30 năm đổi mới là chặng đường dài, đầy nỗ lực của dân tộc

Dân trí Đánh giá 30 năm đổi mới là điểm son hết sức rực rỡ trong 85 năm lãnh đạo của Đảng, TS. Phạm Đình Đảng, Phó TBT Tạp chí Cộng sản, cũng đưa ra 6 nguy cơ với Đảng hiện nay. Trong các nguy cơ này, tham nhũng và lợi ích nhóm là “đứa con sinh đôi”, muốn chống hiệu quả, trước hết phải dựa vào nhân dân.

Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, việc đánh giá về kết quả của 30 năm đổi mới (1986 - 2016) sẽ được thực hiện với tinh thần thực sự khách quan, cầu thị, nhìn thẳng vào sự thật, không phiến diện, cực đoan. Ông đánh giá như thế nào về ý nghĩa của việc đánh giá 30 năm đổi mới?

30 năm đổi mới là một chặng đường dài, đầy nỗ lực của toàn thể dân tộc trên con đường XHCN dưới ngọn cờ của Đảng. Nghiêm khắc nhìn lại chặng đường này là hết sức cần thiết để tự tin đi tiếp. Về mặt thời gian, công việc cũng đã đủ để định lượng. Nhưng quan trọng nhất, từ toàn bộ sự nghiệp đó rút ra sự định tính cơ bản nhất là sự chuyển mình của đất nước, với những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, trong hàng trăm năm nay nói riêng, trong mấy ngàn năm đất nước chúng ta.

Theo tôi, lộ trình phát triển của dân tộc 30 năm đổi mới cũng là điểm son hết sức rực rỡ. Xét lịch sử 85 năm Đảng lãnh đạo Cách mạng Việt Nam làm nên Cách mạng Tháng Tám, tiếp tục giành thắng lợi trong hai cuộc kháng chiến thần kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ thì đổi mới là cuộc cách mạng trong cách mạng, mang tầm vóc lịch sử xếp hàng thứ ba.

Nhìn lại 30 năm để tiếp tục chỉnh đốn mình, dân tộc soát xét lại mình, nhìn rộng ra thế giới, nắm đại cục, hành động trên vị thế của Việt Nam độc lập và chủ nghĩa xã hội là vấn đề hết sức quan trọng, để tiếp tục tiến lên, dù trong bối cảnh hội nhập quốc tế có thế nào.

Bên cạnh những thành công đã đạt được trong gần 30 năm đổi mới, các nhà nghiên cứu cũng nhấn mạnh đến những nguy cơ với Đảng hiện nay. Tại hội thảo “Nâng cao vị thế, vai trò và trách nhiệm cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam trong tình hình hiện nay”, ông cho cho rằng, hiện không chỉ có 2 nguy cơ mà có tới 6 nguy cơ, ông có thể phân tích rõ hơn về điều này?

Các nhà kinh điển thì nói 2 nguy cơ chủ yếu của một Đảng cộng sản cầm quyền: một là nguy cơ sai lầm đường lối, hai là nguy cơ về quan liêu tham nhũng. Tôi cho rằng, ngoài hai nguy cơ trên, có thể đề cập tới bốn nguy cơ nữa. Cụ thể 6 nguy cơ là nguy cơ biến dạng nền tảng lý luận cầm quyền; nguy cơ chệch hướng các quyết định chính trị cầm quyền; nguy cơ quan liêu, tham nhũng, suy thoái trong thực tiễn cầm quyền, tổ chức bộ máy; nguy cơ xa rời cơ sở xã hội – chính trị của Đảng; nguy cơ lợi ích nhóm làm phân hóa Đảng và nguy cơ tự cô lập, bị cô lập.

Muốn chống tham nhũng hiệu quả phải dựa vào dân
TS. Phạm Đình Đảng: Khi lợi ích nhóm tồn tại thì rất dễ sa vào tham nhũng, khi tham nhũng đến mức nào đó thì lợi ích nhóm càng được củng cố, phát triển.

