Thanh Hoá: Sáp nhập hàng loạt cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập

Dân trí Nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế bất cập trong công tác đào tạo nghề, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, tỉnh Thanh Hóa thực hiện sắp xếp lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) công lập do tỉnh Thanh Hóa quản lý.
>>Thanh Hoá: Hơn 60 thí sinh so tài trong cuộc thi tay nghề năm 2019
>>Bộ trưởng Đào Ngọc Dung tiếp xúc cử tri tại Thanh Hoá
>>Thanh Hoá: Bỏ lương 14 triệu/tháng về quê trồng “siêu nấm” kiếm 500 triệu đồng/năm

Có 80 nghề với nhiều trình độ đào tạo khác nhau

Ngày 20/12, ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, đã ký quyết định phê duyệt đề án “Sắp xếp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập do tỉnh Thanh Hóa quản lý”.

Thanh Hoá: Sáp nhập hàng loạt cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập - 1
Nhiều cơ sở đào tạo nghề hoạt động không hiệu quả.

Việc quy hoạch lại hệ thống GDNN trong tỉnh, nhằm thể hiện quan điểm đánh giá về chất lượng nguồn nhân lực như là yếu tố quyết định góp phần vào quá trình tăng lợi thế cạnh tranh, sự phát triển nhanh và bền vững.

Trong những năm qua, tỉnh Thanh Hóa đã đề ra nhiều cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy việc đổi mới công tác GDNN, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Theo UBND tỉnh Thanh Hoá, đến tháng 12/2019, Thanh Hóa có 59 cơ sở GDNN và 32 cơ sở có tham gia hoạt động GDNN, trong đó 12 trường cao đẳng (CĐ), 17 trường trung cấp (TC), 30 Trung tâm GDNN và hàng chục cơ sở khác có tham gia hoạt động GDNN.

Tuy nhiên từ thực tế triển khai cũng cho thấy, hệ thống cơ sở GDNN của Thanh Hóa đã bộc lộ sự thiếu hợp lý, gây cản trở cho sự phát triển, nhất là trong bối cảnh hội nhập.

Cụ thể, mạng lưới cơ sở GDNN dàn trải, chất lượng không đồng đều; nhiều cơ sở đào tạo cùng nghề, cùng cấp độ trên một địa bàn dẫn tới có lúc cạnh tranh không lành mạnh; nhiều ngành, nghề không tuyển sinh được người học; các cơ sở hầu như chỉ dạy những gì mình có chứ chưa đào tạo được theo yêu cầu của xã hội, thị trường lao động; sự gắn kết giữa cơ sở GDNN với doanh nghiệp còn nhiều hạn chế...

Thanh Hoá: Sáp nhập hàng loạt cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập - 2
Đến tháng 12/2019, Thanh Hóa có 59 cơ sở GDNN và 32 cơ sở có tham gia hoạt động GDNN.

Những năm qua, các trường CĐ, TC đầu tư mua sắm thiết bị hơn 655 tỷ đồng. Các trường được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động GDNN khoảng 80 nghề với các trình độ khác nhau, trong đó có 20 nghề trình độ CĐ, 43 nghề trình độ TC, 58 nghề trình độ sơ cấp.

Giai đoạn 2015 - 2018, 15 trường CĐ, TC công lập đã tuyến sinh được 68.137 học sinh, sinh viên các hệ CĐ, TC và sơ cấp.

Giảm 4 đầu mối trường công lập

Hầu hết các trường đều có ngành, nghề đào tạo với kết quả tuyển sinh bình quân giai đoạn 2015 - 2018 đạt dưới 50% so với quy mô tuyển sinh.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy nghề chưa đáp ứng được cả về sổ lượng và chất lượng. Nhiều trường, ngành, nghề còn thiếu giáo viên cơ hữu như: Hàn, điện, kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, công nghệ ô tô...; khả năng sử dụng Ngoại ngữ và ứng dụng CNTT còn hạn chế.

