Xếp lương khi quản lý doanh nghiệp chuyển sang công chức

Bà Anh Thư (Thanh Hóa) làm giám đốc doanh nghiệp Nhà nước hạng 2 từ tháng 3/2007, hệ số lương 6,31. Trước đó, bà hưởng lương chuyên viên trong doanh nghiệp Nhà nước. Tháng 8/2008, bà chuyển sang công chức, được xếp bậc lương cuối của ngạch chuyên viên. Bà Thư hỏi, như vậy có đúng không?
>>Xếp lương khi chuyển từ công ty cổ phần sang đơn vị sự nghiệp
>>Công chức đã có thời gian đóng BHXH, xếp lương thế nào?
>>Xếp lương đối với trường hợp chuyển công tác

Về vấn đề này, Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng - Đoàn luật sư Hà Nội trả lời như sau:

Thời điểm tháng 8/2008, khi bà Anh Thư chuyển từ doanh nghiệp Nhà nước sang công chức cơ quan Nhà nước, việc chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ yếu và công ty Nhà nước vào làm việc trong các cơ quan Nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 79/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 của Bộ Nội vụ (có hiệu lực từ ngày 10/9/2005, tình trạng còn hiệu lực).

Theo hướng dẫn tại Điểm a, Khoản 3, Mục II Thông tư này, việc xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện xếp lương theo ngạch công chức, viên chức được thực hiện theo nguyên tắc : Làm công việc gì thì bổ nhiệm vào ngạch công chức, viên chức đó; được bổ nhiệm vào ngạch công chức, viên chức nào thì xếp lương theo ngạch công chức, viên chức đó.

Đối với trường hợp trước khi giữ chức vụ quản lý doanh nghiệp Nhà nước đã được xếp lương theo ngạch viên chức, Điểm a, Khoản 8 Mục III Thông tư số 79/2005/TT-BVN hướng dẫn việc chuyển xếp lương, đối với các chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng công ty Nhà nước được chuyển công tác vào làm việc trong cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp của Nhà nước . Trường hợp trước khi giữ chức vụ quản lý doanh nghiệp đã được xếp lương theo ngạch, bậc công chức, viên chức (kể cả viên chức trong công ty Nhà nước) thực hiện như sau:

Căn cứ vào vị trí công việc mới được đảm nhiệm và tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch công chức, viên chức, nếu được bổ nhiệm vào ngạch công chức, viên chức nào (ngạch tương đương hoặc ngạch thấp hơn so với ngạch đã được xếp trước khi giữ chức vụ quản lý doanh nghiệp) thì xếp lương theo ngạch đó.

Hệ số lương được xếp ở ngạch công chức, viên chức được bổ nhiệm khi chuyển công tác được thực hiện như sau:

Căn cứ vào hệ số lương đã được xếp ở ngạch, bậc công chức, viên chức trước khi giữ chức vụ quản lý doanh nghiệp để chuyển xếp vào hệ số lương bằng hoặc cao hơn gần nhất ở ngạch công chức, viên chức được bổ nhiệm.

Thời gian giữ bậc lương đã được xếp ở ngạch, bậc công chức, viên chức cho đến khi giữ chức vụ quản lý doanh nghiệp cộng với thời gian giữ chức vụ quản lý doanh nghiệp (nếu có thời gian đứt quãng mà chưa hưởng chế độ BHXH thì được cộng dồn) được tính để nâng bậc lương lần sau hoặc để xếp lên bậc lương cao hơn hoặc tính hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) trong ngạch được bổ nhiệm theo chế độ nâng bậc lương thường xuyên và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung ở ngạch được bổ nhiệm đó.

Sau khi chuyển xếp lương vào ngạch công chức, viên chức được bổ nhiệm theo quy định này, nếu hệ số lương được xếp ở ngạch được bổ nhiệm cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) thấp hơn so với hệ số lương chức vụ quản lý doanh nghiệp đang hưởng tại thời điểm chuyển công tác, thì tùy từng trường hợp cụ thể và căn cứ vào tương quan tiền lương nội bộ, thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức xem xét, quyết định cho hưởng thêm hệ số chêch lệch bảo lưu.

