Thứ hai, 18/05/2020 - 11:09

Biên giới với Trung Quốc bị ảnh hưởng, bờ sông suối lở dần về phía Việt Nam

Dân trí

3 Bộ Ngoại giao, Quốc phòng, KH&ĐT cùng trả lời về việc hệ thống kè biên giới của Việt Nam với Trung Quốc chưa hoàn thiện, nên mưa bão, sạt lở đẩy dần bờ sông suối về phía Việt Nam.

16,43 km kè biên giới với Trung Quốc

Kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Ninh được Ban Dân nguyện của Quốc hội tập hợp cho biết, các huyện, thành phố giáp cửa khẩu biên giới Việt Nam – Trung Quốc của địa phương này đã kiến nghị nhiều lần về việc đề nghị Chính phủ sớm có giải pháp cụ thể về nguồn lực đầu tư hoàn thiện hệ thống kè biên giới đang bị xuống cấp, hư hỏng...

Hiện nay, hệ thống kè biên giới bên phía Trung Quốc đã được xây dựng kiên cố, nhưng hệ thống kè biên giới của Việt Nam thuộc địa bàn tỉnh Quảng Ninh mới được xây dựng hoàn thành 16,43 km.

Do vậy, sau mỗi đợt mưa bão, bờ sông bị sạt lở, xói mòn, một số điểm kè, cột mốc biên giới bị hư hỏng, làm thay đổi dòng chảy sông suối, đẩy dần bờ sông suối về phía Việt Nam, ảnh hưởng đến biên giới quốc gia.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh đã phát biểu tại Quốc hội, gửi kiến nghị của cử tri đến Bộ Quốc phòng, Bộ Kế hoạch - Đầu tư, đề nghị bố trí vốn hoàn thiện hệ thống kè biên giới, sớm khắc phục tình trạng trên, nhưng đến nay chưa được quan tâm giải quyết.

Do đó, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị Bộ Quốc phòng, các bộ ngành liên quan, khảo sát thực tế, có kế hoạch sớm hoàn thiện hệ thống kè biên giới, trình Quốc hội, Chính phủ bố trí một phần vốn từ ngân sách nhà nước, hoặc có cơ chế cho tỉnh Quảng Ninh được sử dụng một một phần ngân sách thu được từ hoạt động xuất nhập khẩu tại cửa khẩu Móng Cái để xây dựng kè biên giới; hoặc có cơ chế để tỉnh được chi ngân sách đầu tư sửa chữa kè biên giới bằng nguồn ngân sách địa phương.

Đồng thời, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh cũng đề nghị Bộ Ngoại giao tham mưu cho Chính phủ các nội dung liên quan đến thỏa thuận giữa chính phủ hai nước (Việt Nam – Trung Quốc) về triển khai xây dựng kè biên giới để sớm triển khai xây dựng, hoàn thiện hệ thống kè, góp phần bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia và ổn định tư tưởng nhân dân vùng biên giới phía Bắc của Tổ quốc.

Biên giới với Trung Quốc bị ảnh hưởng, bờ sông suối lở dần về phía Việt Nam - 1
Thành phố vùng biên giới Móng Cái (Quảng Ninh) với sông Ka Long phân định lãnh thổ Việt Nam với Trung Quốc.

Trả lời kiến nghị này, Bộ Ngoại giao cho biết, việc xây dựng hệ thống kè sông suối biên giới, nhất là tại các khu vực có nguy cơ sạt lở, xói mòn là hết sức cần thiết, nhằm đảm bảo sự ổn định của đường biên giới quốc gia.

Bộ Ngoại giao ủng hộ việc kịp thời xây dựng, sửa chữa các công trình bảo vệ đường biên, mốc giới tại các tỉnh biên giới nói chung và tại địa bàn tỉnh Quảng Ninh nói riêng và sẽ phối hợp với các Bộ ngành liên quan trong việc khảo sát, đánh giá và kiến nghị cấp có thẩm quyền trong việc bố trí ngân sách xây dựng, sửa chữa hệ thống kè biên giới tại địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Cũng theo Bộ Ngoại giao, hiện Hiệp định quy chế quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc và các thỏa thuận song phương liên quan đã xác định rõ các nội dung, quy trình liên quan đến việc xây dựng các công trình biên giới của hai bên, trong đó có việc xây dựng các công trình kè bảo vệ sông, suối biên giới.

Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục nghiên cứu, tham mưu cho Chính phủ triển khai các quy trình phối hợp với phía Trung Quốc tạo thuận lợi cho địa phương xây dựng các công trình biên giới.

Cùng tham gia trả lời kiến nghị này của cử tri, Bộ Kế hoạch & Đầu tư trao đổi về đề nghị của địa phương sử dụng một phần ngân sách thu được từ hoạt động xuất, nhập khẩu tại cửa khẩu Móng Cái, để chi cho việc đầu tư sửa chữa kè biên giới.

Bộ Kế hoạch & Đầu tư nêu nguyên tắc, địa phương thực hiện theo các quy định của pháp luật hiện hành về thu, chi các nguồn thu được từ hoạt động xuất nhập khẩu.

210 tỷ đồng xây kè chắn sóng khu biên mậu

Còn tại văn bản trả lời của Bộ Quốc phòng, Bộ này cho rằng, việc xây dựng các công trình bảo vệ sông suối, cột mốc biên giới trên đất liền là một nội dung cần được quan tâm đầu tư để vừa đảm bảo yêu cầu cấp bách trước mắt, vừa đáp ứng yêu cầu bảo vệ chủ quyền lâu dài trên biên giới đất liền.

Do đó, Bộ Quốc phòng cho biết nếu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh xảy ra sạt lở cột mốc, bờ sông suối biên giới có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn cột mốc biên giới, chủ quyền biên giới quốc gia và đời sống của nhân dân. Bộ này đề nghị tỉnh Quảng Ninh có văn bản báo cáo Thủ tướng để được xem xét quyết định.

Trong năm 2019, theo đề nghị của tỉnh Quảng Ninh và Quân khu 3; Bộ Quốc phòng đã tiến hành khảo sát thực tế và đồng ý chủ trương đầu tư xây dựng Tuyến kè chắn sóng, kết hợp đường tuần tra cơ động bờ sông biên giới đối diện với bến biên mậu phía Đông Hưng/Trung Quốc (thuộc phường Hải Yên, TP.Móng Cái) với quy mô 1,38 km kè sông và 640 m đường cơ động tuần tra, tổng mức đầu tư 210 tỉ đồng, một nửa do ngân sách Trung ương và một nửa do ngân sách địa phương đầu tư.

Bộ Quốc phòng đã tổng hợp báo cáo Chính phủ đưa vào kế hoạch đầu tư trung hạn nguồn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025.

Tỉnh Quảng Ninh đã đề nghị Chủ tịch Phân ban Việt Nam trong UB Liên hợp biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc làm việc với Chủ tịch Phân ban Trung Quốc. Việt Nam đang chờ, sau khi có thư đồng ý của Phân ban Trung Quốc, Bộ Quốc phòng sẽ phê duyệt dự án để triển khai thực hiện.

Thái Anh