“Bộ Công an đã tiết kiệm được 1.000 tỷ đồng trong sắp xếp tổ chức bộ máy”

Thượng tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã khẳng định tại Hội nghị toàn quốc Tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019, sáng 18-1.
>>Sáp nhập Cục An ninh mạng với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao
>>Xoá bỏ 6 Tổng cục Bộ Công an

 

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Tô Lâm đã trình bày tham luận tại hội nghị với chủ đề: “Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với công tác tổ chức xây dựng Đảng trong CAND theo tinh thần Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương”.

Xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an lành

Theo Bộ trưởng, trong năm 2018, Bộ Công an đề ra phương châm “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”. Đây cũng là một sự thay đổi rất quan trọng trong tư duy, phương pháp làm việc để góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức bộ máy cán bộ. Hai mảng công việc rất lớn để làm được điều này là không tổ chức cấp trung gian và tăng cường bám sát vào cơ sở, bám vào dân. 

“Bộ Công an đã tiết kiệm được 1.000 tỷ đồng trong sắp xếp tổ chức bộ máy” - 1

“Chúng tôi xác định, tất cả mọi vấn đề về ANTT đều xuất phát từ cơ sở, xuất phát từ dân. Do đó, tư duy mới là nhiệm vụ của lực lượng Công an phải làm sao xây dựng được một xã hội trật tự, kỷ cương, an lành trong từng xóm làng, khu phố, giảm tỷ lệ tội phạm” – Bộ trưởng nói.

Lực lượng Công an cùng với cấp uỷ chính quyền cơ sở cần tập trung giải quyết ngay những mâu thuẫn, bức xúc của dân, xoá bỏ ngay những điều kiện, nguyên nhân nảy sinh tội phạm, không để hình thành vụ án hình sự.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Tô Lâm cho rằng, bộ máy mới phải gắn liền với cách làm mới, tư duy mới, kể cả vấn đề nghiệp vụ của lực lượng Công an. Ngoài ra, bước đánh giá, bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, từ các khâu tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp cho đến chính sách cán bộ cũng đã được chú trọng.

Việc sắp xếp, bố trí cán bộ cơ bản ổn định, đáp ứng yêu cầu công tác

Về kết quả đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ gắn với xây dựng Đảng trong CAND theo tinh thần Nghị quyết 18, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng uỷ Công an Trung ương đã chỉ đạo tổng kết quá trình hình thành, phát triển tổ chức bộ máy Bộ Công an từ khi thành lập, xin ý kiến Bộ Chính trị cho phép xây dựng Đề an 106 về sắp xếp bộ máy nhằm giải quyết hai vấn đề cốt lõi là bỏ cấp trung gian và tăng cường cơ sở.

“Bộ Công an đã tiết kiệm được 1.000 tỷ đồng trong sắp xếp tổ chức bộ máy” - 2

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu của Đề án 106 và quán triệt chỉ đạo đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo Nghị quyết 18 của Đảng, Đảng uỷ Công an Trung ương đã tham mưu Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 22 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Bộ Công an cũng đã tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định số 01 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Bộ Công an.

Sắp xếp lại mô hình tổ chức bộ máy mới theo Nghị định mới của Chính phủ; tổ chức Công an theo 4 cấp chính quy, bước đầu thực hiện bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã. Việc sắp xếp, bố trí cán bộ cơ bản đã đảm bảo ổn định, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác; thực hiện nghiêm túc quy định Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Công an cấp huyện không phải là người địa phương.

“Theo thông tin chúng tôi mới nhận được gần đây, thông báo của Bộ tài chính là việc sắp xếp tổ chức bộ máy của Bộ Công an đã tiết kiệm được 1.000 tỷ đồng, đấy là hiệu quả về mặt kinh tế, có ý nghĩa rất quan trọng giữa việc sắp xếp bộ máy và đảm bảo nguồn lực để hoàn thành nhiệm vụ” – Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh.

“Không để một giờ nào nhân dân không được phục vụ”

Đảng uỷ Công an Trung ương cũng đã kịp thời kiện toàn tổ chức Đảng các cấp, đề xuất Bộ Chính trị kiện toàn Đảng uỷ Công an Trung ương, có bước chuẩn bị ban đầu về công tác nhân sự Công an tham gia cấp uỷ nhiệm kỳ 2020-2025; chuẩn bị đội ngũ cấp chiến lược tham gia Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII. Đồng thời từng bước rà soát, hoàn thiện các văn bản pháp lý có liên quan; đề xuất Chính phủ trình Quốc hội thông qua Luật CAND.

