Ban Tuyên giáo Trung ương triển khai nhiệm vụ năm 2020

Dân trí Ngày 17/1, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 của cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương.

Ban Tuyên giáo Trung ương triển khai nhiệm vụ năm 2020 - 1

Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN 

Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. 
 
Đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên giáo
Năm 2019, Ban Tuyên giáo Trung ương đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, chủ động tham mưu thực hiện hiệu quả toàn diện công tác tuyên giáo, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Ban Tuyên giáo Trung ương đã cơ bản hoàn thành các mặt công tác, bảo đảm chất lượng các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư về một số vấn đề hệ trọng, rộng lớn, có tầm ảnh hưởng sâu rộng đối với công tác tuyên giáo.
 
Ban tập trung chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng công tác giáo dục, lý luận chính trị ở các cấp; chủ động ban hành các hướng dẫn, đề cương tuyên truyền các ngày kỷ niệm, sự kiện lớn, những nội dung có tác động sâu sắc đến công tác tư tưởng; tham mưu, chỉ đạo triển khai đôn đốc các hoạt động, diễn biến liên quan lĩnh vực báo chí - xuất bản, văn hóa- văn nghệ, thông tin đối ngoại; chủ động nắm bắt tư tưởng chính trị, dư luận xã hội, đấu tranh chống thông tin, quan điểm sai trái, thù địch; nắm bắt tình hình thực tiễn, tham mưu, đề xuất đối với các lĩnh vực giáo dục- đào tạo, khoa học và công nghệ, môi trường và các vấn đề xã hội khác… 
 
Các ý kiến thảo luận cũng phân tích các nguyên nhân dẫn đến tiến độ, chất lượng tham mưu một số văn bản chưa đáp ứng yêu cầu. Công tác phối hợp với một số địa phương, bộ, ban, ngành chưa thật sự chặt chẽ; công tác kiểm tra giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện ở các lĩnh vực của công tác tuyên giáo còn hạn chế…
 
Tại hội nghị, đại diện các vụ, đơn vị trong Ban đã chia sẻ những nét đổi mới của công tác chuyên môn, nêu  lên những “điểm nghẽn”, vướng mắc trong công tác, từ đó, đề xuất những kiến nghị và giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới, nội dung phương thức công tác tuyên giáo.
 
Để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, Vụ trưởng Vụ Văn hóa – Văn nghệ Nguyễn Minh Nhựt cho rằng không chỉ dừng lại ở việc tham mưu các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kết luận của các cấp có thẩm quyền, mà cần bám sát các cơ quan có liên quan, bám sát các hội, giới văn nghệ sỹ để triển thực hiện văn bản với một tinh thần quyết liệt, chân thành và đồng cảm như người trong cuộc.
 
Chia sẻ kinh nghiệm để làm việc hiệu quả, Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị Nguyễn Thị Phương Hoa cho rằng, với mỗi cán bộ, công chức, viên chức của Ban, bên cạnh tinh thần trách nhiệm, cần có nhiệt huyết, đam mê công việc, không ngại khó khăn. Muốn làm việc tốt, làm việc có kết quả, chắc chắn phải có động lực, mà động lực lớn nhất chính là động lực bên trong mỗi cá nhân. Song song với đó, các cán bộ trong Vụ phải nêu cao tinh thần đoàn kết, sẵn sàng tương trợ lẫn nhau, làm việc khoa học, có kế hoạch. Lãnh đạo đơn vị phải có sự đánh giá khách quan, công tâm kết quả công việc của mỗi cán bộ và chuyên viên. Đây cũng chính là động lực làm việc cho tất cả cán bộ, chuyên viên của Vụ trong thời gian qua.
 
Các đại biểu đã thống nhất các nhóm nhiệm vụ, giải pháp của Ban Tuyên giáo Trung ương năm 2020, trong đó tích cực tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo các lĩnh vực tuyên giáo; chủ động tham gia, tích cực triển khai, hoàn thành các nhiệm vụ phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; triển khai các nhiệm vụ quan trọng về công tác lý luận chính trị, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, dư luận xã hội. Trong năm, Ban thực hiện tốt việc hướng dẫn, tham mưu trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, môi trường, giáo dục, đào tạo, y tế, dân số, an sinh xã hội; chủ động triển khai một số nhiệm vụ quan trọng về thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc...
 
Quyết liệt hơn, đổi mới, sáng tạo hơn trong thực thi nhiệm vụ
 
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Võ Văn Thưởng khẳng định, năm 2019, toàn Ban đã hoàn thành một khối lượng lớn công việc, đạt kết quả tương đối tốt, được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các ban, bộ, ngành và các địa phương ghi nhận, đánh giá cao.
 
