Thứ tư, 25/07/2018 - 16:59

6 tháng đầu năm 2018 chỉ phát hiện 4 vụ tham nhũng qua kiểm tra nội bộ (!)

Dân trí

Dự thảo Báo cáo sơ kết công tác thanh tra 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ từ nay tới cuối năm 2018 vừa được Thanh tra Chính phủ công khai cho thấy qua kiểm tra nội bộ chỉ phát hiện 4 vụ tham nhũng, 4 đối tượng, xảy ra tại An Giang, Long An và Phú Yên.

(Ảnh minh hoạ: Ngọc Diệp)
(Ảnh minh hoạ: Ngọc Diệp)

Theo báo cáo tổng hợp của Thanh tra Chính phủ, 6 tháng đầu năm 2018 toàn ngành thanh tra triển khai trên 3.800 cuộc thanh tra hành chính và 92.900 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành.

Qua thanh tra phát hiện vi phạm gần 10.000 tỷ đồng, 32.600 ha đất; kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước gần 8.000 tỷ đồng, 357 ha đất; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán do chưa thưc hiện đúng quy định pháp luật và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý gần 2.000 tỷ đồng, trên 32.000 ha đất…

Cơ quan này đánh giá công tác thanh tra còn có những hạn chế nhất định, vẫn còn hiện tượng chồng chéo trong hoạt động thanh tra. Nhiều cuộc thanh tra triển khai chậm so với kế hoạch. Một số cuộc thanh tra còn kéo dài khi xây dựng báo cáo và kết luận thanh tra, trong đó có những cuộc thanh tra đột xuất, dư luận xã hội quan tâm.

Về phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng, Thanh tra Chính phủ cho biết qua kiểm tra nội bộ chỉ phát hiện 4 vụ, 4 đối tượng xảy ra tại An Giang, Long An và Phú Yên (!?). Còn thông qua hoạt động thanh tra đã phát hiện 18 vụ, 14 đối tượng tham nhũng và liên quan đến tham nhũng.

“Thanh tra Chính phủ, các bộ ngành, địa phương luôn xác định công tác phòng, chống tham nhũng là lĩnh vực khó khăn, phức tạp, phải tiến hành kiên trì, liên tục để ngăn chặn từng bước đẩy lùi tham nhũng”- báo cáo cho hay.

Việc rà soát, đánh giá, sửa đổi và khắc phục những sơ hở, bất cập của chính sách, pháp luật vẫn còn chậm, nhất là trong lĩnh vực quản lý kinh tế- xã hội, xây dựng, môi trường kinh doanh cạnh tranh bình đẳng, minh bạch. Một số ngành, địa phương xây dựng kế hoạch phòng chống tham nhũng còn chung chung, chưa đề ra các giải pháp cụ thể, trọng tâm.

Báo cáo của Thanh tra Chính phủ cho rằng việc phát hiện, xử lý tham nhũng qua công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo tuy có tiến bộ so với năm trước nhưng vẫn còn hạn chế, số vụ việc phát hiện còn ít.

Việc xử lý đơn thư tố cáo, thông tin phản ánh về tham nhũng phục vụ công tác quản lý nhà nước và phát hiện hành vi tham nhũng còn hạn chế. Việc thu hồi tài sản tham nhũng đã được quan tâm hơn nhưng tỷ lệ vẫn còn thấp.

Từ nay tới cuối năm 2018, Thanh tra Chính phủ sẽ tập trung thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều dư luận về tham nhũng; kịp thời thanh tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật, nhất là những vụ việc có dấu hiệu sai phạm trong thực hiện các dự án đầu tư, kinh doanh gây thất thoát, thua lỗ lớn và bức xúc trong xã hội.

“Đẩy nhanh tiến độ thanh tra, kết luận thanh tra các vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo. Tăng cười mối quan hệ phối hợp giữa Thanh tra Chính phủ với các cơ quan liên quan trong việc trao đổi, cung cấp thông tin về các vụ việc tham nhũng. Tiếp tục mở rộng các hoạt động đối thoại, hợp tác quốc tế, nhất là phối hợp xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng có yếu tố nước ngoài và giải pháp về thu hồi tài sản tham nhũng”- báo cáo cho hay.

Thế Kha

Mới nhất