“Bộ Công an đã tiết kiệm được 1.000 tỷ đồng trong sắp xếp tổ chức bộ máy” - 3

“Tổ chức bộ máy mới đi vào hoạt động đã đảm bảo sự lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện của Đảng, không gây gián đoạn, xáo trộn trong thực hiện chức năng nhiệm vụ của Công an các cấp, không để một ngày, một giờ nào nhân dân không được phục vụ”, người đứng đầu Bộ Công an khẳng định. Kết quả, năm 2018, lực lượng CAND đã hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, an toàn xã hội, xây dựng lực lượng CAND được Đảng, Nhà nước và nhân dân đánh giá cao.

Đề cập đến một số thuận lợi, khó khăn trong quá trình đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, Bộ trưởng Tô Lâm cho hay, có 3 thuận lợi là: Có sự lãnh đạo thường xuyên, trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của Bộ chính trị, Ban Bí thư với Đảng uỷ Công an Trung ương trong quá trình nghiên cứu, xây dựng, đề xuất những chủ trương triển khai thực hiện; Đảng bộ Công an Trung ương, Bộ Công an và cán bộ chiến sĩ có quyết tâm chính trị cao, đoàn kết thống nhất, kiên định, quyết tâm đổi mới, gương mẫu đi đầu, dám hy sinh một phần quyền lợi cá nhân vì lợi ích chung; Có sự phối hợp chặt chẽ, sự giúp đỡ hiệu quả của các bộ, ban, ngành, và sự đồng thuận, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân.

Còn 3 khó khăn cơ bản là: Phát sinh những bất cập về hệ thống cơ sở pháp lý; khó khăn trong bố trí, sắp xếp đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy; khó khăn trong thực hiện chế độ chính sách, ổn định tư tương, cho cán bộ chiến sỹ.

Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định sự thành công

Trong quá trình đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, theo Bộ trưởng Tô Lâm, Đảng uỷ Công an Trung ương cũng đã rút ra một số bài học kinh nghiệm:

Một là đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định sự thành công của việc đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy. Mọi chương trình hành động phải quán triệt chủ trương của Đảng trên cơ sở đảm bào hài hoà giữa các lợi ích.

“Bộ Công an đã tiết kiệm được 1.000 tỷ đồng trong sắp xếp tổ chức bộ máy” - 4

Hai là phát huy sức mạnh tập thể, đoàn kết thống nhất, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm; phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ban, ngành, các địa phương thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, công tâm; lắng nghe, tiếp thu những ý kiến đóng góp xác đáng trong quá trình nghiên cứu, đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy.

Thứ ba, xác định rõ thời cơ thuận lợi, khó khăn để có kế hoạch, giải pháp phù hợp, chủ động làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kết hợp chặt chẽ với thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận cao trong CBCS và các tầng lớp nhân dân; chủ động phản bác quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch, lợi dụng vấn đề này để chia rẽ, phá hoại khối đoàn kết nội bộ.

Thứ tư là đổi mới phải đi đôi với kế thừa có chọn lọc những ưu điểm của các mô hình, tổ chức bộ máy trong quá trình hình thành, phát triển.

Lực lượng Công an phấn đấu giảm từ 3.000-5.000 vụ án mỗi năm

Về một số nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, lực lượng CAND phấn đấu đến năm 2019 – 2020 giảm 5% lượng tội phạm. Con số này về mặt xã hội có ý nghĩa rất lớn, ước tính giảm từ 3.000-5.000 vụ án/năm, tức là tương đương mỗi năm có 3.000-5.000 gia đình không có người đi tù, ít nhất 6.000-10.000 gia đình có niềm hạnh phúc, và những gia đình này sẽ gắn bó, gần gũi hơn đối với chính quyền.

“Một gia đình có người đi tù hoặc tử hình thì hậu quả vài chục năm cũng chưa khắc phục được. Trong khi nếu giảm 3.000 người đi tù là giảm được một trại giam, giảm được một đội ngũ cán bộ. Nếu chúng ta không tập trung yếu tố này thì biên chế tổ chức sẽ phát triển rất lớn” – Bộ trưởng Tô Lâm phân tích.

