Thứ sáu, 16/01/2015 - 06:33

2014, “cắt” gần 6.000 tỷ đồng từ thẩm tra thiết kế công trình

Dân trí

Báo cáo về quản lý chất lượng đầu tư xây dựng, chất lượng công trình trong năm 2014, Bộ Xây dựng cho biết, qua thẩm tra hồ sơ thiết kế hơn 15.000 công trình, gần 6.000 tỷ đồng được cắt giảm. 52 công trình trọng điểm quốc gia được kiểm tra, khắc phục tồn tại về chất lượng.

Bộ Xây dựng khái quát, năm 2014 đã yêu cầu tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng, trọng tâm là quản lý chất lượng công trình và quản lý chi phí xây dựng, góp phần tích cực chống thất thoát, lãng phí, nâng cao chất lượng công trình và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư.

Số liệu tổng hợp từ 61 tỉnh, thành thể hiện, trong năm, cơ quan quản lý chuyên ngành đã thực hiện thẩm tra 15.341 công trình, tỷ lệ hồ sơ thiết kế phải sửa đổi, bổ sung chiếm khoảng 43,8% tổng số hồ sơ được thẩm tra, tổng giá trị dự toán trước thẩm tra khoảng 108.240 tỷ đồng, giá trị cắt giảm sau khi thẩm tra là 5.833 tỷ đồng (tương đương 5,39%).

Qua kiểm tra công tác nghiệm thu trước khi đưa công trình vào khai thác, sử dụng đối với 6.545 công trình, có 97% số công trình đạt yêu cầu, đủ điều kiện đưa vào sử dụng, còn lại khoảng 3% công trình được các cơ quan chuyên môn về xây dựng yêu cầu sửa chữa, bổ sung, khắc phục các khiếm khuyết trước khi đưa vào sử dụng.
 
Nhà Quốc hội mới - một công trình trọng điểm hoàn thành trong năm 2014.
Nhà Quốc hội mới - một công trình trọng điểm hoàn thành trong năm 2014.

Chất lượng các công trình trọng điểm, công trình quan trọng quốc gia về cơ bản đã được kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, yêu cầu thiết kế, tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng và đưa vào vận hành, khai thác an toàn, hiệu quả. Thông qua hoạt động của Hội đồng nghiệm thu nhà nước, Bộ Xây dựng đã nghiệm thu chất lượng 52 công trình trọng điểm quốc gia, báo cáo Thủ tướng. Hội đồng đã tổ chức 103 đợt kiểm tra hiện trường; xem xét, đánh giá thiết kế, xử lý các vấn đề kỹ thuật; chỉ đạo, hướng dẫn chủ đầu tư và các nhà thầu tăng cường kiểm soát chất lượng và khắc phục những tồn tại về chất lượng.

Trong năm 2014, Bộ Xây dựng đã phối hợp kiểm tra, kiểm định chất lượng các công trình cầu treo, các công trình dạng tháp; kiểm tra, đánh giá an toàn hồ, đập thủy điện, thủy lợi trên phạm vi toàn quốc, kiểm tra, xử lý các vụ việc, sự cố về chất lượng công trình xây dựng như sự cố nứt trụ cầu Vĩnh Tuy, vỡ đường ống cấp nước Sông Đà, sập đổ tháp VOV- Đồng Hới (Quảng Bình)...

Đánh giá chung của Bộ Xây dựng, chất lượng công trình xây dựng trong năm 2014 cơ bản là đảm bảo, từng bước được nâng cao và kiểm soát tốt hơn. Tuy nhiên, nhiều công trình chất lượng vẫn ở mức thấp, tình trạng thất thoát, lãng phí, chậm tiến độ thi công, nợ đọng trong xây dựng cơ bản vẫn còn là vấn đề gây nhiều bức xúc; việc rà soát, sửa đổi, bổ sung một số định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực xây dựng còn chậm, chưa đáp ứng với yêu cầu thực tiễn.

Thêm 0,8 triệu m2 nhà ở xã hội

Về vấn đề quản lý phát triển nhà ở, Bộ Xây dựng cho biết, chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng đề ra mục tiêu 72.000 hộ, tổng kinh phí khoảng 2.400 tỷ đồng (trong đó ngân sách Trung ương là 2.206 tỷ đồng). Đến tháng 12/2014, 40.800 hộ đã được hỗ trợ (đạt 57,3%), trong đó có 34.060 hộ đã hoàn thành và 6.763 hộ đang triển khai. Bộ Tài chính đã thực hiện giải ngân 1.900 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương (đạt 84%).

Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long (giai đoạn 2) đã cơ bản hoàn thành đầu tư xây dựng 178/179 cụm, tuyến dân cư và bờ bao (đạt tỷ lệ 99%) và bố trí cho 42.800 trên 56.500 hộ dân thuộc đối tượng thụ hưởng chương trình vào ở (đạt tỷ lệ 75,7%).

Chương trình hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh lũ, lụt khu vực miền Trung có tổng số hộ cần hỗ trợ là 40.500 hộ, kinh phí dự kiến 1.157 tỷ đồng. Các hoạt động triển khai bắt đầu từ tháng 9/2014, đến nay các địa phương đã cơ bản hoàn thành việc rà soát đối tượng, phê duyệt đề án để thực hiện hỗ trợ.

Về phát triển nhà ở xã hội ở đô thị, báo cáo cập nhật con số, đến nay, cả nước đã hoàn thành đầu tư xây dựng 102 dự án nhà ở xã hội, trong đó có 38 dự án nhà ở cho người thu nhập thấp, quy mô xây dựng 19.686 căn hộ; 64 dự án nhà ở cho công nhân, với quy mô xây dựng 20.277 căn hộ. Hiện các địa phương đang tiếp tục triển khai 150 dự án, trong đó có 91 dự án nhà ở cho người thu nhập thấp, quy mô xây dựng khoảng 55.830 căn hộ; 59 dự án nhà ở cho công nhân, quy mô xây dựng khoảng 66.753 căn hộ. Chương trình phát triển nhà ở sinh viên đã có 75 dự án hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng, giải quyết chỗ ở cho khoảng 145.000 sinh viên.

Năm 2014, tổng diện tích sàn nhà ở toàn quốc tăng thêm 92 triệu m2 so với năm 2013, diện tích bình quân nhà ở toàn quốc đạt khoảng 20,6 m2 sàn/người, tăng 1m2 sàn/người so với năm 2013 (trong đó diện tích bình quân nhà ở tại đô thị khoảng 23 m2 sàn/người, tại nông thôn khoảng 19,5 m2 sàn/người). Riêng về nhà ở xã hội, trong năm 2014 đã có thêm 0,8 triệu m2 (tương đương khoảng 12.000 căn hộ), đưa tổng diện tích nhà ở xã hội toàn quốc đạt khoảng 1,8 triệu m2.

P.Thảo