Bắt đầu phiên chất vấn “chưa từng có”: “Cân” sức nặng lời hứa của các Bộ trưởng

Dân trí Báo cáo tổng hợp thẩm tra việc thực hiện nghị quyết của Quốc hội về hoạt động giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn từ đầu nhiệm kỳ của Đoàn Thư ký kỳ họp thể hiện hướng đánh giá “sòng phẳng” những kết quả đạt được, cảnh báo nghiêm khắc những điểm yếu vẫn tồn tại qua nhiều năm.
>>Chất vấn Thủ tướng và tất cả các Bộ trưởng cuối nhiệm kỳ
>>Chốt nhiệm kỳ, Thủ tướng có 75 phút trả lời chất vấn

 


Trong 2,5 ngày, bắt đầu từ sáng nay, 16/11, tất cả các Bộ trưởng, thành viên Chính phủ có thể được chất vấn về hoạt động điều hành trong cả nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIII. Đây được thông tin là một phiên chất vấn theo phương thức mới, chưa từng có tiền lệ.

Trong 2,5 ngày, bắt đầu từ sáng nay, 16/11, tất cả các Bộ trưởng, thành viên Chính phủ có thể được chất vấn về hoạt động điều hành trong cả nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIII. Đây được thông tin là một phiên chất vấn theo phương thức mới, chưa từng có tiền lệ.

Đối với những nội dung thuộc trách nhiệm chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, khái quát chung, Trưởng Đoàn Thư ký kỳ họp Nguyễn Hạnh Phúc nhận xét, về cơ bản, các báo cáo của Chính phủ đã bám sát các nghị quyết của Quốc hội. Tuy nhiên, chỉ một số báo cáo theo lĩnh vực có nội dung đáp ứng đúng theo yêu cầu đề cương đã gửi (như các báo cáo thuộc lĩnh vực xây dựng, tài nguyên và môi trường, lao động, thương binh và xã hội, tư pháp).

Một số báo cáo đã bám sát theo đề cương nhưng còn thiếu phần báo cáo tổng hợp tình hình trả lời phiếu chất vấn của đại biểu Quốc hội (như các báo cáo thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, nội vụ, công an, thanh tra, dân tộc). Một số báo cáo, phần tồn tại, hạn chế, nguyên nhân còn chưa thật rõ (như các báo cáo thuộc lĩnh vực tài chính, ngân hàng, giao thông vận tải).

Một số báo cáo còn chưa bám sát đề cương, chủ yếu nêu kết quả đạt được và biện pháp thực hiện trong thời gian tới, chưa nêu rõ tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và trách nhiệm liên quan (như các báo cáo thuộc lĩnh vực công thương, nông nghiệp và phát triển nông thôn, giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao và du lịch, thông tin và truyền thông).

Khối các bộ ngành về kinh tế, lĩnh vực kế hoạch – đầu tư được ghi nhận đã tổ chức thực hiện có hiệu quả cơ cấu đầu tư công; quản lý chặt chẽ các nguồn đầu tư từ ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn chương trình mục tiêu quốc gia, vốn ODA.

Dù vậy, những hạn chế cũng được chỉ rõ qua thực tiễn giám sát như chất lượng quy hoạch phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội ở một số bộ, ngành và địa phương chưa cao; thiếu sự phối hợp, lồng ghép và phù hợp với khả năng kinh tế và cân đối nguồn lực, còn mang tính khép kín... Tình trạng điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư ở các dự án vẫn diễn ra; tăng quy mô, tăng giá không hợp lý.

Cơ quan thẩm tra báo cáo nhắc đến việc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm trong việc sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2006 - 2012 đã đề cập đến trách nhiệm của 6 bộ và 46 địa phương nhưng cần đầy đủ hơn. Mặt khác, chưa nêu rõ về trách nhiệm cá nhân đối với các sai phạm trong lĩnh vực quản lý, sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ.

Trưởng Đoàn thư ký cũng đề cập kết quả tái cơ cấu nền kinh tế trong lĩnh vực đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước và hệ thống ngân hàng, trong đó nhấn mạnh, sau hơn 2 năm thực hiện cơ cấu lại các tổ chức tín dụng, việc triển khai Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng và Đề án xử lý nợ xấu đã có kết quả nhất định: số lượng các ngân hàng thương mại yếu kém đã giảm, nợ xấu được kiềm chế và bước đầu được xử lý, năng lực tài chính được nâng lên; nguy cơ đổ vỡ, mất khả năng chi trả của các tổ chức tín dụng yếu kém được đẩy lùi, an toàn hệ thống được cải thiện. Tuy nhiên, báo cáo mới chỉ dừng lại ở việc đánh giá kết quả thực hiện, chưa chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và đề xuất giải pháp về sắp xếp, tổ chức cơ cấu lại các tổ chức tín dụng yếu kém…