Tiếp tục xây dựng lực lượng CAND thực sự trong sạch, vững mạnh., gần dân, sâu sát cơ sở, xứng đáng là lực lượng tin cậy của Đảng, Nhà nước, của nhân dân.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng đề ra các giải pháp trọng tâm đột phá: Tăng cường ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ, nâng cao hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ; ổn định tổ chức; xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ, đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu…

Theo Quỳnh Vinh
Công an nhân dân

 

MỚI NHẤT
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tặng quà Tết người có công, hộ nghèo
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tặng quà Tết người có công, hộ nghèo

(Dân trí) - Nhân dịp Tết Kỷ Hợi 2019, ngày 22/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã tới thăm, tặng quà các thương bệnh binh, các hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Thứ ba, 22/01/2019 - 09:04

Thủ tướng: Phải bỏ ngay quan điểm “quyền anh, quyền tôi”
Thủ tướng: Phải bỏ ngay quan điểm “quyền anh, quyền tôi”

(Dân trí) - Làm việc với TP Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao các bộ ngành khẩn trương xem xét từng việc trên nguyên tắc việc gì ai làm tốt hơn thì giao cho người đó, phải bỏ ngay quan điểm “quyền anh, quyền tôi”.

Thứ ba, 22/01/2019 - 03:41

Tổng Bí thư: Ngành Nội chính là "tai mắt" của Đảng về phòng, chống tham nhũng
Tổng Bí thư: Ngành Nội chính là "tai mắt" của Đảng về phòng, chống tham nhũng

(Dân trí) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, ngành Nội chính Đảng cần tiếp tục làm tốt hơn nữa việc nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, tích cực tham mưu, đề xuất những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn của Đảng về công tác xây dựng và thực thi pháp luật, trọng tâm là những đề án liên quan đến lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp.

Thứ ba, 22/01/2019 - 11:59

Quảng Ngãi: Trên 9,2 tỷ đồng chăm lo Tết cho đồng bào dân tộc thiểu số
Quảng Ngãi: Trên 9,2 tỷ đồng chăm lo Tết cho đồng bào dân tộc thiểu số

(Dân trí) - Dịp Tết Nguyên đán 2019, tỉnh Quảng Ngãi cấp miễn phí một số mặt hàng thiết yếu cho hơn 51.300 hộ đồng bào dân tộc thiểu số với kinh phí trên 9,2 tỷ đồng.

Thứ ba, 22/01/2019 - 11:11

Thủ tướng muốn kiểm tra mạnh tay hơn với các Bộ trưởng
Thủ tướng muốn kiểm tra mạnh tay hơn với các Bộ trưởng

(Dân trí) - Giao nhiệm vụ năm 2019 cho Tổ công tác của Thủ tướng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu khi thực hiện các cuộc kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao, Tổ công tác cần mạnh tay hơn, thẳng thắn hơn với các Chủ tịch tỉnh, các Bộ trưởng, Thứ trưởng…

Thứ hai, 21/01/2019 - 09:55

Chủ tịch Quốc hội: “Nhận phiếu tín nhiệm thấp tôi coi là… bình thường”
Chủ tịch Quốc hội: “Nhận phiếu tín nhiệm thấp tôi coi là… bình thường”

(Dân trí) - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thông tin, kết quả lấy phiếu tín nhiệm trong Đảng đoàn Quốc hội cho thấy, 51 nhân sự thuộc diện được lấy phiếu, không ai có mức tín nhiệm thấp trên 50%. Đó là một tin vui, động viên lớn với những người đang hoạt động tại Quốc hội.

Thứ hai, 21/01/2019 - 05:32

Tổng Bí thư: 2019 sẽ kết thúc xử lý 43 vụ việc tham nhũng
Tổng Bí thư: 2019 sẽ kết thúc xử lý 43 vụ việc tham nhũng

(Dân trí) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng - Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng giao nhiệm vụ, trong năm 2019, tập trung chỉ đạo kết thúc điều tra 21 vụ án, xét xử gần 40 vụ và kết thúc xử lý đối với 43 vụ việc theo kế hoạch...