Thanh Hoá: Sáp nhập hàng loạt cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập - 3
Còn có sự lãng phí trong đầu tư thiết bị dạy học cho một số ngành, nghề mà thị trường lao động có rất ít nhu cầu tuyển dụng và cả tỉnh tuyến sinh được rất ít người học.

Còn có sự lãng phí trong đầu tư thiết bị dạy học cho một số ngành, nghề mà thị trường lao động có rất ít nhu cầu tuyển dụng và cả tỉnh tuyến sinh được rất ít người học, như: Khai thác, đánh bắt hải sản; gia công và thiết kế sản phẩm mộc; nuôi trồng thủy sản nước ngọt...

Nguyên tắc sắp xếp là sáp nhập các trường TC có nhiều ngành, nghề đào tạo trùng với các trường CĐ, các trường CĐ cùng nhóm ngành hoặc không đủ điều kiện tối thiểu theo quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực GDNN theo hướng hình thành các nhóm ngành đào tạo trên các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ.

Bên cạnh đó, việc gắn kết với doanh nghiệp đế vừa tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên học tập, nâng cao tay nghề; vừa tạo việc làm ngay cho học sinh, sinh viên khi tốt nghiệp chưa được quan tâm thỏa đáng; chưa có cơ chế để đẩy mạnh sự liên kết này.

Các cơ sở GDNN chưa theo kịp đổi mới về công nghệ của các doanh nghiệp, nhu cầu thị trường lao động, nên chất lượng đào tạo một số ngành, nghề chưa đáp ứng yêu cầu của người sử dụng lao động.

Thanh Hoá: Sáp nhập hàng loạt cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập - 4

Sau khi thực hiện sáp nhập, chuyển giao theo phương án nêu trên, hệ thống các trường CĐ, TC công lập thuộc quyền quản lý của tỉnh Thanh Hóa sẽ còn 11 trường, giảm 4 đầu mối.

Theo UBND tỉnh, mục tiêu của đề án là xắp xếp, tinh gọn hệ thống các cơ sở GDNN công lập; đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho GDNN.

Từ đó tạo điều kiện để các cơ sở GDNN từng bước thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính theo quy định của pháp luật.

Sáp nhập nguyên trạng về thiết bị đào tạo, cán bộ, giáo viên, người lao động, các tổ chức chính trị - xã hội, học sinh, sinh viên theo hướng các ngành, nghề của trường bị sáp nhập trùng với trường được sáp nhập; các ngành, nghề chuyên ngành khác mà trường được sáp nhập chưa có thì bổ sung, thành lập thêm khoa, phòng, bộ phận mới.

Sáp nhập nhiều trường cao đẳng

Theo kế hoạch, Trường CĐ nghề Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được sáp nhập vào Trường CĐ Nông Lâm và lấy tên là Trường CĐ Nông nghiệp Thanh Hóa; sáp nhập Trường TC nghề Xây dựng và Trường TC Phát thanh - Truyền hình vào Trường CĐ nghề Công nghiệp và lấy tên là Trường CĐ Công nghiệp, Xây dựng và Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa.

Các trường CĐ, TC không thực hiện sáp nhập, gồm: CĐ nghề Nghi Sơn; TC nghề Thanh thiếu niên khuyết tật đặc biệt khó khăn; TC nghề Miền núi; TC nghề Thương mại Du lịch; TC nghề Giao thông vận tải. Chưa giải thể đối với trường CĐ Y tế Thanh Hóa.

Các trường xây dựng phương án kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy, sổ lượng người làm việc theo vị trí việc làm; xác định cơ chế tự chủ về tài chính, số lượng người làm việc từ năm 2020 - 2021 trở đi, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Sau khi thực hiện sáp nhập, chuyển giao theo phương án nêu trên, hệ thống các trường CĐ, TC công lập thuộc quyền quản lý của tỉnh Thanh Hóa sẽ còn 11 trường (4 CĐ, 7 TC), giảm 4 đầu mối trường công lập.

