Thứ ba, 10/11/2020 - 14:23

Bất thường trong tuyển dụng gần 300 viên chức: Thanh Hóa báo cáo Bộ Nội vụ

Dân trí

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý thông tin phản ánh của báo chí, công dân về kỳ tuyển dụng viên chức tại Sở TN&MT Thanh Hóa.

Theo báo cáo của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về quá trình tuyển dụng viên chức tại Văn phòng Đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) Thanh Hóa, trực thuộc Sở TN&MT, ngày 11/11/2019, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có Công văn số 15301/UBND-THKH của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chấp thuận kế hoạch tuyển dụng viên chức tại VPĐKĐĐ Thanh Hóa.

Bất thường trong tuyển dụng gần 300 viên chức: Thanh Hóa báo cáo Bộ Nội vụ - 1
Thanh Hóa đã báo cáo Bộ Nội vụ liên quan đến vụ bất thường trong tuyển dụng gần 300 viên chức tại Sở TN&MT Thanh Hóa.

Sở TN&MT đã thực hiện các bước quy trình tuyển dụng để tổ chức xét tuyển theo chỉ tiêu kế hoạch đã được chấp thuận; thông báo kết quả xét tuyển (dự kiến số người trúng tuyển là 286 người); hoàn chỉnh hồ sơ gửi Sở Nội vụ thẩm định trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kết quả trúng tuyển.

Sau khi Sở TN&MT thông báo kết quả xét tuyển và trình thẩm định kết quả trúng tuyển, các thí sinh không trúng tuyển đã liên tiếp có đơn kiến nghị, tố cáo gửi các cơ quan có thẩm quyền và các cơ quan báo chí phản ánh về những sai phạm trong quá trình tuyển dụng viên chức tại VPĐKĐĐ Thanh Hóa.

UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo Sở TN&MT kiểm tra, làm rõ và có văn bản trả lời các phản ánh, kiến nghị, tố cáo theo quy định; đồng thời, giao Sở Nội vụ kiểm tra việc tuyển dụng viên chức tại VPĐKĐĐ Thanh Hóa.

Sở Nội vụ Thanh Hóa đã thành lập đoàn tiến hành kiểm tra, xác minh và có báo cáo số 28/BC-SNV ngày 3/6/2020 đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh không phê duyệt kết quả trúng tuyển viên chức tại VPĐKĐĐ Thanh Hóa.

Lý do mà Sở Nội vụ đưa ra là việc Sở TN&MT chưa triển khai, tổ chức thực hiện quyết định thành lập và đưa VPĐKĐĐ Thanh Hóa đi vào hoạt động là không đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Quyết định của UBND tỉnh về việc thành lập VPĐKĐĐ Thanh Hóa.

Việc Sở TN&MT xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức trong khi chưa thực hiện quy trình, thủ tục đưa 27 Chi nhánh VPĐKĐĐ cấp huyện đi vào hoạt động là không có căn cứ, không thực hiện theo đúng quy định tại Quyết định số 2829/QĐ-UBND ngày 16/7/2019 của UBND tỉnh.

Sở Nội vụ cho rằng, quá trình thực hiện xét tuyển viên chức của Sở TN&MT đã vi phạm Quy chế tuyển dụng công chức, viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 03/2019/TT-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Trên cơ sở báo cáo đề xuất của Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Công văn số 9236/UBND-THKH ngày 13/7/2020 thống nhất đề xuất của Sở Nội vụ về việc không phê duyệt kết quả trúng tuyển viên chức tại VPĐKĐĐ Thanh Hóa; yêu cầu Sở TN&MT khẩn trương chỉ đạo, tổ chức tiếp nhận, bàn giao cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo quy định, tài chính, tài sản, hồ sơ tài liệu có liên quan và đưa 27 Chi nhánh VPĐKĐĐ cấp huyện đi vào hoạt động; tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra sai phạm đã được Sở Nội vụ chỉ ra tại báo cáo nêu trên.

Tuy nhiên, ngày 24/7/2020, Sở TN&MT đã có Công văn số 43/STNMT-VP-M báo cáo kết quả thực hiện, đồng thời có kiến nghị về các nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại văn bản 9236.

Đồng thời, tại báo cáo ngày 3/9/2020, Tổ công tác của Bộ Nội vụ cũng đã chỉ ra nhiều nội dung kiểm tra chưa phù hợp của Sở Nội vụ Thanh Hóa.