Thứ hai, 21/01/2019 - 02:19

Phó Thủ tướng: Tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại...
Phó Thủ tướng: Tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại...

(Dân trí) - Chiều 20/1, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã có phiên làm việc với các lãnh đạo chủ chốt tỉnh Quảng Trị về tình hình kinh tế-xã hội của địa phương.

Chủ nhật, 20/01/2019 - 07:08

Phó Thủ tướng thăm đồn biên phòng, tặng quà cho người dân vùng biên giới
Phó Thủ tướng thăm đồn biên phòng, tặng quà cho người dân vùng biên giới

(Dân trí) - Ngày 20/1, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã đến thăm, làm việc tại tỉnh Quảng Trị và tặng quà cho người dân vùng biên giới trước thềm Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Chủ nhật, 20/01/2019 - 04:02

Chủ tịch MTTQ Việt Nam tặng quà Tết cho hộ nghèo, gia đình chính sách
Chủ tịch MTTQ Việt Nam tặng quà Tết cho hộ nghèo, gia đình chính sách

(Dân trí) - Nhân dịp Tết Kỷ Hợi 2019, sáng 20/1, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã đến thăm, chúc Tết các gia đình chính sách, hộ nghèo và nạn nhân chất độc da cam tại tỉnh An Giang.

Chủ nhật, 20/01/2019 - 02:00

Huyện thứ 3 tại Ninh Bình đạt chuẩn nông thôn mới
Huyện thứ 3 tại Ninh Bình đạt chuẩn nông thôn mới

(Dân trí) - Tối 19/1, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình long trọng tổ chức lễ công bố và đón bằng đạt chuẩn nông thôn mới. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đến dự và trao bằng cho huyện thứ 3 đạt chuẩn nông thôn mới tại Ninh Bình.

Chủ nhật, 20/01/2019 - 11:09

Bình Định: Hơn 17 tỷ đồng dành cho người nghèo đón Tết
Bình Định: Hơn 17 tỷ đồng dành cho người nghèo đón Tết

(Dân trí) - Ngoài việc sẽ chi hơn 12 tỷ đồng để tặng người dân nghèo vui xuân đón Tết Kỷ Hợi, chính quyền tỉnh Bình Định cũng đã quyết định phân bổ 5 tỷ đồng giúp các hộ khó khăn, xây dựng lại nhà ở bị hư hỏng trong trận lũ năm 2018.

Thứ bảy, 19/01/2019 - 03:34

ĐÁNG QUAN TÂM
18 công dân Lào được cấp quốc tịch Việt Nam​
18 công dân Lào được cấp quốc tịch Việt Nam​

(Dân trí) - Chiều 18/1, UBND tỉnh Quảng Bình đã tổ chức trao quyết định của Chủ tịch nước về việc cấp quốc tịch Việt Nam cho 18 công dân Lào. Tới đây, tỉnh Quảng Bình sẽ cấp giấy chứng nhận hộ tịch, hộ khẩu và một số giấy tờ khác cho các công dân mới này.

Thứ sáu, 18/01/2019 - 06:37

Đà Nẵng điều động Giám đốc Sở GD&ĐT làm Bí thư quận uỷ
Đà Nẵng điều động Giám đốc Sở GD&ĐT làm Bí thư quận uỷ

(Dân trí) - Chiều 18/1, Thành uỷ Đà Nẵng công bố quyết định điều động, phân công ông Nguyễn Đình Vĩnh - Giám đốc Sở GD&ĐT thành phố sang công tác và giữ chức Bí thư Quận uỷ quận Ngũ Hành Sơn, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Thứ sáu, 18/01/2019 - 04:40

Chủ tịch Cà Mau yêu cầu cán bộ không lơ là công việc trước khi nghỉ Tết
Chủ tịch Cà Mau yêu cầu cán bộ không lơ là công việc trước khi nghỉ Tết

(Dân trí) - Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau- ông Nguyễn Tiến Hải vừa có chỉ thị về tổ chức đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Trong đó, yêu cầu cán bộ các sở, ngành, địa phương không được lơ là, sao nhãng công việc trước khi nghỉ Tết Nguyên đán 2019.