Duy Tuyên

MỚI NHẤT
Nguyên thủ quốc gia Pháp tuyên bố xóa bỏ trợ cấp hưu của Tổng thống
Nguyên thủ quốc gia Pháp tuyên bố xóa bỏ trợ cấp hưu của Tổng thống

Ông Macron đã xóa bỏ Luật thù lao năm 1955, cho phép các Tổng thống nước này nhận 6.000 euro (6.650 USD) tiền lương hưu hàng tháng ngay sau khi rời vị trí lãnh đạo đất nước.

Thứ hai, 23/12/2019 - 08:30

Bạc Liêu: Hỗ trợ 100% mua thẻ bảo hiểm y tế cho hộ mới thoát nghèo
Bạc Liêu: Hỗ trợ 100% mua thẻ bảo hiểm y tế cho hộ mới thoát nghèo

(Dân trí) - Theo Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu, chính sách hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm y tế cho hộ nghèo khi mới thoát nghèo mặc dù chưa có quy định của Trung ương, nhưng tỉnh thực hiện. Điều này cho thấy sự quan tâm của tỉnh cho những đối tượng này.

Thứ hai, 23/12/2019 - 06:02

Nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động
Nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động

Tháng 3/2013, ông Văn Đức Huy Lam (tỉnh Đắk Nông) ký hợp đồng lao động (HĐLĐ) với công ty và đóng BHXH từ tháng 5/2013 đến nay. Do công ty khó khăn, thu gọn bộ máy, tinh giản nhân sự nên thông báo chấm dứt HĐLĐ với ông từ ngày 1/1/2020.

Thứ hai, 23/12/2019 - 06:01

Dịch vụ dọn nhà cuối năm: Càng sát Tết giá càng "chát"
Dịch vụ dọn nhà cuối năm: Càng sát Tết giá càng "chát"

Nhiều gia đình hiện nay đang chọn dịch vụ dọn dẹp nhà cửa cuối năm theo kiểu khoán theo giờ hoặc trọn gói. Tuy nhiên, càng gần Tết giá thuê dọn dẹp, trang trí nhà cửa càng càng cao, thậm chí không thuê được vì người làm "kín lịch".

Thứ hai, 23/12/2019 - 06:01

Cuối năm, dân làng xôn xao có thể được thưởng hơn 600 triệu/người
Cuối năm, dân làng xôn xao có thể được thưởng hơn 600 triệu/người

Việc chia thưởng chưa được thực hiện song cán bộ của làng cho biết đang xin ý kiến người dân. Nếu dân làng đồng ý sẽ chia thưởng cho cư dân trong làng.

Chủ nhật, 22/12/2019 - 09:13

Không chuyển BHYT theo nơi ở mới, có được thanh toán tiền KCB?
Không chuyển BHYT theo nơi ở mới, có được thanh toán tiền KCB?

Bà Lê Hương đăng ký tham gia BHYT tại TP. Đà Nẵng. Nay bà chuyển vào TPHCM nhưng vẫn đóng BHYT theo công ty tại TP. Đà Nẵng. Bà Hương hỏi, khi đi khám, chữa bệnh tại TPHCM mà không có giấy chuyển viện và giấy giới thiệu tại TP. Đà Nẵng thì bà có được hưởng BHYT không?

Chủ nhật, 22/12/2019 - 09:05

Nhậm chức mới, CEO Google được tăng mạnh lương, thưởng
Nhậm chức mới, CEO Google được tăng mạnh lương, thưởng

Tổng giám đốc (CEO) mới được bổ nhiệm của Alphabet, ông Sundar Pichai, sẽ nhận được 240 triệu USD thưởng cổ phiếu trong 3 năm...

Chủ nhật, 22/12/2019 - 06:02

Độc đáo nghề hấp cá nuôi sống bao thế hệ
Độc đáo nghề hấp cá nuôi sống bao thế hệ

Hơn 50 năm qua, nghề hấp cá ở phường Hải Cảng, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định vẫn là kế sinh nhai của hàng chục hộ dân. Những bếp lửa vẫn cháy hừng hực, những nếp nhà bao năm vẫn tanh nồng mùi cá vẫn ngày ngày nuôi sống bao thế hệ công dân.

