Thứ bảy, 02/04/2016 - 12:01

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam mua vali, cặp công vụ sai quy định 3,2 tỷ đồng

Dân trí

Thanh tra Chính phủ vừa phát hiện Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam chi trang phục giao dịch vượt mức quy định gần 1,4 tỷ đồng; chi mua điện thoại và tiền cước phí di động không đúng đối tượng trên 1 tỷ đồng; chi mua vali, cặp công vụ sai quy định trên 3,2 tỷ đồng; chi lễ tân, giao dịch đối ngoại, khánh tiết, hội nghị tuyên truyền quảng cáo vượt tỷ lệ quy định 10,9 tỷ đồng; chi quà tặng hội nghị, hội thảo 703 triệu đồng.

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Theo thông báo kết luận Thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật tại Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (DIV) vừa được Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Ngô Văn Khánh ký duyệt, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đã không chấp hành nghiêm túc kế hoạch tài chính, kế hoạch mua sắm tài sản cố định được Bộ Tài chính giao.

Cụ thể, năm 2011-2012 chi vượt kế hoạch nhưng không báo cáo, không được Bộ Tài chính chấp thuận số tiền trên 45,6 tỷ đồng; có khoản mục chi vượt mức Bộ Tài chính giao như chi trang phục giao dịch năm 2012-2013 vượt gần 3,5 tỷ đồng; chi đào tạo tập huấn trong nước năm 2011 vượt 1,2 tỷ đồng; chi công tác phí đi nước ngoài vượt 380 triệu đồng vào năm 2012; chi đào tạo, tập huấn nước ngoài không có trong kế hoạch là 217 triệu đồng. Năm 2012 Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam mua sắm tài sản cố định vượt mức tối đa Bộ Tài chính giao với tổng số tiền trên 1,9 tỷ đồng.

Đơn vị này còn vi phạm quy định và quy chế nội bộ của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đối với một số khoản chi hoạt động: Chi trang phục giao dịch năm 2011 vượt mức quy định gần 1,4 tỷ đồng; chi mua điện thoại và tiền cước phí di động không đúng đối tượng quy định trên 1 tỷ đồng; chi mua vali, cặp công vụ sai quy định trên 3,2 tỷ đồng; chi lễ tân, giao dịch đối ngoại, khánh tiết, hội nghị tuyên truyền quảng cáo vượt tỷ lệ quy định 10,9 tỷ đồng; chi quà tặng hội nghị, hội thảo 703 triệu đồng.

Vi phạm Luật Kế toán đối với chứng từ chi công tác phi của các đoàn đi dự hội nghị, hội thảo 5,3 tỷ đồng; chi tiếp khách 22,6 tỷ đồng; thanh toán tiền công tác phí vượt số ngày quy định số tiền 321 triệu đồng.

Bên cạnh đó, một số khoản mục chi khác chưa thực hiện nghiêm túc quy định thực hành tiết kiệm chống lãng phí như: Chi thuê bảo vệ chuyên nghiệp tại trụ sở chính là 678 triệu đồng; chi mua cốc pha lê, lọa hoa, bút gỗ làm quà tặng trên 3,9 tỷ đồng. Trong đó việc mua cốc pha lê vi phạm về thẩm quyền quyết định, hình thức mua sắm và xuất xứ hàng hóa.

Thanh tra Chính phủ còn phát hiện việc thực hiện thủ tục thuê, ngăn phòng trụ sở tại Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam sai quy định. Việc thuê trụ sở làm việc tại số 109 Trần Hưng Đạo (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) năm 2012 sai về thủ tục đấu thầu, thẩm định giá. Hạng mục ngăn phòng làm việc năm 2014 có nhiều vi phạm về trình tự thủ tục đầu tư xây dựng như: Ký hợp đồng xây dựng, quyết định chỉ định thầu sau khi nhà thầu đã thực hiện thi công; ghi lùi thời gian khởi công trên nhật ký công trình; khối lượng xây lắp một số hạng mục không đúng theo dự toán nhưng không có văn bản phê duyệt của chủ đầu tư...

Thành viên HĐQT bị xử lý kỷ luật vẫn được tăng lương, thưởng

Cơ quan thanh tra phát hiện Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam không thực hiện đúng quy định trong việc tính các thông số, chỉ tiêu lao động định biên, hệ số cấp bậc công việc và phụ cấp bình quân năm, lao động thực tế sử dụng bình quân năm, dẫn đến làm sai tăng quỹ lương, quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi trong 3 năm 2011-2013 là 48,1 tỷ đồng (quỹ lương là 38,55 tỷ đồng; quỹ khen thưởng và phúc lợi trên 9,6 tỷ đồng).

Đáng chú ý, đơn vị này chi lương tăng thêm và thưởng năm 2010 cho 2 thành viên HĐQT chuyên trách bị xử lý kỷ luật sai quy định trên 785 triệu đồng; chi vượt tổng quỹ lương của HĐQT năm 2010 cho 2 thành viên chuyển trách 44,3 triệu đồng. Ban hành Quy chế khen thưởng nhưng không quy định mức chi khen thưởng. Hội đồng thi đua khen thưởng trình HĐQT quyết định mức khen thưởng từng năm cho từng cá nhân, tập thể chưa công bằng.

“Trích lập Quỹ khen thưởng HĐQT vượt mức 3 tháng lương thực tế của HĐQT là 533 triệu đồng; chi thưởng danh hiệu cho tập thể, cá nhân vượt mức quy định 7,1 tỷ đồng; chi thưởng ngoài ngành năm 2013 cho các cá nhân, tập thể vào các ngày lễ, tết âm lịch, số tiền 2,1 tỷ đồng không đầy đủ chứng từ, không ký nhận tiền theo quy định”- kết luận thanh tra chỉ rõ.

Việc kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân cũng bị phát hiện sai quy định. Việc xác định, kê khai thu nhập chịu thuế không đầy đủ, thiếu chính xác. Số thuế thu nhập cá nhân trong 3 năm 2011-2013 qua thanh tra phát hiện nộp thiếu 221,79 triệu đồng. Ngoài ra, thu nhập từ tiền thưởng danh hiệu năm 2013 vượt mức quy định phải kê khai vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân năm 2014 trên 948 triệu đồng.

Thanh tra Chính phủ phát hiện công tác quản đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam Chi nhánh khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên có một số vi phạm. Cụ thể, cán bộ quản lý chưa làm tròn trách nhiệm dẫn đến trúng thầu cao hơn giá gói thầu được phê duyệt trên 1,6 tỷ đồng; nghiệm thu không đúng đối tượng công trình với số tiền sai phạm trên 197 triệu đồng; sai phạm trong việc nghiệm tạm ứng nhưng nhà thầu không dùng số tiền tạm ứng vào thi công công trình, đã bị chiếm dụng vốn trên 14,5 tỷ đồng.

Thế Kha