Nhân nói về nguy cơ tham nhũng, bản thân Đảng chúng ta tại Hội nghị toàn quốc giữa nhiệm kì vào tháng 1/1994 nói tới 4 nguy cơ, trong đó có tham nhũng. Nhớ lại cách đây gần 250 năm, nhà bác học Lê Quý Đôn cũng đã nói về vấn đề này. Cụ nói, có 5 nguy cơ làm mất nước: Trẻ không trọng già, trò không kính thầy, binh kiêu tướng thoái, tham nhũng tràn lan và sĩ phu thức giả ngoảnh mặt trước thời cuộc… Ngay khi nước Việt Nam non trẻ mới ra đời được chín tháng, vào tháng 1/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Quốc lệnh, trong đó điều 8 phần phạt, có ghi trộm cắp của công tức tội tham nhũng, phải xử tử.

Nguy cơ ấy giờ đang thường trực, thậm chí làm khuynh đảo quốc gia, đất nước bại hoại, nếu chúng ta không xử lý ngang tầm. Ở đây cũng phải nói, không phải tham nhũng là vấn đề riêng của Việt Nam mà nó là đại sự quốc tế hóa. Nước nào cũng đang gặp chuyện như vậy. Đặc biệt Singapore là nước nổi tiếng về chống tham nhũng, tôi từng biết tới chuyện do nhận quà tặng trên 50 USD, không báo lên cấp trên, bị phát hiện, mà nguyên một Bộ trưởng phải tự sát.

Còn những nguy cơ khác, thưa ông?

Theo ý kiến của tôi, chưa bao giờ như bây giờ, phải đặt ra vấn đề củng cố và phát triển cơ sở chính trị - xã hội của Đảng. Đảng có xa Nhân dân không? Trước kia Đảng chưa có chính quyền, Đảng sống trong lòng Nhân dân, bây giờ Đảng có chính quyền rồi, nhiều cán bộ, đảng viên sống xa Nhân dân, xa lạ với Nhân dân, thậm chí “làm khách” của Nhân dân. Đau lắm! 

Nhưng phải cẩn thận hơn khi Nhân dân xa Đảng, xa chính quyền, xa cán bộ đảng viên. Theo tôi, nếu không giải quyết vấn đề này, không trở về giữa lòng Nhân dân, không nhận được sự ủng hộ tuyệt đối của Nhân dân, Đảng không có uy tín trong lòng Nhân dân, rất khó lãnh đạo, nếu không nói không làm được việc gì.

Vấn đề này ông cha ta nói rồi, cụ Nguyễn Trãi nói rồi, cụ Trần Hưng Đạo cũng nói rồi, rằng anh em hòa thuận, cả nước góp sức thì không có gì không thành cả; rằng lật thuyền mới biết dân như nước… Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng nói, trong bầu trời không gì quý bằng Nhân dân, được lòng dân là được lòng thiên hạ, được lòng dân đất nước nhất định ổn định và phát triển.

Cùng với nguy cơ xa rời Nhân dân là nguy cơ lợi ích nhóm. Đây là nguy cơ mà tôi cho là nếu không cảnh giác, nó phát triển đến mức nào đó thì dẫn đến sự tan rã trong Đảng. Vì vấn đề này sẽ khiến trong Đảng bị phân hóa, thậm chí như có người nói trong Đảng xuất hiện giai cấp.

Nguy cơ thứ 6, nếu Đảng chúng ta không tự đổi mới, không bắt nhịp được với sự phát triển của thời cuộc là rơi vào nguy cơ tự cô lập mình, mà tự cô lập mình thì tự tiêu vong. Trong thế giới hiện nay, không thể nói đến sự phát triển, nếu sa vào tự cô lập mình.

Lợi ích nhóm như ông nói là một nguy cơ và đây cũng là vấn đề được các lãnh đạo cấp cao đề cập trong nhiều phát biểu. Ông nhìn nhận và đánh giá như thế nào mức độ của vấn đề này hiện nay?

