năng suất lao động hiện nay…” - ông Bùi Sỹ Lợi nói.

Hoàng Mạnh (thực hiện)

MỚI NHẤT
10 cách thư giãn cuối tuần để... tăng hiệu suất làm việc
10 cách thư giãn cuối tuần để... tăng hiệu suất làm việc

Theo kết quả nghiên cứu của Đại học Stanford, năng suất theo giờ giảm mạnh khi giờ làm việc trong tuần vượt quá 50 giờ, và giảm sâu hơn nữa nếu làm việc 55 giờ.

Thứ bảy, 15/08/2015 - 07:47

Cách tính lương ngày, tháng
Cách tính lương ngày, tháng

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn Công ty trách nhiệm hữu hạn Samil Hà Nội Vina về cách tính lương hàng tháng.

Thứ bảy, 15/08/2015 - 07:41

Lương tối thiểu vùng 2016: “Doanh nghiệp dùng bảng lương tối thiểu chỉ để tính BHXH”
Lương tối thiểu vùng 2016: “Doanh nghiệp dùng bảng lương tối thiểu chỉ để tính BHXH”

(Dân trí) - “Mức lương doanh nghiệp thực trả cho người lao động cao hơn nhiều so với mức lương đóng BHXH. Khảo sát của Tổng LĐLĐ VN, mức trả thực của doanh nghiệp ở Hà Nội là 4.400.000 đồng/người/tháng, TP HCM là 4.900.000 đồng/tháng. Vậy đề xuất tăng thêm lương tối thiểu 550.000 đồng/mức là điều doanh nghiệp chịu được”.

Thứ sáu, 14/08/2015 - 01:30

Việc làm sau đào tạo nghề: Phát triển kỹ năng là 'nút thắt' quan trọng
Việc làm sau đào tạo nghề: Phát triển kỹ năng là 'nút thắt' quan trọng

Trong những năm qua, việc giải quyết nhu cầu việc làm sau đào tạo nghề đang được đặt lên hàng đầu, đó là “nút thắt” cho việc thu hút lao động nghề cũng như nâng cao hơn nữa chất lượng, trình độ của lao động nghề ở nước ta.

Thứ sáu, 14/08/2015 - 08:27

Thế Giới Mobile tuyển dụng nhân sự
Thế Giới Mobile tuyển dụng nhân sự

Mysoha là bộ phận được thành lập thuộc công ty cổ phần VCCorp. Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của bộ phận Mysoha, chúng tôi cần tuyển vị trí lập trình viên và đồ họa làm việc tại thành phố Hà Nội.

Thứ sáu, 14/08/2015 - 08:17

Lương tối thiểu đang thấp hơn mức sống tối thiểu gần 1 triệu đồng
Lương tối thiểu đang thấp hơn mức sống tối thiểu gần 1 triệu đồng

(Dân trí) - “Kết quả khảo sát cho thấy, mức lương người lao động thực nhận cao hơn tiền lương ghi trong hợp đồng từ 10 - 14% tuỳ theo từng vùng. Đây là căn cứ để Tổng LĐLĐ VN đề xuất mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2016 trên 16 % mà không bị ảnh hưởng tới doanh nghiệp”.

Thứ năm, 13/08/2015 - 02:48

Mức hưởng BHYT khi tuân thủ đúng quy định
Mức hưởng BHYT khi tuân thủ đúng quy định

Ông Lò Văn Quang (huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) hỏi: Trong trường hợp người khám bệnh tuân thủ đầy đủ các quy định về BHYT trong khám chữa bệnh thì sẽ được hướng mức BHYT ra sao?

Thứ năm, 13/08/2015 - 11:46

Đóng BHXH hơn 19 năm đã đến tuổi hưu, chế độ thế nào?
Đóng BHXH hơn 19 năm đã đến tuổi hưu, chế độ thế nào?

Bà Ngô Thị Nguyên (nguyenngo61@...): hỏi: Năm 2016 tôi đủ tuổi nghỉ hưu, nhưng số năm công tác, đóng BHXH mới được 19 năm 3 tháng. Theo quy định thì tôi có được đóng BHXH tự nguyện cho đủ 20 năm không? Nếu được đóng đủ 20 năm thì mức hưởng là bao nhiêu %?