“Không chỉ là số lượng mà quan trọng là tiến độ và chất lượng nhiều việc trong năm qua đã được nâng lên. Nhiều hạn chế được chỉ ra khi tổng kết năm 2018 đã được khắc phục. Các đề án trong năm 2019 không bị nợ đọng; một số Đề án có chất lượng tốt, được đánh giá cao, giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư có cơ sở để ban hành chủ trương mới như Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 185-QĐ/TW, Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 221-QĐ/TW. Chất lượng các văn bản hướng dẫn, kế hoạch, báo cáo có tiến bộ, không còn sai sót căn bản như sai về bố cục, từ ngữ dùng không chuẩn. Các văn bản góp ý, thẩm định đã được nâng lên, sắc nét hơn; nhiều ý kiến thẩm định của Ban Tuyên giáo đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các ban, bộ, ngành đánh giá cao” - ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.
 
Tuy nhiên, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng cũng thẳng thắn, nghiêm túc chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm phải khắc phục như chất lượng một số văn bản thẩm định, đề án, tài liệu, báo cáo, hướng dẫn… còn hạn chế và không đồng đều ở các vụ, đơn vị; cần chủ động hơn nữa trong việc tham mưu, đề xuất giải pháp xử lý những bất cập trong từng lĩnh vực công tác tuyên giáo.
 
Phân tích bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế năm 2020, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các vụ, đơn vị khẩn trương, nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ được giao ngay từ đầu năm với tinh thần quyết liệt hơn, đổi mới, sáng tạo hơn. Trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng trong tham mưu, tích cực thực hiện các nhiệm vụ ngay từ đầu năm; đổi mới việc xây dựng các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các đề án Ban được ủy quyền. Trong quá trình triển khai xây dựng đề án cũng như kiểm tra, đôn đốc thực hiện các nghị quyết của Đảng, việc khảo sát tại các địa phương cần có kế hoạch cụ thể.
 
Ban Tuyên giáo Trung ương triển khai nhiệm vụ năm 2020 - 2
Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương trao Cờ thi đua của Ban Tuyên giáo cho các đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2019. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 
Trưởng Ban đề nghị các vụ, đơn vị tích cực, chủ động triển khai các nhiệm vụ phục vụ Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng. Nâng cao chất lượng góp ý báo cáo chính trị của các đảng bộ trực thuộc Trung ương khi được xin ý kiến; chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp cần gắn với tuyên truyền kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước; nâng cao lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, cổ vũ thúc đẩy toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ra sức thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại năm 2020; phòng, ngừa tình trạng mải lo đại hội mà bê trễ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.
 
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa các vụ, đơn vị trong Ban với các cơ quan bên ngoài để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác. 
Tại Hội nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương đã trao Cờ thi đua tặng  5 vụ, đơn vị vì đã có những thành tích xuất sắc trong công tác năm 2019. Công đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương đã tặng Bằng khen 10 vụ, đơn vị có những thành tích tiêu biểu trong công tác công đoàn năm 2019.
 
Quỳnh Hoa
MỚI NHẤT
Nghệ An có tân Bí thư Tỉnh ủy
Nghệ An có tân Bí thư Tỉnh ủy

(Dân trí) - Ông Thái Thanh Quý, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, vừa được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, với 100% số phiếu tán thành.

Thứ ba, 21/01/2020 - 03:11

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tặng quà tết cho hành khách tại bến xe
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tặng quà tết cho hành khách tại bến xe

(Dân trí) - Chiều 20/1 (26 Tết), Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có buổi thăm, tặng quà cho nhân viên, hành khách về quê ăn tết tại bến xe Miền Tây, TPHCM.

Thứ ba, 21/01/2020 - 09:00

Dâng hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tặng quà đảng viên nhiều năm tuổi Đảng
Dâng hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tặng quà đảng viên nhiều năm tuổi Đảng

(Dân trí) - Đoàn công tác của Tỉnh ủy Quảng Bình đã về quê hương của Đại tướng Võ Nguyên Giáp để dâng hương, tri ân vị tướng tài ba của dân tộc, đồng thời đến thăm, tặng quà các Đảng viên có nhiều năm tuổi Đảng tại huyện Lệ Thủy.

Thứ hai, 20/01/2020 - 04:34

Thủ tướng: Đảm bảo lương, thưởng Tết cho người lao động
Thủ tướng: Đảm bảo lương, thưởng Tết cho người lao động

(Dân trí) - Chủ trì cuộc họp ngày 20/1 (tức 26 Tết) của Thường trực Chính phủ về công tác chuẩn bị Tết Canh Tý, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, cơ quan, nhất là các doanh nghiệp phải bảo đảm tiền lương, tiền thưởng cho người lao động,cấp tạm ứng đầy đủ trong trường hợp chưa thể giải quyết…

Thứ hai, 20/01/2020 - 04:08

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng chúc tết Bộ đội Biên phòng
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng chúc tết Bộ đội Biên phòng

(Dân trí) - Sáng 20/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đã về thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng Đức Minh (huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi).