Nếu được hưởng hệ số chêch lệch bảo lưu, thì hệ số chêch lệch bảo lưu này (được tính tròn số sau dấu phẩy 2 số) giảm tương ứng khi cán bộ, công chức, viên chức được nâng bậc lương hoặc được hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung trong ngạch bổ nhiệm (khi chuyển công tác) hoặc khi được nâng ngạch.

Trường hợp bà Anh Thư, tháng 3/2007 bà được bổ nhiệm chức vụ giám đốc doanh nghiệp Nhà nước hạng 2, hưởng hệ số lương 6,31 theo Bảng lương của tổng giám đốc, giám đốc, phó tổng giám đốc, phó giám đốc, kế toán tưởng trong doanh nghiệp Nhà nước ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 12/4/2004 của Chính phủ.

Trước khi được bổ nhiệm, hưởng lương chức vụ giám đốc doanh nghiệp, bà Anh Thư đã hưởng lương ngạch chuyên viên theo Bảng lương viên chức chuyên môn nghiệp vụ trong doanh nghiệp Nhà nước ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP. Nhưng bà Anh Thư không nêu cụ thể là đã hưởng lương bậc mấy trong ngạch chuyên viên. Thời gian giữ bậc, ngạch đó trước khi được bổ nhiệm chức vụ giám đốc là bao nhiêu?

Tháng 8/2008, bà Anh Thư chuyển sang công chức cơ quan Nhà nước. Áp dụng hướng dẫn tại Điểm a, Khoản 1, Mục III Thông tư số 79/2005/TT-BNV, cơ quan quản lý, sử dụng công chức căn cứ vào hệ số lương của bậc trong ngạch chuyên viên bà Anh Thư đã được xếp theo thang lương, bảng lương viên chức chuyên môn nghiệp vụ trong doanh nghiệp Nhà nước trước khi hưởng lương chức vụ giám đốc để chuyển xếp vào hệ số lương bằng hoặc cao hơn gần nhất ở ngạch công chức được bổ nhiệm.

Thời gian bà Anh Thư giữ bậc lương đã được xếp ở ngạch viên chức doanh nghiệp cho đến khi giữ chức vụ giám đốc doanh nghiệp (tháng 3/2007), cộng với thời gian giữ chức vụ giám đốc doanh nghiệp (từ tháng 3/2007 đến tháng 8/2008) được tính để nâng bậc lương lần sau trong ngạch được bổ nhiệm theo chế độ nâng bậc lương thường xuyên và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung ở ngạch được bổ nhiệm đó.

Khi được tuyển dụng vào công chức, bà Anh Thư được cơ quan quản lý, sử dụng công chức xếp lương vào bậc lương cuối cùng của ngạch chuyên viên (bậc 9/9 hệ số 4,98, thang lương ngạch công chức A1, Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan Nhà nước, ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ) là căn cứ vào bậc, hệ số lương của bậc, thời gian giữ bậc ở ngạch viên chức doanh nghiệp trước khi bà giữ chức vụ giám đốc doanh nghiệp, thời gian giữ chức vụ giám đốc, được thể hiện trong hồ sơ tuyển dụng công chức.

Việc xếp lương đã thực hiện đúng nguyên tắc làm công việc gì thì bổ nhiệm vào ngạch công chức đó, được bổ nhiệm vào ngạch công chức nào thì xếp lương theo ngạch công chức đó. Mặc dù, sau khi chuyển xếp lương vào ngạch công chức, hệ số lương được xếp ở ngạch được bổ nhiệm thấp hơn so với hệ số lương chức vụ quản lý doanh nghiệp đang hưởng tại thời điểm chuyển công tác, nhưng để bảo đảm tương quan tiền lương nội bộ cơ quan, nên bà Anh Thư không được hưởng thêm hệ số chêch lệch bảo lưu, là phù hợp quy định.

Theo luật sư, việc xếp lương khi chuyển sang công chức đối với bà Anh Thư là có căn cứ, phù hợp quy định. Để rõ hơn, đề nghị bà Anh Thư đối chiếu trường hợp cụ thể của mình với hướng dẫn tại Điểm a, Khoản 3, Mục II và Điểm a, Khoản 1, Mục III Thông tư số 79/2005/TT-BNV.