Những nhận định này được nhắc lại trong phần đánh giá về lĩnh vực ngân hàng. Bên cạnh kết quả cơ cấu lại thệ thống ngân hàng thương mại, bảo đảm hoạt động hiệu quả, an toàn của hệ thống ngân hàng, cơ quan thẩm tra chỉ rõ, tái cơ cấu các tổ chức tín dụng cũng gặp những khó khăn, hạn chế. Việc tái cơ cấu các tổ chức tín dụng và xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém vẫn là vấn đề hết sức phức tạp, nhạy cảm, liên quan đến quyền, nghĩa vụ, lợi ích của nhiều bên và mất nhiều thời gian với nhiều thủ tục, quy định.

Việc giải quyết nợ xấu và sở hữu chéo trong hệ thống ngân hàng, Đoàn Thư ký kỳ họp thống nhất, sau 3 năm thực hiện (2012-2014), tổng các khoản nợ xấu được xử lý ước đạt 311,1 nghìn tỷ đồng (tương đương 67% tổng số nợ xấu ước tính tại thời điểm tháng 9/2012). Chất lượng tín dụng đang có chiều hướng được cải thiện và được phản ánh chính xác, minh bạch hơn. Dù vậy, hoạt động sản xuất kinh doanh còn nhiều khó khăn, thị trường bất động sản chậm hồi phục, các quy định có liên quan của pháp luật còn nhiều bất cập... gây khó khăn cho quá trình xử lý nợ xấu.

Tình trạng sở hữu chéo, đầu tư chéo, cổ đông/nhóm cổ đông lớn, thao túng, chi phối trong hệ thống các tổ chức tín dụng từng bước được xử lý. Tính đến cuối năm 2014 chỉ còn 3 cặp ngân hàng thương mại cổ phần có sở hữu cổ phần trực tiếp lẫn nhau; sở hữu cổ phần trực tiếp lẫn nhau giữa ngân hàng và doanh nghiệp chiếm tỷ lệ rất nhỏ với tổng vốn điều lệ của hệ thống.

Tuy nhiên, ngành ngân hàng vẫn chưa xử lý được dứt điểm pháp nhân của tổ chức tín dụng yếu kém; thiếu cơ chế, chính sách khuyến khích để hỗ trợ tổ chức tín dụng yếu kém, chính sách hỗ trợ tài chính, miễn, giảm thuế đối với các tổ chức tín dụng tham gia sáp nhập, hợp nhất, mua lại tổ chức tín dụng yếu kém…

Đối với ngành xây dựng, Chính phủ và Bộ Xây dựng đã tập trung giải quyết tình trạng đóng băng của thị trường bất động sản, giải quyết vấn đề nhà ở xã hội.

Ngành Xây dựng cũng đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra chất lượng công trình; tăng cường quản lý chất lượng các công trình trọng điểm, công trình hồ đập thủy lợi, thủy điện, công trình có quy mô lớn, phức tạp, ảnh hưởng lớn đến an toàn cộng đồng. Qua đó đã góp phần nâng cao chất lượng công trình, hạn chế thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng, phòng ngừa được nhiều sai phạm, rủi ro về chất lượng công trình. Tỷ lệ cắt giảm chi phí sau thẩm tra thiết kế vào khoảng 9,28% trong năm 2013 và khoảng 5,39% trong năm 2014. Tỷ lệ sự cố chất lượng công trình xây dựng năm 2014 cũng đã giảm so với 2013. Dù vậy, chất lượng một số công trình xây dựng còn thấp; tình trạng thất thoát, lãng phí, chậm tiến độ thi công, nợ đọng trong xây dựng cơ bản vẫn còn là vấn đề gây nhiều bức xúc.

Cơ quan thẩm tra cũng “phê” công tác quản lý, kiểm soát phát triển đô thị có nơi còn thiếu quyết liệt, việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội tại một số dự án khu đô thị còn chậm và thiếu đồng bộ.

Đối với lĩnh vực giao thông vận tải, một chỉ tiêu cụ thể là giảm tai nạn giao thông 5-10% được đề cập. Theo đó, từ 2012 đến nay, các chỉ số về tai nạn đã liên tục giảm theo từng năm, trên cả 3 tiêu chí. So với 2011 thì đến 2014, số người chết đã giảm 21,45%. Tuy nhiên, mục tiêu giảm số người chết như vậy vẫn chưa dạt đầy đủ tiêu chí đề ra trong Nghị quyết 21 năm 2011 của Quốc hội. So với yêu cầu giảm 5-10% tai nạn đề ra tại Nghị quyết 87 năm 2014 thì kết quả cũng chưa đạt.