Thứ năm, 13/08/2015 - 07:47

Tuyển dụng thủ khoa: “Thảm đỏ” không còn hấp dẫn
Tuyển dụng thủ khoa: “Thảm đỏ” không còn hấp dẫn

Mỗi năm, Hà Nội có hàng trăm thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện, và như thông lệ, thành phố sẽ tổ chức lễ tuyên dương các thủ khoa này. Nhưng thực tế, rất ít thủ khoa sau khi tốt nghiệp có nguyện vọng làm việc với Hà Nội. Ông Nguyễn Văn Phong - Phó ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội - thừa nhận, trong 10 thủ khoa thì chỉ có chưa đến 1 em có nguyện vọng đi làm ngay.

Thứ năm, 13/08/2015 - 07:41

4 cách phát triển sự nghiệp ở giai đoạn "giậm chân"
4 cách phát triển sự nghiệp ở giai đoạn "giậm chân"

Trước tình hình các doanh nghiệp đang cố gắng tinh giản bộ máy nhân sự, khả năng thăng tiến trong công việc của bạn có thể bị chững lại ngay trong giai đoạn đầu của sự nghiệp, bởi vì vị trí càng cao thì cơ hội càng ít.

Thứ năm, 13/08/2015 - 07:31

Những kỹ năng giúp bạn phát triển sự nghiệp
Những kỹ năng giúp bạn phát triển sự nghiệp

Những kỹ năng sau được viết bởi Christopher Bowe một trong những chuyên gia tư vấn hàng đầu của công nghiệp dược phẩm Hoa Kỳ. Theo ông đây là những kỹ năng giúp bất kỳ ai phát triển sự nghiệp của mình cũng phải có.

Thứ tư, 12/08/2015 - 08:55

Thời gian tập sự không tính để xét nâng bậc lương
Thời gian tập sự không tính để xét nâng bậc lương

Bà Cao Phương Thảo tốt nghiệp Đại học Lâm nghiệp, sau khi tốt nghiệp làm việc tại Công ty cổ phần cao su Dầu Tiếng tại tỉnh Lào Cai. Bà Thảo có thời gian đóng BHXH là 10 tháng, hệ số lương là 2,34.

Thứ tư, 12/08/2015 - 07:55

ĐÁNG QUAN TÂM
Richard Branson: Nên thuê “nhân viên nổi loạn”
Richard Branson: Nên thuê “nhân viên nổi loạn”

Nhân viên tài năng và có cá tính khác biệt lắm lúc làm bạn nổi điên. Dù vậy, năng lực của họ là không thể phủ nhận. Ở vai trò nhà lãnh đạo, đây là một thách thức quản trị rất lớn mà nếu vượt qua được, bạn sẽ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cho công ty.

Thứ tư, 12/08/2015 - 07:41

Vai trò của tổ chức bảo hiểm xã hội trong xử lý bảo hiểm thất nghiệp.
Vai trò của tổ chức bảo hiểm xã hội trong xử lý bảo hiểm thất nghiệp.

Ông Lã Việt Khương (huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) hỏi : Trong trình tự giải quyết thủ tục BHTN, tổ chức bảo hiểm thất nghiệp có vai trò như thế nào ?

Thứ tư, 12/08/2015 - 07:10

Malaysia: Thu hút trên 220.000 lao động VN trong hơn 10 năm qua
Malaysia: Thu hút trên 220.000 lao động VN trong hơn 10 năm qua

(Dân trí) - Nhằm tạo cơ sở hợp tác trọng hoạt động đưa lao động VN đi làm việc tại Malaysia, ngày 8/8 VN và Malaysia đã ký kết lại Bản ghi nhớ về tuyển dụng và sử dụng lao động. Được biết, thị trường lao động này đã mở cửa cho lao động VN từ hơn 10 năm qua.

Thứ ba, 11/08/2015 - 08:34

Về chấm dứt hợp đồng với người lao động đủ 60 tuổi
Về chấm dứt hợp đồng với người lao động đủ 60 tuổi

Ông Nguyễn Long (TP. Hồ Chí Minh) hỏi: Người lao động đang ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn, có thời gian tham gia BHXH là 14 năm, nay đủ 60 tuổi nhưng Công ty không có nhu cầu sử dụng thì Công ty có được thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động được không?