Nếu hỏi "nó thành trào lưu chưa" thì chưa, nhưng nói "có mầm mống, có biểu hiện nguy hiểm không" thì có. Thậm chí, điều này hết sức nguy hiểm. Bởi đây là những nhóm nhỏ có từ trong hoạch định chính sách đến tổ chức thực hiện chính sách, từ trong bộ máy chính quyền đến hiện tượng lợi ích nhóm trong Đảng. Trong Đảng mà có lợi ích riêng theo nhóm sẽ làm Đảng chia bè, xẻ cánh, phường hội, cục bộ, khép kín, thậm chí xung đột các nhóm. Đảng ta phải là một Đảng đoàn kết thống nhất, phải là một Đảng cầu thị tiến bộ, là một Đảng cách mạng, khoa học và hành động vì Nhân dân. Lợi ích nhóm là phi chính trị, nếu không cảnh giác, rất nguy hiểm.

Ông nói gì về sự liên hệ giữa lợi ích nhóm và tham nhũng?

Có thể nói đây là đứa con sinh đôi. Khi lợi ích nhóm tồn tại thì rất dễ sa tham nhũng, khi tham nhũng đến mức nào đó thì lợi ích nhóm càng được củng cố, phát triển… làm khuynh bại Đảng, làm đất nước kiệt quệ, dân tộc yếu hèn, chế độ ta bạc nhược.

Tại các cuộc tiếp xúc cử tri, các lãnh đạo cấp cao đều nói chống tham nhũng chưa đạt yêu cầu và trong dư luận đây là vấn đề nóng bỏng. Theo ông, vấn đề chống tham nhũng phải được đặt ở mức như thế nào trong thời gian tới và trong Đại hội Đảng XII?

Điều mong mỏi của riêng tôi là phải làm nghiêm ngặt và triệt để. Trong đó, quan trọng nhất là cơ chế kiểm soát. Không ai có thể thoát khỏi sự kiểm soát, qua tai mắt Nhân dân. Người ta có thể giấu tổ chức, giấu cá nhân này, cá nhân kia, nhưng hãy hỏi Nhân dân, xuống với Nhân dân sẽ rõ, cơ quan có trách nhiệm phải nghe dân và quan trọng nhất là bảo vệ Nhân dân. 

V.I. Lê-nin nói một câu rất hay, nếu có những điều chúng ta ngồi trong phòng nghĩ mãi không ra thì hãy xuống hỏi thợ thuyền dân chúng, người ta sẽ chỉ cho ta lối giải quyết. Tôi nghĩ, muốn cuộc chống tham nhũng của chúng ta hiệu quả, có ba điều cần làm tốt: trước hết dựa vào dân, thứ hai nghiêm pháp luật, thứ ba nêu gương từ trên xuống, theo phương châm dân chủ hóa, minh bạch hóa.

Xin cảm ơn TS!

Cấn Cường (thực hiện)

MỚI NHẤT
Những chỉ dẫn của Hồ Chí Minh về Đảng và Đảng cầm quyền
Những chỉ dẫn của Hồ Chí Minh về Đảng và Đảng cầm quyền

Từ những chỉ dẫn của Hồ Chí Minh về Đảng và Đảng cầm quyền tới xây dựng và thực hiện phong cách lãnh đạo, cầm quyền khoa học, dân chủ và đạo đức của Đảng nhằm làm cho Đảng trong sạch vững mạnh, xứng đáng là một Đảng lãnh đạo cầm quyền, xứng đáng với niềm tin của dân vào Đảng là những vấn đề quan trọng được đề cập trong bài viết "Khoa học, dân chủ, đạo đức - Ba điều cần thiết đối với Đảng cầm quyền" của giáo sư-tiến sỹ Hoàng Chí Bảo, Hội đồng Lý luận Trung ương.