Thứ sáu, 18/01/2019 - 02:51

Thu hẹp "một bộ phận không nhỏ" cán bộ, đảng viên suy thoái
Thu hẹp "một bộ phận không nhỏ" cán bộ, đảng viên suy thoái

(Dân trí) - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính khẳng định, năm 2018, toàn ngành ngành tổ chức xây dựng Đảng thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; góp phần thu hẹp "một bộ phận không nhỏ" cán bộ, đảng viên suy thoái.

Thứ sáu, 18/01/2019 - 02:51

Cà Mau: Ít nhất 10 đoàn cán bộ đi nước ngoài trong năm 2019
Cà Mau: Ít nhất 10 đoàn cán bộ đi nước ngoài trong năm 2019

(Dân trí) - Theo kế hoạch của UBND tỉnh Cà Mau, trong năm 2019, Cà Mau sẽ có ít nhất 10 đoàn cán bộ đi công tác ở nước ngoài.

Thứ sáu, 18/01/2019 - 02:25

Quảng Trị: Huy động gần 9,3 tỷ đồng chăm lo Tết cho người nghèo
Quảng Trị: Huy động gần 9,3 tỷ đồng chăm lo Tết cho người nghèo

(Dân trí) - Nhằm giúp người dân nghèo đón Tết Nguyên đán trong vui tươi, đầm ấm, tỉnh Quảng Trị đã vận động các tổ chức, cá nhân chung tay đóng góp gần 9,3 tỷ đồng để tặng quà cho người dân.

Thứ sáu, 18/01/2019 - 07:23

Lãnh đạo Việt - Trung điện mừng 69 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao
Lãnh đạo Việt - Trung điện mừng 69 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao

(Dân trí) - Theo tin từ Bộ Ngoại giao, nhân kỷ niệm 69 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Quốc (18/01/1950 - 18/01/2019), lãnh đạo cấp cao Việt Nam và Trung Quốc đã trao đổi điện mừng.

Thứ năm, 17/01/2019 - 08:21

Thủ tướng sắp tham dự Diễn đàn kinh tế thế giới tại Thụy Sĩ
Thủ tướng sắp tham dự Diễn đàn kinh tế thế giới tại Thụy Sĩ

(Dân trí) - Từ ngày 22-25/1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) tại Davos - Thụy Sĩ.

Thứ năm, 17/01/2019 - 08:07

Chủ tịch tỉnh Đắk Nông Nguyễn Bốn bị kỷ luật khiển trách
Chủ tịch tỉnh Đắk Nông Nguyễn Bốn bị kỷ luật khiển trách

(Dân trí) - Uỷ ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Bốn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông; cảnh cáo đối với ông Trương Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông; cảnh cáo đối với ông Hồ Văn Thế - Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Thứ năm, 17/01/2019 - 05:39

Kỷ luật Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh
Kỷ luật Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh

(Dân trí) - Ký một số văn bản không bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số nội dung về công tác cán bộ, quản lý tài chính không đúng quy định, Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh, nguyên Bí thư Đảng đoàn, nguyên Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh vừa phải nhận hình thức kỷ luật khiển trách.

Thứ năm, 17/01/2019 - 04:33

Thấy gì từ những “án động trời” quanh việc thao túng đất công?
Thấy gì từ những “án động trời” quanh việc thao túng đất công?

(Dân trí) - Đại biểu Quốc hội Hoàng Văn Cường nêu thực tế, ở khu vực tư, hơn 70% khiếu kiện xoay quanh đất đai; ở khu vực công, nhiều “án động trời” liên tiếp phát lộ liên quan đến việc quản lý đất công… Những bất cập này cần có công cụ pháp lý để điều tiết, xử lý…

Thứ năm, 17/01/2019 - 03:39

Hà Tĩnh nghiêm cấm tặng quà cấp trên dưới mọi hình thức
Hà Tĩnh nghiêm cấm tặng quà cấp trên dưới mọi hình thức

(Dân trí) - Không sử dụng xe công và phương tiện, thiết bị khác của nhà nước, tập thể... để phục vụ các hoạt động cá nhân, sử dụng tài sản công trái quy định vào các hoạt động trong dịp Tết, lễ hội. Đặc biệt, tỉnh Hà Tĩnh nghiêm cấm tặng quà Tết cho cấp trên dưới mọi hình thức…

Thứ năm, 17/01/2019 - 09:00