Thứ tư, 14/08/2019 - 16:52

Bộ Giao thông nói gì về đề nghị “bỏ ngay Quỹ Bảo trì đường bộ”?

Dân trí

Trao đổi với PV Dân trí về đề xuất “bỏ ngay Quỹ Bảo trì đường bộ”, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ cho biết, Bộ đang nghiên cứu, xem xét để báo cáo Thủ tướng Chính phủ có những điều chỉnh phù hợp, đúng theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Bộ Giao thông nói gì về đề nghị “bỏ ngay Quỹ Bảo trì đường bộ”? - 1
Bộ Tài chính và Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cơ quan có thẩm quyền bãi bỏ Quỹ bảo trì đường bộ

Mới đây, Bộ Tài chính và Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cơ quan có thẩm quyền bãi bỏ ngay 6 quỹ, trong đó có Quỹ Bảo trì đường bộ. Sau khi bãi bỏ quỹ này, toàn bộ nội dung chi về bảo trì đường bộ được thực hiện thông qua dự toán ngân sách Nhà nước (NSNN) cấp hàng năm.

Lí do bỏ Quỹ này được đưa ra là từ năm ngân sách 2017, số thu, chi của quỹ đã được tổng hợp vào trong cân đối hàng năm, quỹ được ngân sách nhà nước cấp bổ sung phần chênh lệch giữa nhiệm vụ chi và nguồn thu. Phí sử dụng đường bộ thu theo đầu phương tiện giao thông (là nguồn thu ngân sách theo quy định của Luật phí, lệ phí) và khoản thu từ ngân sách bổ sung hàng năm, Quỹ Bảo trì đường bộ không còn nguồn thu nào khác.

Mặt khác, hoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ trung ương theo phương thức kiêm nhiệm, trong khi Văn phòng Quỹ không có đủ năng lực để độc lập quản lý toàn bộ kinh phí bảo trì đường bộ, nên phải sử dụng các đơn vị trực thuộc Bộ GTVT để thực hiện các công việc chuyên môn của Quỹ.

Trao đổi với PV Dân trí, Thứ trưởng GTVT Lê Đình Thọ cho hay, Quỹ Bảo trì đường bộ được thành lập năm 2013. Điều hành quản lý quỹ gồm có Hội đồng quản lý quỹ, tham mưu cho Hội đồng quản lý quỹ là Văn phòng quỹ.

Năm 2017, thực hiện theo quy định của pháp luật về Luật phí, lệ phí và Luật NSNN, nguồn thu của Quỹ Bảo trì đường bộ từ phí sử dụng đường bộ nộp toàn bộ vào NSNN. Toàn bộ nhu cầu chi cho Quỹ Bảo trì đường bộ đều do NSNN cấp. Việc phân chia phần 35% phí thu được do Bộ Tài chính tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ quyết định cấp cho các địa phương.

Theo cơ chế vận hành mới, lãnh đạo Bộ GTVT cho rằng vai trò của Hội đồng quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương có hạn chế, không đảm bảo hiệu quả như trước đây nên đã đề nghị Thủ tướng giải thể Hội đồng này.

Tháng 9/2018, trên cơ sở đề nghị của Bộ GTVT và ý kiến của các Bộ Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thủ tướng đã đồng ý về nguyên tắc việc giải thể Hội đồng quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương.  

Lãnh đạo Bộ GTVT thông tin: “Hiện Bộ GTVT đang nghiên cứu để báo cáo Thủ tướng Chính phủ hướng sửa đổi Nghị định 18 bảo đảm phù hợp, thống nhất với các quy định của pháp luật”.

Châu Như Quỳnh