Thứ hai, 02/02/2015 - 12:30

Lạ mắt với tàu hỏa “5 sao” đầu tiên tại Việt Nam
Lạ mắt với tàu hỏa “5 sao” đầu tiên tại Việt Nam

(Dân trí) - Lần đầu tiên đường sắt Việt Nam có đoàn tàu cao cấp hạng “5 sao” chạy trên tuyến Bắc - Nam. Khác với những đoàn tàu thông thường, hành khách đi tàu 5 sao được sử dụng những dịch vụ cao cấp, nhân viên phục vụ trên tàu cũng xinh như tiếp viên hàng không.

Thứ hai, 02/02/2015 - 12:01

10 triệu hành khách đã đi máy bay của VietJet Air
10 triệu hành khách đã đi máy bay của VietJet Air

(Dân trí) - Hãng hàng không VietJet Air vừa đón hành khách thứ 10 triệu tại Cảng Hàng không quốc tế Vinh. Số lượng hành khách này thể hiện sự tăng trưởng mạnh của hàng không giá rẻ VietJet Air sau hơn 3 năm cất cánh.

Thứ hai, 02/02/2015 - 11:55

Ô tô lật ngửa sau cú tông dải phân cách
Ô tô lật ngửa sau cú tông dải phân cách

(Dân trí) - Môt chiếc ô tô 7 chỗ đang lưu thông trên đường bất ngờ tông vào dải phân cách rồi lật ngửa, quay ngang xe giữa đường. Một bé gái trên xe phải nhập viện cấp cứu.

Thứ hai, 02/02/2015 - 11:53

Dân kêu cứu vì nhà "bỗng dưng" nghiêng 10cm
Dân kêu cứu vì nhà "bỗng dưng" nghiêng 10cm

(Dân trí) - Quá trình thi công kênh Bắc đã khiến 3 ngôi nhà ở cuối kênh bị nghiêng gần 10 độ, phía sau sụt lún. 3 hộ dân với hàng chục con người đang đứng trước nguy cơ “ra đường’’ khi Tết đã cận kề.

Thứ hai, 02/02/2015 - 11:08

Gần chục năm xa cách vì chiến tranh, 5 cha con bất ngờ gặp nhau tại Hà Nội
Gần chục năm xa cách vì chiến tranh, 5 cha con bất ngờ gặp nhau tại Hà Nội

(Dân trí) - Năm 1955, ngày đón Đảng, Chính phủ về tiếp quản Thủ đô, cụ Hồ Kỷ được Chính phủ mời ra Hà Nội dự lễ duyệt binh lớn nhất của Quân đội ta hồi đó. Điều đặc biệt bất ngờ là chính tại đây, cụ được gặp lại bốn người con trai từ các chiến trường sau 8, 9 năm xa cách…

Thứ hai, 02/02/2015 - 10:30

Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng: “Bảo bối” cần duy trì lâu dài và thường xuyên
Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng: “Bảo bối” cần duy trì lâu dài và thường xuyên

Sự ra đời của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" thực sự có tính bước ngoặt đối với quá trình xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Đây chính là “bảo bối” cần phải duy trì lâu dài và thường xuyên vì nó liên quan đến sự tồn vong của chế độ, đến sinh mệnh của Đảng.

Thứ hai, 02/02/2015 - 09:18

Phát triển báo chí cần đi đôi với quản lý tốt báo chí
Phát triển báo chí cần đi đôi với quản lý tốt báo chí

Năm 2014, trong bối cảnh kinh tế trong nước còn gặp nhiều khó khăn, ngành Thông tin và Truyền thông đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị và kế hoạch công tác, góp phần cùng đất nước hội nhập với thế giới.

Thứ hai, 02/02/2015 - 09:14

Nữ giúp việc trả lại 40 triệu đồng cho người đánh rơi
Nữ giúp việc trả lại 40 triệu đồng cho người đánh rơi

(Dân trí) - Trong lúc đến ngân hàng chuyển tiền cho chủ, chị Hoàng đã nhặt được 40 triệu đồng dưới ghế ngồi. Ngay lập tức, chị Hoàng chủ động báo cho ngân hàng tìm khổ chủ để trả lại.