Theo Chinhphu.vn

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.

MỚI NHẤT
16 nhà giáo đoạt giải nhất tại Hội giảng giáo dục nghề nghiệp
16 nhà giáo đoạt giải nhất tại Hội giảng giáo dục nghề nghiệp

(Dân trí) - Sau 6 ngày tranh tài tại Hà Nội, Hội Giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp đầu tiên từ khi Bộ LĐ-TB&XH thống nhất quản lý giáo dục nghề nghiệp, đã kết thúc tối 21/9. Ban tổ chức đã trao 16 giải nhất, 32 giải nhì và 48 giải ba tới các nhà giáo dự thi.

Thứ bảy, 22/09/2018 - 12:16

Trồng tre chơi chơi quanh bờ bao mà lời 80 triệu đồng
Trồng tre chơi chơi quanh bờ bao mà lời 80 triệu đồng

Trồng tre chơi chơi có thể cho thu nhập bình quân 80 triệu đồng/ năm/ 0.6 ha diệt tích bờ bao, góp phần tạo bóng mát và cho con đường đẹp hơn. Điển hình là hộ ông Đặng Văn Sang, cư ngụ ấp Tư, xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang là một minh chứng.

Thứ bảy, 22/09/2018 - 09:51

Chèn hạt điều khắp ô tô: Anh taxi vui tính tháng kiếm thêm ngàn USD
Chèn hạt điều khắp ô tô: Anh taxi vui tính tháng kiếm thêm ngàn USD

Vừa chở khách vừa bán những mặt hàng quà vặt ngay trên xe, song cánh tài xế taxi ở Hà Nội có thể kiếm thêm một khoản thu nhập kha khá, thậm chí có người còn đút túi cả ngàn USD mỗi tháng.

Thứ bảy, 22/09/2018 - 08:41

Cách đối phó với đồng nghiệp có tâm lý hơn thua
Cách đối phó với đồng nghiệp có tâm lý hơn thua

Môi trường công sở là một cuộc chạy đua marathon giữa các nhân viên. Dù muốn hay không, vẫn có những cá nhân mang tâm lí cạnh tranh quyết ăn “thua đủ” với đồng nghiệp nơi làm việc.

Thứ bảy, 22/09/2018 - 07:25

Người lao động có được tự đóng BHXH bắt buộc cho cá nhân?
Người lao động có được tự đóng BHXH bắt buộc cho cá nhân?

Tôi làm công nhân, Công ty tôi đang nợ tiền BHXH. Hiện tôi đang nghỉ chế độ thai sản. Theo tôi được biết thì người lao động không được tự đóng BHXH. Cho tôi hỏi nếu tôi muốn đóng BHXH để được nhận tiền trợ cấp thai sản thì có được không? Nếu tôi muốn đợi thêm thời gian chờ các cơ quan chức năng giải quyết thì đến lúc đó tôi có được đóng tiếp không?

Thứ bảy, 22/09/2018 - 07:17

5 phương pháp “hạ hoả” khi ức chế nơi công sở
5 phương pháp “hạ hoả” khi ức chế nơi công sở

Ở chốn công sở, sẽ không ít lần bạn gặp phải những nghịch cảnh mà chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến người bình tĩnh nhất “tức sôi máu”.

Thứ sáu, 21/09/2018 - 08:36

Nghề biển chưa hết lo về lao động
Nghề biển chưa hết lo về lao động

Thiếu lao động lành nghề, có kinh nghiệm nghề đánh bắt là tình cảnh chung của các tập đoàn, HTX đánh cá trên cả nước.

Thứ sáu, 21/09/2018 - 08:31

Làng Ông Hảo tất bật sản xuất đồ chơi Trung thu truyền thống
Làng Ông Hảo tất bật sản xuất đồ chơi Trung thu truyền thống

Những ngày này, các gia đình làng Ông Hảo (xã Liêu Xá, Yên Mỹ, Hưng Yên) đang tất bật hoàn thiện hàng nghìn đồ chơi Trung thu truyền thống.