Thứ hai, 20/01/2020 - 02:42

Học giả Nga: “Làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Việt Nam sẽ ngày càng giành nhiều thắng lợi"
Học giả Nga: “Làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Việt Nam sẽ ngày càng giành nhiều thắng lợi"

Tiến sĩ Evgeny Kobelev cho rằng nếu Việt Nam tiếp tục làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh thì sẽ càng ngày càng giành được nhiều thắng lợi.

Thứ hai, 20/01/2020 - 09:35

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dâng hương, tưởng nhớ các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dâng hương, tưởng nhớ các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

(Dân trí) - Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng và mừng Xuân mới Canh Tý 2020, trong chuyến công tác tại thành phố Hồ Chí Minh, chiều 19/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã tới dâng hương, tưởng nhớ các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ qua các thời kỳ đã từ trần.

Chủ nhật, 19/01/2020 - 07:50

Công bố quyết định của Chủ tịch nước về công tác cán bộ
Công bố quyết định của Chủ tịch nước về công tác cán bộ

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa tổ chức Lễ công bố và trao quyết định của Chủ tịch nước về công tác cán bộ.

Chủ nhật, 19/01/2020 - 11:37

Thủ tướng gặp mặt kiều bào tham dự chương trình Xuân Quê hương 2020
Thủ tướng gặp mặt kiều bào tham dự chương trình Xuân Quê hương 2020

(Dân trí) - Chiều 18/1, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gặp mặt Đoàn kiều bào tham dự Chương trình Xuân Quê hương 2020.

Thứ bảy, 18/01/2020 - 08:25

Thủ tướng và lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
Thủ tướng và lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

(Dân trí) Trước thềm Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, sáng 18/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tới dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền thờ Bác Hồ trên núi Ba Vì, Hà Nội.

Thứ bảy, 18/01/2020 - 08:15

Tưng bừng Hội báo Xuân, trao giải “Búa liềm vàng” tỉnh Nghệ An
Tưng bừng Hội báo Xuân, trao giải “Búa liềm vàng” tỉnh Nghệ An

(Dân trí) - Sáng 18/1, Hội báo Xuân Canh Tý 2020 tỉnh Nghệ An đã chính thức khai mạc tại huyện Quỳnh Lưu với chủ đề "Mừng Đảng quang vinh 90 mùa Xuân", thu hút hàng nghìn người dân đến tham dự.

Thứ bảy, 18/01/2020 - 04:26

Mẹ Việt Nam anh hùng 103 tuổi đời, hơn 50 năm tuổi Đảng
Mẹ Việt Nam anh hùng 103 tuổi đời, hơn 50 năm tuổi Đảng

(Dân trí) - Năm nay 103 tuổi đời, mẹ Việt Nam Anh anh hùng Trần Thị Tấn có hơn 50 năm tuổi Đảng. Cuộc đời người mẹ có chồng và hai con trai đã hy sinh vì Tổ quốc là một tấm gương đảng viên sắt son, kiên trung.

Thứ bảy, 18/01/2020 - 09:23

ĐÁNG QUAN TÂM
Xử nghiêm đảng viên vi phạm giúp cán bộ tự điều chỉnh hành vi
Xử nghiêm đảng viên vi phạm giúp cán bộ tự điều chỉnh hành vi

(Dân trí) - Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình cho rằng, việc xử lý nghiêm những đảng viên vi phạm đã giúp mỗi cán bộ, đảng viên tự soi, tự sửa, tự điều chỉnh hành vi, tích cực rèn luyện đạo đức, lối sống.

Thứ sáu, 17/01/2020 - 12:33

Thành ủy Thanh Hóa có tân Bí thư
Thành ủy Thanh Hóa có tân Bí thư

(Dân trí) - Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Thanh Hóa vừa tổ chức bầu ông Lê Anh Xuân (47 tuổi), Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa giữ chức Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Thứ sáu, 17/01/2020 - 10:45

Ban Thường vụ huyện ủy có khuyết điểm, gây hậu quả khó khắc phục
Ban Thường vụ huyện ủy có khuyết điểm, gây hậu quả khó khắc phục

(Dân trí) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh vừa kỷ luật khiển trách đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Hà và khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Phan Đình Cương, Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch UBND xã Thạch Bằng vì có vi phạm, khuyết điểm trong quản lý đất đai, tài chính, ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản.