Thứ hai, 02/02/2015 - 09:07

Hà Nội còn mưa rét
Hà Nội còn mưa rét

(Dân trí) - Không khí lạnh tác động đến miền Bắc còn gây mưa và rét đậm, có nơi rét hại. Khu vực Hà Nội thấp nhất 12 độ C.

Thứ hai, 02/02/2015 - 08:43

Huế: Nhiều máy bay không thể hạ cánh
Huế: Nhiều máy bay không thể hạ cánh

Trao đổi với Pháp Luật TPHCM tối 1/2, ông Đỗ Chí Thành (Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Phú Bài, Thừa Thiên-Huế) cho biết, do gió quá lớn, giật cấp 7-8 nên có gần 1.000 hành khách đi trên năm chuyến bay (ba chuyến của Vietnam Airlines, hai chuyến Vietjet Air) đi Hà Nội, TPHCM bị trễ chuyến. Sự việc khiến hành khách hết sức lo lắng.

Thứ hai, 02/02/2015 - 08:34

Giận chồng, ba mẹ con tự tử thương tâm
Giận chồng, ba mẹ con tự tử thương tâm

Sáng 1/2, người dân tại ấp 3 xã Mỹ An ,Thủ Thừa, Long An phát hiện một xác chết nữ trôi sông và báo cho cơ quan chức năng.

Thứ hai, 02/02/2015 - 08:28

ĐÁNG QUAN TÂM
Làm theo lời Đảng, lời Bác để bà con noi gương
Làm theo lời Đảng, lời Bác để bà con noi gương

Dù tuổi đã cao nhưng già làng -đảng viên Alăng Cần vẫn vững vàng như cây lim, cây táu giữa đại ngàn. Ông thường nói: “Là đảng viên thì phải gương mẫu đi trước để dân bản theo sau”.

Thứ hai, 02/02/2015 - 07:53

Bơi 9km dọc kênh Nhiêu Lộc kêu gọi bảo vệ dòng kênh
Bơi 9km dọc kênh Nhiêu Lộc kêu gọi bảo vệ dòng kênh

(Dân trí) - Sau khi hoàn thành hành trình xuyên Việt bằng xe đạp, chàng trai có biệt danh "Swimming man" Trần Việt Anh đã bơi gần 9km dọc kênh Nhiêu Lộc, đoạn từ cầu Thị Nghè đến đầu đường Út Tịch với chiếc bè mang khẩu hiệu "Nhiêu Lộc xanh, sao đành vứt rác".

Thứ hai, 02/02/2015 - 07:45

Cước vận tải đang giảm nhưng vẫn... cao
Cước vận tải đang giảm nhưng vẫn... cao

(Dân trí) - Kết quả kiểm tra của Bộ Giao thông Vận tải tại TP Hà Nội và Cần Thơ cho thấy các doanh nghiệp vận tải đã và đang giảm giá cước kinh doanh, trong đó đáng chú ý là giá cước vận tải xe khách theo tuyến cố định và một số hãng taxi lớn.

Thứ hai, 02/02/2015 - 07:40

Va chạm với xe tải, 1 người chết, 2 người bị thương
Va chạm với xe tải, 1 người chết, 2 người bị thương

(Dân trí) - Cú va chạm với chiếc xe tải đi cùng chiều khiến người phụ nữ cùng cậu con trai bị bắn ra khỏi xe và bị thương. Riêng cô con gái bị cuốn xuống gầm xe tải và tử vong tại chỗ.

Chủ nhật, 01/02/2015 - 07:26

Kho phế liệu phát nổ, rung chuyển cả khu dân cư
Kho phế liệu phát nổ, rung chuyển cả khu dân cư

(Dân trí) - Một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại một kho phế liệu chứa hàng trăm chiếc thùng phuy và tạo ra hàng loạt tiếng nổ lớn làm rung chuyển cả khu dân cư. Đám cháy, nổ đã làm nhiều người dân hoảng loạn, chạy ra khỏi nhà.