Thứ sáu, 21/09/2018 - 08:23

Đi làm vào ngày nghỉ bù, tính lương thế nào?
Đi làm vào ngày nghỉ bù, tính lương thế nào?

Bà Nguyễn Thị Thùy Nga (Long An) hỏi: Ngày lễ trùng vào ngày nghỉ hàng tuần thì người lao động được nghỉ bù vào ngày kế tiếp, vậy người lao động đi làm vào ngày nghỉ bù đó thì tính lương thế nào, có được sắp xếp nghỉ bù nữa không?

Thứ sáu, 21/09/2018 - 07:44

Từ 24-26/9: Công đoàn Việt Nam tổ chức Đại hội lần thứ 12
Từ 24-26/9: Công đoàn Việt Nam tổ chức Đại hội lần thứ 12

(Dân trí) - Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 12, nhiệm kỳ 2018-2023 sẽ diễn ra từ 24-26/9 tại Hà Nội, nhằm bầu ra Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa 12, đại diện cho hơn 10 triệu đoàn viên, công nhân viên lao động. Trong khuôn khổ Đại hội, Thủ tướng Chính phủ sẽ tham dự diễn đàn “Công đoàn Việt Nam đồng hành cùng Chính phủ”.

Thứ năm, 20/09/2018 - 11:24

Cứ 7 người đi làm thì có 1 người cơ quan nhà nước
Cứ 7 người đi làm thì có 1 người cơ quan nhà nước

Tính đến tháng 7/2017, cả nước có 26,9 triệu lao động thì lao động trong khu vực nhà nước là hơn 3,8 triệu người. Như vậy, cứ 7 người đi làm thì có 1 người làm nhà nước.

Thứ năm, 20/09/2018 - 07:45

Robot thay thế nhân viên phục vụ nhà hàng
Robot thay thế nhân viên phục vụ nhà hàng

Tại một nhà hàng ở Thượng Hải, Trung Quốc, robot phục vụ đang làm việc miệt mài thay thế con người.

Thứ năm, 20/09/2018 - 07:04

ĐÁNG QUAN TÂM
Tăng trưởng tiền lương Mỹ lên cao nhất trong 9 năm qua
Tăng trưởng tiền lương Mỹ lên cao nhất trong 9 năm qua

Tiền lương trung bình mỗi giờ tăng trưởng 2,9% so với cùng kỳ năm trước, mức cao nhất kể từ năm 2009, dựa trên dữ liệu tiền lương hằng tháng do Bộ Lao động Mỹ công bố trong cuối tuần qua.

Thứ năm, 20/09/2018 - 06:03

Tiếp nhận 350 hồ sơ của ứng viên sang lao động kết hợp kỳ nghỉ tại Australia
Tiếp nhận 350 hồ sơ của ứng viên sang lao động kết hợp kỳ nghỉ tại Australia

(Dân trí) - Đúng 10h ngày 25/9, Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) sẽ mở Cổng thông tin điện tử tiếp nhận hồ sơ của công dân Việt Nam tham gia chương trình Lao động kết hợp kỳ nghỉ tại Australia, trong năm tài khóa 2018 - 2019 của Australia.

Thứ năm, 20/09/2018 - 06:01

Cả nước có 126.900 cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp
Cả nước có 126.900 cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp

(Dân trí) - Số người thất nghiệp có trình độ đại học trở lên còn 126.900 người, giảm 15.400 người so với quý trước đó. Tuy nhiên, số người có trình độ đại học có việc làm mới đúng với trình độ hay không vẫn còn là câu hỏi để ngỏ.

Thứ tư, 19/09/2018 - 06:51

Hội nghị ASSA 35: Bảo hiểm xã hội VN nhận giải thưởng về CNTT
Hội nghị ASSA 35: Bảo hiểm xã hội VN nhận giải thưởng về CNTT

(Dân trí) - Sáng 19/9, tại Nha Trang, Ban tổ chức Hội nghị ASSA 35 đã trao giải thưởng với 8 hạng mục cho 17 tổ chức thành viên. Bảo hiểm xã hội Việt Nam vinh dự được nhận giải thưởng về ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả.

