Thứ sáu, 17/03/2017 - 15:47

Bộ Giao thông “trảm” nhà đầu tư cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn

Dân trí

Trước tình trạng nhà đầu tư vi phạm hợp đồng BOT cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Hồng Trường vừa ký văn bản yêu cầu các Cục, Vụ có trách nhiệm xúc tiến thủ tục chấm dứt hợp đồng, thay thế nhà đầu tư mới.

Dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn khởi công từ tháng 10/2015 nhưng đến nay vẫn chưa thể triển khai do nhà đầu tư không có năng lực tài chính
Dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn khởi công từ tháng 10/2015 nhưng đến nay vẫn chưa thể triển khai do nhà đầu tư không có năng lực tài chính

Theo đó, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường yêu cầu Ban Quản lý Các dự án đối tác công-tư (PPP), Cục Quản lý Xây dựng và chất lượng công trình giao thông, Ban Quản lý dự án An toàn giao thông thông báo cho nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án về việc Bộ Giao thông vận tải (GTVT) dự kiến chấm dứt hợp đồng dự án do vi phạm của nhà đầu tư.

Cụ thể, nhà đầu tư là Liên danh Công ty CP Đầu tư UDIC, Công ty CP Đầu tư 468, Công ty TNHH Xây dựng Mỹ Đà, Công ty CP Giao thông xây dựng số 1 và Công ty CP Đầu tư và xây dựng giao thông Phương Thành và Doanh nghiệp dự án là Công ty CP BOT Bắc Giang - Lạng Sơn - đã vi phạm Hợp đồng dự án về huy động vốn chủ sở hữu, vốn vay và vi phạm về bảo đảm nghĩa vụ thực hiện hợp đồng.

Lãnh đạo Bộ GTVT yêu cầu các Ban, Cục, Vụ có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận khối lượng nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án đã thực hiện để làm cơ sở bồi thường theo quy định của Hợp đồng dự án. Ban PPP, Ban Quản lý dự án An toàn giao thông triển khai các thủ tục tiếp theo, tuân thủ quy định hợp đồng của dự án.

Trước đó, Bộ GTVT đã 3 lần gửi văn bản cảnh báo, yêu cầu Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn và các đơn vị thành viên góp vốn là do Liên danh Công ty cổ phần Đầu tư UDIC đứng đầu phải thực hiện nghiêm túc các quy định góp vốn. Theo Bộ GTVT, nhà đầu tư đã vi phạm 3 nội dung được quy định trong hợp đồng là thực hiện bảo đảm hợp đồng, huy động vốn chủ sở hữu và ký hợp đồng tín dụng.

Mới đây, đích thân Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa đã đi kiểm tra dự án và cảnh cáo vi phạm của nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án, Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa cảnh cáo nếu chủ đầu tư không đủ năng lực thực hiện dự án, Bộ sẽ chấm dứt hợp đồng, kêu gọi nhà đầu tư mới.

Dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn có tổng mức đầu tư là 11.765 tỷ đồng, được khởi công từ tháng 10/2015, dự kiến hoàn thành trước 31/12/2018. Tuy nhiên, tính đến tháng 3/2017, liên danh nhà đầu tư Dự án mới chỉ huy động được 550 tỷ đồng/1.294 tỷ đồng vốn chủ sở hữu theo quy định của Hợp đồng BOT.

Toàn bộ vốn tín dụng phục vụ cho dự án lên tới hơn 10.000 tỷ đồng hiện mới chỉ dừng ở mức cam kết chung chung, chưa dự kiến được thời điểm ký hợp đồng tín dụng, lộ trình giải ngân cho nguồn vốn này. Về tổng thể, tiến độ thực hiện dự án đã bị chậm so với kế hoạch triển khai ban đầu và khó có thể hoàn thành trong năm 2018.

Ngày 9/3 vừa qua, Liên danh nhà đầu tư do Công ty CP Đầu tư UDIC đứng đầu đã gửi Bộ GTVT đề nghị chuyển nhượng dự án do không đủ năng lực triển khai nên buông bỏ dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn.

Châu Như Quỳnh

Mới nhất