Ngành giao thông được ghi nhận đặc biệt ở việc hoàn thành một số hạng mục công trình thiết thực trong đời sống kinh tế-xã hội (Quốc lộ 1A; cầu treo dân sinh; đường tuần tra biên giới; giao thông nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới...). Các dự án theo hình thức BOT cũng đã được giải trình làm rõ…

P.Thảo 

MỚI NHẤT
Hà Nội: Ô tô gây tai nạn xuyên qua 2 huyện, 8 người bị thương
Hà Nội: Ô tô gây tai nạn xuyên qua 2 huyện, 8 người bị thương

(Dân trí) - Chiếc xe Innova chạy tốc độ cao đâm vào 6 xe máy và 1 người đi chăn bò, khiến 8 người phải nhập viện cấp cứu; trong đó có 3 nạn nhân trong tình trạng nguy kịch.

Thứ hai, 16/11/2015 - 10:49

Phó Thủ tướng: Thứ trưởng tăng do yêu cầu công tác cán bộ!
Phó Thủ tướng: Thứ trưởng tăng do yêu cầu công tác cán bộ!

(Dân trí) - Tính đến tháng 11/2015, các Bộ ngành có 131 Thứ trưởng và tương đương, tăng 9 người so với đầu nhiệm kỳ. Một số cơ quan tăng Thứ trưởng, được Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, là do sắp xếp tổ chức Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực và yêu cầu của công tác cán bộ.

Thứ hai, 16/11/2015 - 09:44

Dân nào chịu cho thấu!
Dân nào chịu cho thấu!

Dự án metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên bị đội vốn hơn 1,09 tỉ USD lên 2,47 tỉ USD, đó là số tiền phải trả do chưa có kinh nghiệm, cái giá của bài học kinh nghiệm đã được Lao Động phân tích trong bài “Học phí không chỉ trả bằng tiền” ra ngày 12.11.2015.

Thứ hai, 16/11/2015 - 09:24

Quốc hội “phê” công tác nhân sự, phòng chống tham nhũng
Quốc hội “phê” công tác nhân sự, phòng chống tham nhũng

(Dân trí) - Báo cáo tổng hợp các báo cáo thẩm tra việc thực hiện Nghị quyết chất vấn và giám sát chuyên đề của các Bộ trưởng do Đoàn Thư ký kỳ họp thực hiện trước phiên chất vấn toàn diện chốt lại nhiệm kỳ, phần nội dung của các bộ, ngành khối xã hội gây chú ý về những đánh giá cụ thể về lĩnh vực nội vụ, phòng chống tham nhũng…

Thứ hai, 16/11/2015 - 09:15

Cô gái trẻ nghi ngáo đá bế con nhỏ lao vào đầu ô tô tải
Cô gái trẻ nghi ngáo đá bế con nhỏ lao vào đầu ô tô tải

Sự việc xảy ra vào sáng nay (15/11), tại phường Hồng Hà, thuộc thành phố Hạ Long (Quảng Ninh). Một phụ nữ nghi có biểu hiện ngáo đá đã ôm con lao ra đường nhằm vào ô tô khiến nhiều người bất ngờ.

Thứ hai, 16/11/2015 - 08:53

Tưởng niệm nạn nhân TNGT, Phó Thủ tướng phát thông điệp "Sống có giá trị"
Tưởng niệm nạn nhân TNGT, Phó Thủ tướng phát thông điệp "Sống có giá trị"

(Dân trí) - Tối qua (15/11), tại Hà Nội, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông (TNGT). Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã phát đi thông điệp thiêng liêng “Sống có giá trị”.

Thứ hai, 16/11/2015 - 08:30

Nam hành khách gây rối trên máy bay, đòi... vào nhà vệ sinh
Nam hành khách gây rối trên máy bay, đòi... vào nhà vệ sinh

(Dân trí) - Trên chuyến bay VJ271 của Vietjet Air từ Vinh vào TPHCM chiều qua (15/11), một nam hành khách đã có hành động gây rối khi không được đáp ứng yêu cầu sử dụng nhà vệ sinh, lý do là bên trong toilet đang có người.