Thứ tư, 19/09/2018 - 05:14

Nhóm sinh viên hầu tòa vì môi giới bằng giả
Nhóm sinh viên hầu tòa vì môi giới bằng giả

Sau khi mua bằng giả để được xét tốt nghiệp, các bị cáo tham gia luôn vào đường dây môi giới bằng, chứng chỉ giả và vướng vòng lao lý

Thứ tư, 19/09/2018 - 05:04

“Chỉ hơn 1 % lao động di cư tham gia bảo hiểm xã hội”
“Chỉ hơn 1 % lao động di cư tham gia bảo hiểm xã hội”

(Dân trí) - “Lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài thuộc nhóm đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. Việt Nam hiện có 231.000 người tham gia BHXH tự nguyện, còn rất thấp so với 18 triệu lao động phi chính thức. Mới chỉ có 1 % lao động di cư tham gia bảo hiểm xã hội…”

Thứ tư, 19/09/2018 - 04:47

AI và robot sẽ tạo ra nhiều việc làm hơn là "cướp đi"
AI và robot sẽ tạo ra nhiều việc làm hơn là "cướp đi"

Dù công nghệ mới sẽ tạo ra nhiều việc làm hơn, nhưng bản chất các công việc này sẽ thay đổi đáng kể và có thể không còn những vị trí cố định toàn thời gian...

Thứ tư, 19/09/2018 - 08:53

Trợ cấp thất nghiệp: Hơn 200.000 người đăng ký, tăng 70 % so với quý trước
Trợ cấp thất nghiệp: Hơn 200.000 người đăng ký, tăng 70 % so với quý trước

(Dân trí) - “Trong quý 2/2018, cả nước có hơn 202.000 người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm 2017. Đặc biệt, số lượng trên tăng tới 70%, tương ứng với 83.264 người, so với quý 1/2018. Điều này cho thấy tình hình sử dụng lao động có nhiều biến động”.

Thứ tư, 19/09/2018 - 08:49

Nhân viên chế tác lĩnh 12 năm tù vì trộm vàng của ông chủ
Nhân viên chế tác lĩnh 12 năm tù vì trộm vàng của ông chủ

Ngày 18/9, TAND TP Hà Nội đã đưa bị cáo Nguyễn Văn Tuyên (SN 1992, trú ở xã Hồng Thái, Kiến Xương, Thái Bình) ra xét xử và tuyên phạt bị cáo Tuyên 12 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

Thứ tư, 19/09/2018 - 08:07

8X “bỏ túi” 200 triệu đồng mỗi năm từ trồng nấm
8X “bỏ túi” 200 triệu đồng mỗi năm từ trồng nấm

Học nhiều ngành nghề, thế nhưng anh Phan văn Hùng (SN 1985, quê Quảng Nam, trú thôn Cẩm Toại Đông, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) lại chuyển sang trồng nấm, mỗi năm "bỏ túi" 200 triệu đồng.

Thứ tư, 19/09/2018 - 07:46

Không thực hiện 2 lần liên tiếp nâng lương trước thời hạn
Không thực hiện 2 lần liên tiếp nâng lương trước thời hạn

Bà Mai Phương (Thanh Hóa) sinh tháng 9/1963, tháng 10/2018 bà sẽ nghỉ hưu. Trong quá trình làm việc từ năm 2011 đến năm 2017 bà liên tục được tặng bằng khen, chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.

Thứ tư, 19/09/2018 - 07:38

Thu nhập của lao động làm công ăn lương đạt 5,62 triệu đồng/tháng
Thu nhập của lao động làm công ăn lương đạt 5,62 triệu đồng/tháng

(Dân trí) - “Thu nhập bình quân tháng từ việc làm chính của lao động làm công hưởng lương là 5,62 triệu đồng trong quý 2/2018, giảm 166.000 đồng so với quý 1/2018 và tăng 223.000 đồng so với cùng kỳ năm 2017”.

Thứ ba, 18/09/2018 - 03:18