Chủ nhật, 22/12/2019 - 06:01

Hơn 200 nạn nhân bị mua bán được giải cứu, tiếp nhận
Hơn 200 nạn nhân bị mua bán được giải cứu, tiếp nhận

(Dân trí) - “Từ đầu năm 2018 đến tháng 11/2019, lực lượng bộ đội biên phòng cả nước đã phát hiện, xử lý 105 vụ, mua bán người, bắt giữ 73 đối tượng; giải cứu, tiếp nhận 209 nạn nhân”.

Thứ bảy, 21/12/2019 - 01:31

Bỏ việc ngân hàng lương cao về trồng rau "5 không" lãi 100 triệu/tháng
Bỏ việc ngân hàng lương cao về trồng rau "5 không" lãi 100 triệu/tháng

Khu trang trại trồng rau an toàn "5 không"-không dùng phân hóa học, không dùng chất bảo quản, không dùng giống biến đổi gen, không dùng thuốc diệt cỏ, không dùng thuốc bảo vệ thực vật của anh Lê Quốc Hải (khu phố 5, phường Định Hòa, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) đang ăn nên làm ra. Mỗi tháng, trừ chi phí vườn rau sạch mang về nguồn lãi 100 triệu đồng.

Thứ bảy, 21/12/2019 - 09:45

Quảng Ngãi:  Hơn 40.000 lao động tìm được việc làm ổn định trong năm 2019
Quảng Ngãi: Hơn 40.000 lao động tìm được việc làm ổn định trong năm 2019

(Dân trí) - Năm 2019, tỉnh Quảng Ngãi đã giải quyết việc làm cho hơn 40.000 lao động. Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề so với tổng số lao động ước đạt 53%, tăng 2% so với năm 2018. Có 80% học sinh, sinh viên qua đào tạo nghề đã được giới thiệu việc làm và xuất khẩu lao động.

Thứ bảy, 21/12/2019 - 08:03

Cà Mau đưa hơn 400 lao đông đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Cà Mau đưa hơn 400 lao đông đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

(Dân trí) - Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau, từ năm 2018 đến gần cuối tháng 10/2019, tỉnh đã xuất khẩu lao động là 435 người.

Thứ bảy, 21/12/2019 - 07:59

ĐÁNG QUAN TÂM
Ngư dân kiếm tiền triệu từ cá khoai những ngày cuối năm
Ngư dân kiếm tiền triệu từ cá khoai những ngày cuối năm

(Dân trí) - Nhiều ngày qua, người dân vùng biển bãi ngang tỉnh Quảng Trị trúng mùa cá khoai, sản lượng cá do ngư dân đánh bắt được khá lớn, bán được giá. Mỗi chuyến đi biển, ngư dân có thể kiếm được từ 1,5-2 triệu đồng nhờ cá khoai.

Thứ bảy, 21/12/2019 - 07:26

Thủ tướng ký bổ nhiệm tân Chủ tịch Hội đồng tiền lương quốc gia
Thủ tướng ký bổ nhiệm tân Chủ tịch Hội đồng tiền lương quốc gia

(Dân trí) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành QĐ 1846/QĐ-TTg ngày 19/12/2019 bổ nhiệm ông Lê Văn Thanh, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, giữ chức Chủ tịch Hội đồng tiền lương quốc gia. Như vậy, ông Lê Văn Thanh sẽ chính thức điều hành các Phiên đàm phán tăng lương tối thiểu trong năm 2020.

Thứ sáu, 20/12/2019 - 03:12

Thầm lặng công việc cứu người
Thầm lặng công việc cứu người

(Dân trí) - Công việc của những cán bộ của Tổng đài 111 (Cục Trẻ em, Bộ LĐ-TB&XH) dù không ồn ào, nhưng đã đem lại hiệu quả không nhỏ trong việc hỗ trợ những số phận bị lâm vào cảnh bị mua bán. Qua đó đem lại những niềm vui và hạnh phúc cho cuộc đời.