Thứ hai, 16/11/2015 - 08:19

Đề nghị “xử” tổ chức, cá nhân cấp nhà đất sai quy định cho ông Trần Văn Truyền
Đề nghị “xử” tổ chức, cá nhân cấp nhà đất sai quy định cho ông Trần Văn Truyền

(Dân trí) - Cử tri các tỉnh An Giang, Bà Rịa-Vũng Tàu, Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM đã đề nghị xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đã quyết định cấp đất, cấp nhà sai quy định cho ông Trần Văn Truyền - nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ - như kết luận của Trung ương.

Thứ hai, 16/11/2015 - 08:13

‘Cho tôi toàn quyền, tôi sa thải 40% nhân viên’
‘Cho tôi toàn quyền, tôi sa thải 40% nhân viên’

Tôi đã làm vụ trưởng, tôi chỉ cần 2 vụ phó thôi nhưng ông thủ trưởngcủa tôi nói tôi phải cần 4 vụ phó - Phó Chủ nhiệm UB Tư pháp QH Nguyễn Đình Quyền trao đổi nghịch lý khó tăng lương vì bộ máy cồng kềnh.

Thứ hai, 16/11/2015 - 08:02

Hà Nội: Giao thông “dễ thở” hơn sau khi “giãn” xe buýt
Hà Nội: Giao thông “dễ thở” hơn sau khi “giãn” xe buýt

(Dân trí) - Sau khi 1 số tuyến xe buýt hoạt động trên trục quốc lộ 6 (đoạn Trần Phú – Nguyễn Trãi) và quốc lộ 32 (đoạn Hồ Tùng Mậu – Cầu Giấy) thực hiện điều chỉnh giãn tần suất, đi vào đường tránh trong giờ cao điểm, giao thông qua khu vực này “dễ thở” hơn trong ngày đầu tuần.

Thứ hai, 16/11/2015 - 08:00

Chú rể đang làm đám cưới thì... vợ con đeo khăn tang đến đánh ghen
Chú rể đang làm đám cưới thì... vợ con đeo khăn tang đến đánh ghen

(Dân trí) - Chiều tối 15/11, tại khách sạn Duy Tân (đường Hùng Vương, TP Huế) đã xảy ra sự cố hy hữu gây hỗn loạn: Một đám cưới bị hủy bỏ giữa chừng do chú rể bị vợ và con chít khăn tang kéo đến nơi đang tổ chức hôn lễ để... đánh ghen.

Thứ hai, 16/11/2015 - 07:59

Thủ tướng New Zealand "trổ tài" làm phở cuốn ở Hà Nội
Thủ tướng New Zealand "trổ tài" làm phở cuốn ở Hà Nội

(Dân trí) - Trong chuyến công du chính thức Việt Nam lần này, Thủ tướng New Zealand John Key đã có dịp trổ tài trong vai trò "đầu bếp" với món phở cuốn tại một nhà hàng ở Hà Nội.

Thứ hai, 16/11/2015 - 07:50

ĐÁNG QUAN TÂM
Nhặt được điện thoại “siêu sang” gắn 112 viên kim cương trên máy bay
Nhặt được điện thoại “siêu sang” gắn 112 viên kim cương trên máy bay

(Dân trí) - Trong khi bảo dưỡng máy bay, nhân viên kỹ thuật hàng không thuộc Công ty Kỹ thuật máy bay Vaeco đã nhặt được 1 chiếc điện thoại Nokia 8800E “siêu sang”, có gắn 112 viên kim cương.

Thứ hai, 16/11/2015 - 07:22

Ba học sinh lớp 4 chết thảm trong ngày chủ nhật
Ba học sinh lớp 4 chết thảm trong ngày chủ nhật

(Dân trí) - Sau khi đi đá bóng về, ba cháu học sinh lớp 4 rủ nhau xuống một hố nước bỏ hoang để tắm và bị đuối nước thương tâm. Vụ việc xảy ra vào trưa 15/11 tại xã Bình Quý, huyện Thăng Bình, Quảng Nam.

Thứ hai, 16/11/2015 - 06:00

Nến và hoa từ Hà Nội tưởng nhớ nạn nhân vụ khủng bố tại Paris
Nến và hoa từ Hà Nội tưởng nhớ nạn nhân vụ khủng bố tại Paris

(Dân trí) - 3 ngày sau vụ tấn công khủng bố tàn bạo nhằm vào thủ đô Paris - Pháp, 17h ngày 15/11, Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội đã mở cửa đón người dân từ nhiều nước trên thế giới đến chia sẻ và cùng tưởng niệm các nạn nhân trong một buổi lễ trang nghiêm và xúc động.