Thứ ba, 11/08/2015 - 08:06

Thị trường lao động TP.HCM: Ưu thế thuộc về nhân sự có kinh nghiệm
Thị trường lao động TP.HCM: Ưu thế thuộc về nhân sự có kinh nghiệm

Theo Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM (FALMI), tháng 8/2015, các đơn vị trên địa bàn TP.HCM có khoảng 27.000 chỗ làm việc cần tuyển dụng, tập trung ở các nhóm ngành như: Công nghệ thông tin, Dệt may – giày da, Kinh doanh tài sản – bất động sản; Kiến trúc – Kỹ thuật công trình xây dựng, Vận tải kho bãi xuất nhập khẩu; Kinh doanh – Bán hàng…

Thứ ba, 11/08/2015 - 07:58

Doanh nghiệp như “ngồi trên đống lửa” với đề xuất tăng lương
Doanh nghiệp như “ngồi trên đống lửa” với đề xuất tăng lương

Nếu mức đề xuất tăng lương lên 16% được áp dụng sẽ kéo theo mức tăng đáng kể các chi phí đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế...

Thứ ba, 11/08/2015 - 07:50

Bài thơ tuyển NV thiết kế website lương 10 triệu đồng thu hút sự quan tâm cộng đồng mạng
Bài thơ tuyển NV thiết kế website lương 10 triệu đồng thu hút sự quan tâm cộng đồng mạng

Trên facebook, Lý Bầu - chuyên gia facebook nổi tiếng với nhiều học viên theo học marketing online - có bài thơ đăng tuyển dụng gây xôn sao trong cộng đồng online. Lý Bầu hiện là GĐ marketing của Websosanh.vn. Cty websosanh Việt Nam cần tuyển 3 bạn thiết kế website lương 10 triệu đồng.

Thứ hai, 10/08/2015 - 03:23

Công ty mới thành lập, tính mức đóng BHYT cho nhân viên như thế nào?
Công ty mới thành lập, tính mức đóng BHYT cho nhân viên như thế nào?

Ông Trịnh Đình Hòa, Cty TNHH Đại Dương (TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái) hỏi: Tôi mới thành lập công ty và tuyển dụng thêm công nhân. Vậy, việc tính tiền lương, tiền công, tiền trợ cấp làm căn cứ để đóng BHYT cho nhân viên như thế nào? Phương thức đóng ra sao?

Thứ hai, 10/08/2015 - 11:20

Khan hiếm nhân lực làm việc tại DN Nhật Bản ở Việt Nam
Khan hiếm nhân lực làm việc tại DN Nhật Bản ở Việt Nam

Đây là thông tin được nêu tại hội thảo “Tốt nghiệp THPT trở thành kỹ sư làm việc cho Doanh nghiệp Nhật Bản” do Học viện công nghệ Việt Nhật (Vjtech) tổ chức ngày 8-8 tại Hà Nội.

Thứ hai, 10/08/2015 - 09:24

5 mẹo làm việc thông minh
5 mẹo làm việc thông minh

"Phải chăm chỉ hơn để hoàn thành được nhiều công việc hơn" là quan điểm của nhiều người. Tuy nhiên, giải pháp để quản lý thời gian hiệu quả đôi khi đơn giản hơn nhiều.

Thứ hai, 10/08/2015 - 08:53

Vạch trần chiêu trò lừa đảo của văn phòng môi giới việc làm chui
Vạch trần chiêu trò lừa đảo của văn phòng môi giới việc làm chui

Bằng chiêu trò giới thiệu việc làm có mức lương cao, chế độ đãi ngộ tốt, bao ăn ở, đóng bảo hiểm, đi làm ngay, Lê Trung Kiên (SN 1991, trú tại Đông Đô, Hưng Hà, Thái Bình) đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng chục người lao động đang có nhu cầu tìm việc làm.

Thứ hai, 10/08/2015 - 08:29

Giải quyết chế độ thai sản khi Công ty nợ tiền BHXH?
Giải quyết chế độ thai sản khi Công ty nợ tiền BHXH?

Bà Lê Thị Luyến (kimluyen.tvmt@..) làm việc tại công ty từ tháng 8/2010, đến tháng 4/2011, bà Luyến được Công ty đóng BHXH bắt buộc. Hàng tháng Công ty đều trừ từ tiền lương của bà để đóng BHXH, nhưng Công ty không nộp lên cơ quan BHXH và bà Luyến được biết hiện nay công ty còn nợ tiền BHXH.

Thứ hai, 10/08/2015 - 08:16