Thứ sáu, 20/12/2019 - 12:41

Nghị lực phi thường của chàng trai không bàn tay
Nghị lực phi thường của chàng trai không bàn tay

Tai nạn điện giật khiến chàng trai Lê Văn Tuấn (SN 1991, trú xóm 3, xã Tào Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) mất đi đôi bàn tay. Không đầu hàng số phận, chàng thanh niên ấy đã vượt qua cú sốc đầu đời, cố vươn lên tạo dựng cuộc sống, giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ.

Thứ sáu, 20/12/2019 - 08:09

Thưởng Tết cao nhất tại khu công nghiệp TP.HCM hơn 300 triệu đồng
Thưởng Tết cao nhất tại khu công nghiệp TP.HCM hơn 300 triệu đồng

Những vị trí nhận mức thưởng tết cao thuộc về các chuyên gia nước ngoài đang làm việc tại doanh nghiệp với lương hơn 200.000 triệu đồng/tháng.

Thứ sáu, 20/12/2019 - 07:52

Trợ cấp mất việc làm ít nhất bằng 2 tháng lương
Trợ cấp mất việc làm ít nhất bằng 2 tháng lương

Trường hợp người lao động làm việc thường xuyên cho người sử dụng lao động từ đủ 12 tháng trở lên bị mất việc làm thì người sử dụng lao động phải trả trợ cấp mất việc làm tối thiểu 2 tháng tiền lương cho người lao động.

Thứ sáu, 20/12/2019 - 06:06

Biểu tình phản đối cải cách lương hưu tại Pháp tiếp tục leo thang
Biểu tình phản đối cải cách lương hưu tại Pháp tiếp tục leo thang

Ngày 17/12, cảnh sát Pháp đã phải sử dụng hơi cay để khống chế đám đông biểu tình bạo lực tại Paris nhằm phản đối các chính sách cải cách lương hưu của Chính phủ nước này.

Thứ sáu, 20/12/2019 - 06:03

Truyền thông giúp tố cáo hành vi bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái
Truyền thông giúp tố cáo hành vi bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái

(Dân trí) - “Qua truyền thông, nhiều vụ bạo hành đã được nạn nhân, người thân và cộng đồng dư luận kịp thời lên tiếng, các cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc, xử lý nghiêm minh, tạo niềm tin cho người dân…” - Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Văn Thanh đánh giá tại Hội nghị sơ kết chiến dịch truyền thông về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực.

Thứ năm, 19/12/2019 - 06:04

Phối hợp xử lý kịp thời thông tin tội phạm mua bán người
Phối hợp xử lý kịp thời thông tin tội phạm mua bán người

(Dân trí) - “Ngay khi nhận được thông tin từ Tổng đài 111, Bộ Công an lập tức kiểm tra, phân loại, xử lý. Trường hợp có căn cứ thì lập kế hoạch xác minh, giải cứu nạn nhân.

Thứ năm, 19/12/2019 - 01:14

Nhật Bản hỗ trợ việc làm cho người khuyết tật
Nhật Bản hỗ trợ việc làm cho người khuyết tật

Hiện nay, các dịch vụ công của Nhật Bản đang xem xét đáp ứng nhu cầu việc làm của người khuyết tật.

Thứ năm, 19/12/2019 - 07:59

Doanh nghiệp có quyền quy định làm việc theo giờ, theo ngày hoặc tuần
Doanh nghiệp có quyền quy định làm việc theo giờ, theo ngày hoặc tuần

Theo quy định, trường hợp làm việc ban đêm thì người lao động được nghỉ giữa giờ ít nhất 45 phút, tính vào thời giờ làm việc.

Thứ năm, 19/12/2019 - 07:30

Ngư dân xứ Thanh trúng đậm "lộc biển" những ngày cuối năm
Ngư dân xứ Thanh trúng đậm "lộc biển" những ngày cuối năm

(Dân trí) - Đến hẹn lại lên, vào tháng 12, “lộc biển” lại đến với ngư dân vùng ven biển xứ Thanh. Ngư dân hối hả vươn khơi và trở về với những chiếc bè mảng đầy ắp moi tươi.

Thứ năm, 19/12/2019 - 07:26