Chủ nhật, 01/02/2015 - 06:05

Ly hương tìm việc ngày tết
Ly hương tìm việc ngày tết

Chỉ còn hơn hai tuần nữa là đến Tết cổ truyền, giữa lúc hàng nghìn người đang chộn rộn, khăn gói về quê sum họp cùng gia đình sau một năm ròng bươn chải mưu sinh nơi đất khách, quê người thì có không ít người từ các vùng quê xa lặng lẽ tìm đến TPHCM kiếm việc làm thêm trong dịp tết.

Chủ nhật, 01/02/2015 - 03:00

Tháng 1/2015 cả nước xảy ra 4 vụ nổ, 11 người thương vong
Tháng 1/2015 cả nước xảy ra 4 vụ nổ, 11 người thương vong

(Dân trí) - Thống kê của Bộ Công an cho thấy, tháng đầu tiên của năm 2015 đã xảy ra 4 vụ nổ, làm chết 4 người và bị thương 7 người.

Chủ nhật, 01/02/2015 - 02:22

Quảng Trị: Hơn 2.000 cán bộ, đoàn viên, thanh niên gắn hoa tri ân các liệt sĩ
Quảng Trị: Hơn 2.000 cán bộ, đoàn viên, thanh niên gắn hoa tri ân các liệt sĩ

(Dân trí) - Trong 2 ngày 31/1 – 1/2, hơn 2.000 Đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã tiến hành dọn dẹp vệ sinh, thắp hương, dâng hoa tại hơn 20.000 phần mộ các anh hùng, liệt sĩ thuộc 2 Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 và Trường Sơn.

Chủ nhật, 01/02/2015 - 02:18

Chuyện cơ cực và “khó nói” của đời nữ lái taxi
Chuyện cơ cực và “khó nói” của đời nữ lái taxi

Rong ruổi trên những hành trình dài, phía sau vôlăng, những tài xế taxi thường xuyên phải nếm trải sự nghiệt ngã của nghề. Với những “bóng hồng” theo nghề, khó khăn càng nhân lên gấp bội, khi bản thân vừa là trụ cột về kinh tế trong gia đình vừa phải làm tròn bổn phận của người phụ nữ. Có những người hàng chục năm theo nghề, chưa cái tết nào, họ được vui bữa cơm đầu năm mới cùng gia đình một cách trọn vẹn.

Chủ nhật, 01/02/2015 - 12:55

Thủ tướng: Năm 2020, cơ bản giải quyết được quá tải bệnh viện
Thủ tướng: Năm 2020, cơ bản giải quyết được quá tải bệnh viện

(Dân trí) - Trong văn bản trả lời chất vấn vừa gửi tới Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Kim Thúy về tình trạng quá tải bệnh viện, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hứa đến năm 2020 sẽ cơ bản giải quyết tình trạng này.

Chủ nhật, 01/02/2015 - 11:15

Quà biếu cá Anh Vũ giá hàng chục triệu đồng dịp Tết
Quà biếu cá Anh Vũ giá hàng chục triệu đồng dịp Tết

Giá mỗi kg cá Anh Vũ sống tại Hà Nội được các cửa hàng giao bán với giá khá cao, khoảng 2,5 - 3,5 triệu đồng, tùy theo cân nặng và chủng loại, nhưng lại được nhiều người chọn làm quà biếu trong dịp tết sắp tới.

Chủ nhật, 01/02/2015 - 11:08

Xây dựng cột cờ chủ quyền Tổ quốc tại Đảo Mắt
Xây dựng cột cờ chủ quyền Tổ quốc tại Đảo Mắt

(Dân trí) - Sáng 1/2/2015, tại cảng cá Cửa Hội (thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An),Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Tổng công ty xây dựng công trình Giao thông 4 (Cienco4) tổ chức Lễ khởi công xây dựng cột cờ chủ quyền Tổ quốc tại Đảo Mắt.

Chủ nhật, 01/02/2015 - 11:06