Thứ tư, 09/09/2015 - 02:01

Bộ GTVT lập đoàn kiểm tra giá cước vận tải đường bộ, hàng không

Dân trí

Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng vừa ký quyết định và yêu cầu thành lập 3 đoàn kiểm tra công tác quản lý và thực hiện kê khai, niêm yết giá cước vận tải bằng xe ô tô và giá dịch vụ vận chuyển hàng không trên toàn quốc. Công tác kiểm tra sẽ kết thúc trước ngày 20/10.

Tại Quyết định số 3210/QĐ-BGTVT ngày 7/9/2015, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) yêu cầu các cơ quan chức năng thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác quản lý và thực hiện kê khai, niêm yết giá cước vận tải bằng xe ô tô. Theo đó, 3 đoàn kiểm tra sẽ được thành lập để triển khai công tác này.

Bộ trưởng GTVT yêu cầu các Sở GTVT bố trí lãnh đạo Sở, Phòng Quản lý Vận tải, Thanh tra Sở và các đơn vị có liên quan chuẩn bị hồ sơ, tài liệu làm việc với Đoàn kiểm tra; cùng tham gia kiếm tra tại các doanh nghiệp vận tải, bến xe trên địa bàn. Bên cạnh đó, các Sở GTVT chủ động mời đại diện một số doanh nghiệp vận tải, bến xe, Hiệp hội Vận tải ô tô và các đơn vị có liên quan khác tham dự buổi làm việc với Đoàn kiếm tra tại Sở Giao thông vận tải. Đồng thời, chủ động mời Sở Tài chính, Cục Thuế địa phương cùng làm việc với Đoàn kiểm tra và cùng tham gia kiểm tra tại các doanh nghiệp vận tải, bến xe trên địa bàn.

 

benxe-1441448618384
Việc kê khai cước và giá cước thực thu của các doanh nghiệp vận tải hành khách bằng ô tô sẽ bị kiểm tra

Nội dung kiểm tra tại các Sở GTVT sẽ tập trung vào công tác chỉ đạo và thanh tra, kiểm tra, kết quả xử lý vi phạm về giá cước vận tải trong 8 tháng đầu năm 2015; Công tác rà soát kê khai và niêm yết giá cước của các doanh nghiệp vận tải trên địa bàn; Tổng hợp tình hình kê khai, niêm yết giá cước của các doanh nghiệp vận tải khi giá nhiên liệu tăng, giảm (từ tháng 1/2015 đến nay); Yêu cầu Sở thống kê rõ danh sách doanh nghiệp đã kê khai giảm, tỷ lệ giảm giá cước, danh sách những doanh nghiệp chưa giảm giá cước theo từng thời gian báo cáo; Những vướng mắc, khó khăn trong công tác quản lý giá cước và kiến nghị, đề xuất.

Đối với việc kiểm tra tại doanh nghiệp vận tải, các doanh nghiệp phải báo cáo tình hình thực hiện giả cước vận tải trong 8 tháng đầu năm 2015; Kê khai và niêm yết giá cước của doanh nghiệp (kiểm tra kê khai các yếu tố cấu thành giá cước vận tải của doanh nghiệp); Việc thực hiện giá cước khi giá nhiên liệu giảm; Vé và công tác phát hành vé (đối với vận tải hành khách tuyến cố định).

Đối với việc kiểm tra tại Bến xe là công tác phối hợp giữa bến xe và doanh nghiệp vận tải trong quản lý vé; Công tác bán vé, niêm yết giá cước tại bến. Các doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải, các bến xe được kiểm tra phải chuẩn bị báo cáo theo nội dung nêu trên.

maybay-1441448624394
Công tác kiểm tra cũng được triển khai trong lĩnh vực hàng không

Cùng với Quyết định này, Bộ trưởng GTVT cũng ban hành kế hoạch kiểm tra công tác quản lý và thực hiện kê khai, niêm yết giá dịch vụ vận chuyển hàng không tại Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP; Công ty Bay dịch vụ hàng không - Vasco; Công ty Cổ phần Hàng không Jetstar Pacific; Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet; Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam.

Công tác kiếm tra tại doanh nghiệp vận tải hàng không tập trung vào tình hình thực hiện giá cước vận tải trong 8 tháng đầu năm 2015; Kê khai và niêm yết giá dịch vụ vận chuyển của doanh nghiệp trong 8 tháng đầu năm 2015; Việc thực hiện giá dịch vụ vận chuyển khi giá nhiên liệu giảm; Vé và công tác phát hành vé; Những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị.

Đối với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam yêu cầu báo cáo tình hình thực hiện giá do Nhà nước định giá, khung giá và giá đơn vị quy định và kê khai, các chính sách đối với hãng hàng không trong 8 tháng đầu năm 2015; Những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị.

Châu Như Quỳnh