Thứ năm, 16/01/2020 - 09:03

Thủ tướng: Vụ việc gần đây khiến lãnh đạo phải suy nghĩ nhiều về quan hệ với nhân dân
Thủ tướng: Vụ việc gần đây khiến lãnh đạo phải suy nghĩ nhiều về quan hệ với nhân dân

(Dân trí) - Nghe ý kiến thảo luận trong Tiểu ban Kinh tế - Xã hội chuẩn bị cho Đại hội đảng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận xét, những vụ việc gần đây khiến mỗi cán bộ phải suy nghĩ nhiều về quan hệ với nhân dân, xử lý vấn đề trong nhân dân, nắm dân, sát cơ sở, đi liền với việc giữ kỷ luật, kỷ cương.

Thứ năm, 16/01/2020 - 06:16

“Không dùng ngân sách đi chúc Tết, tặng quà lãnh đạo”
“Không dùng ngân sách đi chúc Tết, tặng quà lãnh đạo”

(Dân trí) - “Không dùng ngân sách tổ chức đi thăm, chúc Tết, tặng quà đối với các lãnh đạo cơ quan, đơn vị các cấp. Không sử dụng phương tiện, tài sản công vào các hoạt động cá nhân trong dịp Tết, Lễ hội…”- Thanh tra Chính phủ nêu rõ.

Thứ năm, 16/01/2020 - 05:00

Thường trực Ban Bí thư: Xây dựng chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh
Thường trực Ban Bí thư: Xây dựng chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh

(Dân trí) - “Chúng ta cùng nhau ôn lại kho sử vàng của Đảng, khẳng định mạnh mẽ những thành tựu vĩ đại, đúc kết những kinh nghiệm quý báu của Đảng trong 90 năm qua. Trên cơ sở đó thống nhất đánh giá, nhận định, đồng thời đề xuất, kiến nghị những giải pháp nhằm tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh…”, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh.

Thứ năm, 16/01/2020 - 04:53

Trao quyết định của Thủ tướng bổ nhiệm 2 Phó Tổng Giám đốc VOV
Trao quyết định của Thủ tướng bổ nhiệm 2 Phó Tổng Giám đốc VOV

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm 2 ông Phạm Mạnh Hùng và Vũ Hải Quang làm Phó Tổng Giám đốc VOV.

Thứ năm, 16/01/2020 - 10:17

Thủ tướng viếng 3 liệt sĩ hy sinh ở Đồng Tâm
Thủ tướng viếng 3 liệt sĩ hy sinh ở Đồng Tâm

(Dân trí) - Hôm nay (16/1), Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức lễ tang 3 chiến sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ ở xã Đồng Tâm (Mỹ Đức, Hà Nội) theo nghi thức của lực lượng Công an Nhân dân. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc là người đầu tiên vào viếng, thắp nén nhang tiễn biệt 3 liệt sĩ...

Thứ năm, 16/01/2020 - 05:55

Thủ tướng mong muốn từng nhà báo giữ vững bản lĩnh chính trị
Thủ tướng mong muốn từng nhà báo giữ vững bản lĩnh chính trị

(Dân trí) - “Tôi mong muốn từng nhà báo, từng người làm báo phải không ngừng rèn luyện, kiên định lập trường tư tưởng, giữ vững bản lĩnh chính trị, luôn ý thức rõ và nêu cao trách nhiệm cao quý của mình trước Đảng, trước nhân dân và toàn xã hội”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói.

Thứ tư, 15/01/2020 - 11:30

Tỉnh cuối cùng của Việt Nam thành lập thành phố trực thuộc
Tỉnh cuối cùng của Việt Nam thành lập thành phố trực thuộc

(Dân trí) - Ngày 15/1, tỉnh Đắk Nông đã tổ chức lễ công bố quyết định thành lập thành phố Gia Nghĩa. Đắk Nông cũng là địa phương cuối cùng trong cả nước có thành phố trực thuộc tỉnh.

Thứ tư, 15/01/2020 - 09:51

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chúc Tết tại tỉnh Đắk Nông
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chúc Tết tại tỉnh Đắk Nông

(Dân trí) - Chiều 15/1, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, làm việc và chúc Tết cán bộ, nhân dân huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông.

Thứ tư, 15/01/2020 - 07:17

Trưng bày chuyên đề "Tự hào 90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam - một chặng đường vẻ vang"
Trưng bày chuyên đề "Tự hào 90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam - một chặng đường vẻ vang"

(Dân trí) - Chiều 15/1, Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp với Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức trưng bày chuyên đề “Tự hào 90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam - Một chặng đường vẻ vang” tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (số 19 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội).

Thứ tư, 15/01/2020 - 07:12