Để giải quyết kiến nghị của Sở TN&MT đảm bảo theo quy định của pháp luật; trên cơ sở báo cáo của Sở Nội vụ tại Công văn số 65/SNV-TCBC ngày 04/8/2020 và ý kiến của Đoàn công tác Bộ Nội vụ tại buổi làm việc với UBND tỉnh Thanh Hóa ngày 19/8/2020; Chủ tịch UBND tỉnh đã giao Thanh tra tỉnh rà soát lại hồ sơ, quy trình xét tuyển dụng viên chức tại VPĐKĐĐ Thanh Hóa.

Theo báo cáo kết luận của Thanh tra tỉnh Thanh Hóa, việc Sở TN&MT thực hiện quy trình xét tuyển viên chức và tiếp nhận, quản lý, sử dựng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại VPĐKĐĐ Thanh Hóa còn có sai sót, chưa đúng các quy định.

Cụ thể: Sở TN&MT chưa tổ chức bàn giao, tiếp nhận Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện và tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc tại các Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện để hợp nhất với VPĐKĐĐ Thanh Hóa, trực thuộc Sở TN&MT, nên chưa đủ cơ sở để xác định số lượng người làm việc tăng thêm theo vị trí việc làm, nhưng vẫn xây dựng kế hoạch tuyển dụng là chưa đúng.

Việc lập, thẩm định kế hoạch tuyển dụng viên chức của các cơ quan chức năng khi chưa kiện toàn bộ máy, tổ chức, vị trí việc làm để xác định số lượng người làm việc tăng thêm trước khi tuyển dụng; chưa xác định được cụ thể số lượng cần tuyển dụng theo chức danh nghề nghiệp; đưa ra yêu cầu về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo vị trí việc làm chưa gắn với chức danh nghề nghiệp, hạng chức danh nghề nghiệp là chưa đúng quy định.

Phương án tuyển dụng và Thông báo tuyển dụng có sự thay đổi yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ không đúng với kế hoạch tuyển dụng đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt; đưa thêm yêu cầu thí sinh dự tuyển phải nộp hồ sơ dự tuyển chưa đúng quy định.

Việc giao ông Nguyễn Văn Bình, Phó Trưởng ban kiểm tra sát hạch xây dựng toàn bộ đề thi phỏng vấn và đáp án chưa đúng quy định; đề phỏng vấn chưa được xây dựng riêng phù hợp với yêu cầu của từng chức danh nghề nghiệp viên chức tương ứng với vị trí dự tuyển.

Quản lý đề phỏng vấn và đáp án chưa đúng quy định chế độ tài liệu “Mật”, chưa thực hiện đúng quy định về công tác giám sát.

Từ những lý do trên, Thanh tra tỉnh kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo yêu cầu Sở TN&MT và các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện theo chỉ đạo tại Công văn số 9236/UBND-THKH ngày 13/7/2020 (không phê duyệt kết quả trúng tuyển viên chức tại VPĐKĐĐ Thanh Hóa).

Trong khi đó, tại báo cáo ngày 3/9/2020, Tổ công tác của Bộ Nội vụ khẳng định: “Việc xét tuyển của Sở TN&MT cơ bản thực hiện theo quy định. Tuy còn một số sai sót nhưng hầu hết là lỗi kỹ thuật thường gặp ở những kỳ tuyển dụng do chưa có kinh nghiệm tổ chức, không phải lỗi ảnh hưởng đến kết quả tuyển dụng và vi phạm nguyên tắc tổ chức kỳ tuyển dụng (đoàn kiểm tra của Sở Nội vụ Thanh Hóa không chứng minh được việc lộ, lọt đề, đáp án thi). Do đó, chưa đến mức phải hủy bỏ cả một kỳ tuyển dụng; chỉ nên xử lý những trường hợp sai, không đủ điều kiện xét tuyển theo quy định”.

Hơn nữa, trên thực tế, kế hoạch tuyển dụng của Sở TN&MT đã được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận tại công văn 15301, ngày 11/11/2019.

Như vậy, việc Thanh tra cho rằng, Sở TN&MT xây dựng kế hoạch tuyển dụng là chưa đúng quy định, vậy Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa có vô can khi đã chấp thuận kế hoạch tuyển dụng của Sở TN&MT?

Hiện UBND tỉnh Thanh Hóa đang xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Nội vụ trước khi chính thức ban hành văn bản chỉ đạo giải quyết về nội dung trên theo kết luận của Thanh tra tỉnh này.

Duy Tuyên