Thứ hai, 16/11/2015 - 01:00

Ngày trở về bất ngờ của "liệt sỹ" sau 37 năm mất tích
Ngày trở về bất ngờ của "liệt sỹ" sau 37 năm mất tích

(Dân trí) - Sau hàng chục năm bặt vô âm tín khi đang làm nhiệm vụ cách mạng, ông được Nhà nước công nhận là liệt sỹ vào năm 1991. Đúng ngày 29/4/2014, "liệt sỹ" Nguyễn Bá Lân trở về trong bất ngờ xen lẫn niềm vui khôn xiết của gia đình.

Chủ nhật, 15/11/2015 - 09:50

Tai nạn giao thông liên hoàn, hàng chục hành khách hoảng loạn
Tai nạn giao thông liên hoàn, hàng chục hành khách hoảng loạn

(Dân trí) - Một vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra trên tuyến quốc lộ 47, đoạn qua địa bàn thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa vào khoảng 10h30 ngày 15/11, khiến hàng chục hành khách hoảng loạn.

Chủ nhật, 15/11/2015 - 08:00

Đi làm đồng phát hiện người đàn ông treo cổ trên cây
Đi làm đồng phát hiện người đàn ông treo cổ trên cây

(Dân trí) - Vào sáng sớm ngày 15/11, một người nông dân đang đi làm đồng qua đoạn nghĩa trang thôn Kim Đôi, xã Quảng Thành (huyện Quảng Điền) bỗng hoảng hồn khi thấy một người đàn ông chết ở tư thế treo cổ trên cây tràm.

Chủ nhật, 15/11/2015 - 04:30

Hà Nội: Bé trai 5 tuổi rơi từ tầng 22 chung cư xuống đất
Hà Nội: Bé trai 5 tuổi rơi từ tầng 22 chung cư xuống đất

Khoảng 12h15 ngày 14/11, một bé trai 5 tuổi đã bất ngờ rơi từ ban công tầng 22 của khu chung cư xuống đất.

Chủ nhật, 15/11/2015 - 03:37

Cấm mại dâm sẽ tăng… hiếp dâm?
Cấm mại dâm sẽ tăng… hiếp dâm?

Tỉ lệ hiếp dâm trong xã hội sẽ gia tăng khi cácnguồn tiếp cận với việc thỏa mãn nhu cầu sinh lý (cụ thể là mại dâm) bị hạn chế hoặc bị ngăn cấm.

Chủ nhật, 15/11/2015 - 02:40

Xe tải đâm sập hai nhà dân, nhiều người hoảng loạn tháo chạy
Xe tải đâm sập hai nhà dân, nhiều người hoảng loạn tháo chạy

(Dân trí) - Khi vừa qua cầu Trà Sư, xe tải lùi về phía bên phải để rẽ sang trái nhưng bất ngờ bị mất phanh, xe lao xuống hai nhà dân ven đường. Rất may, lúc này mọi người trong nhà kịp thời chạy thoát ra ngoài.

Chủ nhật, 15/11/2015 - 02:24

Xây dựng nhà ga sân bay quốc tế mới phục vụ APEC 2017
Xây dựng nhà ga sân bay quốc tế mới phục vụ APEC 2017

(Dân trí) - Sáng 15/11, Bộ GTVT và UBND TP Đà Nẵng đã tổ chức lễ khởi công dự án xây dựng nhà ga hành khách quốc tế - Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng. Ngoài giải quyết tình trạng quá tải, nhà ga mới sẽ phục vụ Hội nghị APEC 2017 được tổ chức tại Đà Nẵng.

Chủ nhật, 15/11/2015 - 01:35

“Sống mòn” ở khu tái định cư thủy điện Hủa Na
“Sống mòn” ở khu tái định cư thủy điện Hủa Na

(Dân trí) - Thời gian hỗ trợ lương thực sắp hết trong khi chủ đầu tư chưa giao đất trồng lúa nước như cam kết ban đầu khiến hàng trăm hộ dân ở các điểm tái định cư thủy điện Hủa Na như ngồi trên đống lửa. Họ đang phải "sống mòn" ngay trên quê mới.

Chủ nhật, 15/11/2015 - 01:00

Trấn an người dân về “hoang tin” bị ung thư vì mái nhà lợp fibro ximăng
Trấn an người dân về “hoang tin” bị ung thư vì mái nhà lợp fibro ximăng

Các chuyên gia y tế khẳng định, theo dõi nhiều năm trên những công nhân sản xuất tấm lợp còn chưa phát hiện người bị ung thư do amiăng thì nói sống dưới mái nhà lợp bằng fibro xi măng có nguy cơ ung thư càng thiếu căn cứ.

Chủ nhật, 15/11/2015 - 12:20