Thứ ba, 20/11/2018 - 21:15

Bạc Liêu:

Bạc Liêu hợp nhất Sở Giáo dục với Sở Khoa học và công nghệ

Dân trí

Ngày 20/11, UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức công bố quyết định hợp nhất Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) với Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN).

Theo quyết định của UBND tỉnh Bạc Liêu, Sở GD&ĐT với Sở KH&CN sẽ hợp nhất thành Sở Giáo dục - Khoa học và Công nghệ (GD-KH&CN).

Đây là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh quản lý Nhà nước về GD&ĐT; các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo; phát triển tiềm lực KH&CN; sở hữu trí tuệ; ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ; an toàn bức xạ và hạt nhân, các dịch vụ sự nghiệp công thuộc ngành, lĩnh vực theo quy định của pháp luật.

Sau khi sáp nhập, đơn vị mới có trách nhiệm tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 2 đơn vị cũ theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Bạc Liêu hợp nhất Sở Giáo dục với Sở Khoa học và công nghệ - Ảnh 1.

Sở Giáo dục và Đào tạo...

Bạc Liêu hợp nhất Sở Giáo dục với Sở Khoa học và công nghệ - Ảnh 2.

... và Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu.

Về cơ cấu tổ chức, Sở GD-KH&CN có Giám đốc, các Phó Giám đốc và các Phòng chức năng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.

Sở GD&ĐT và Sở KH&CN sẽ hoạt động đến hết ngày 31/12/2018, để Sở GD-KH&CN chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/1/2019.

Quyết định của UBND tỉnh cũng giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với đơn vị mới tiến hành các thủ tục liên quan đến công tác cán bộ, tài chính,… theo đúng quy định.

Huỳnh Hải

Mới nhất